Laangs de Zunneriepe

De Hoornseplas is elke waarme zummer weer n begrip ien Stad. t Bekende duo Pé en Rinus zingn’ der ok nog ains n prachteg laid over. Gelukkeg is der veur elknain dei van fietsen en van Grunneger toal holdt ok wat te zain: De Zunneriepe.

Hailendal an de zuudkaant van de Stad, laangs t Hoornsemeer, lopt n fietspad mit n mooie noam “Zunneriepe” . Het is n onverwachte Grunneger noam, dit ligt in t verlengde van de Olaf Palmelaan en noast de Dag Hammarskoldstraat.Groninger vlag N Riep(e) is n aander woord veur stoep; t voutpad noast de grote weg om op te loopn. De dakloznkraant ien Stad hait doarom “ De Riepe”. Ien t dikke woordnbouk van Ter Laan stait vot achter t woord ‘riep(e)’ de verwiezing noar ‘Glinne riepe’, de stoep op de Vismaarkt ien Stad. Want hier is de riep geregeld waarm van de zunne en dus is t aileks ok n “ Zunneriepe”.

Woordnboukman Helmer Molema (1822-1897) keek aaltied noar verwantschap en hai zag dat ‘Riep(e)’ ok ien Drente en Overiessel bruukt wordt, t is n raand, voak n oever. Ien n dörps- of stadsnoam komm wie t doarom ok geregeld teegn: ien Noord-Holland ligt vlakbie Alkmaar t dörp De Rijp, ien Oost-Friesland (Duutsland) ligt vlakbie Emden t plak Riepe en ien Zuud-Denemarken ligt n stadje dat hait: Ribe.

T vaalt op dat ze aalmoal vlak an t wotter liggn of derbie leegn hemmen. Zuks geldt ok veur t Grunneger dörp Riep (Zeeriep/Zeerijp). Hier is ientussn ok t wotter verder vot. Molema nuimt ien zien woordnbouk t latiense woord veur raand en doarmit wordt veul duudlek: ‘ Ripa’

 

Naar: Toalproat, Tonko Ufkes (Dagblad van het Noorden, 7 oktober 2014)

Ton Schroor wijkwethouder voor de Hoornsewijken

Groningen – In de stad Groningen heeft iedere wijk straks een eigen wijkwethouder. Deze manier van werken is afgesproken in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Door wijkwethouders in te zetten wil het College het gebiedsgericht werken versterken.logo-gemeente-groningen

Wijkinitiatief – De wijkwethouders sturen de nieuwe manier van werken in de wijken aan, waarbij de kracht en het initiatief van de wijk voorop staan. De wethouders zijn aanjager van nieuwe specifieke vraagstukken en projecten in hun wijken en onderhouden er nauwe contacten: zowel met bewoners en ondernemers als met de professioneel betrokkenen bij de wijk. De nieuwe aanpak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand aan de kant blijft staan. Om dat te bereiken wil de gemeente op een open, laagdrempelige manier samen met alle betrokkenen in de wijk activiteiten en initiatieven ondersteunen.

Op basis van de indeling van de wijkwethouders is Ton Schroor verantwoordelijk voor stadsdeel Zuid:

  • Stadsdeel Zuid: Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornsewijken, Piccardthof, De Wijert, Helpman / Coendersborg;

De wijken – Vanaf november 2014 gaan de wijkwethouders hun wijken in. Ze willen er praten over de belangrijkste aandachtspunten in de wijk: wat speelt er nu en in de toekomst. Samen met alle betrokkenen gaan de wijkwethouders actief op zoek naar nieuwe ideeën en plannen. Alle wethouders kunnen een eigen budget inzetten, bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijk te stimuleren.

Sociale team – De gemeente werkt met sociale teams in de wijken om de decentralisatie in de zorg, jeugdzorg en werk in goede banen te leiden. Het integraal gebiedsgericht werken sluit hierbij aan: gezamenlijk richten ze zich op het aanbod van collectieve voorzieningen.

Contact – Wilt u contact opnemen met uw wijkwethouder over iets dat speelt in uw wijk? Alle wethouders zijn per mail bereikbaar. U kunt ook bellen met de gemeente via 14 050 (zonder netnummer). Dit nummer is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor de Hoornsewijken: Ton Schroor – ton.schroor@groningen.nl – stadsdeel Zuid

 

Bron: gemeente Groningen

Steun voor omwonenden bij zorgen over uitbreidingsplannen Hampshire Hotel

Groningen – Bewoners van de wijk Hoornse Meer, die tegen de uitbreidingsplannen van het Hampshire Hotel zijn, hebben steun gekregen van oppositiepartijen SP en CDA. Die willen van het stadsbestuur weten in hoeverre de gemeente Hampshirehotels logomeewerkt aan de plannen.

Het hotel wil aan de achterzijde een paviljoen bouwen en het Hoornsemeer uitbreiden zodat het paviljoen aan het water ligt. Enkele omwonenden zijn het daar niet mee eens en zijn verbolgen over de slechte manier waarop ze door het Hampshire Hotel op de hoogte worden gehouden.

SP en CDA willen dat het stadsbestuur zich hierover uitspreekt en ook zegt in hoeverre de gemeente de plannen steunt.

Zie de reportage van 16 oktober j.l. van OOG TV op youtube.

Masterplan Hampshirehotel

Bron:

OOG TV

RTV Noord

Milieuschandaal Haren – polder Oosterland vol zware metalen: koeien dood

Haren – “Dit jaar moest het goed gaan, maar nee. In no time lag er weer één van onze koeien dood in de wei.” Aan het woord is Sandra Woldring. Met haar man heeft zij een boerderij aan de Hoornsedijk. Overgenomen van Woldring senior, die er 75 jaar geleden begon met boeren op het Oosterland, de polder achter het Friescheveen. Op dat land had het echtpaar zo’n tweehonderd vleeskoeien. Had, want door verontreiniging met zware metalen lijkt er daar nu een eind te komen. Woldring: “Het land is van ons en van natuurmonumenten en wordt ecologisch beheerd. Naast dat wij eigendommen het Oosterland hebben pachten wij gronden van o.a. natuurinstanties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.logo-harenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland Haren

Deze gronden worden ecologisch beheerd. We kregen steeds meer te maken met zieke koeien. Het duurt dan lang voordat je er achter bent wat er aan de hand is, want je weet niet in welke richting je het moet zoeken. We zijn er al zo’n vijf jaar mee bezig. Ten slotte kwamen we er achter dat het om zware metalen gaat, zink, mangaan en selenium. Nog nooit hadden ze zoveel zware metalen aangetroffen in een genomen monster.

Riooloverstort - Wie is die vervuiler? Woldring senior meent de oorzaak wel te kennen. Een oude riooloverstort. “Als het hard had geregend kwam al het water uit Drenthe hier naartoe. Als de overstort dan in werking ging, stond er hier soms wel meer dan een meter drabbig zwart water op het land. Bij Oosterland botste het overstortwater vanuit de Eelder Schipsloot tegen het water van het Noord-Willemskanaal en kon dan geen andere kant op dan het Oosterland in te lopen. In dat water moeten zware metalen hebben gezeten, bijvoorbeeld van zinken dakgoten, maar misschien ook wel van industrie. Dat trok hier allemaal de bodem in.”

Ecologische hoofdstructuur - De  gemeente Haren wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen voor het Paterswoldsemeer als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt aangelegd met een doorgang van het water uit Oosterland naar het Paterswoldsemeer, dwars op de Meerweg.

Vervuiler betaalt? – Onduidelijk is op dit moment wie verantwoordelijk is voor de schade en de daar uitvloeiende kosten. Provincie? Waterschap? De gemeente Tynaarlo? Het waterschap, de Provincie en de gemeente Haren zijn nu ook bezig met het doen van onderzoek om uit te zoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is en wie daar voor verantwoordelijk is.

Bron: Harener Weekblad 9 oktober 2014

Bovenstaande is een samenvatting, lees hier het complete artikel.

Inspraak 12 evenementenlocaties

Inspraak concept-profielen voor 12 evenementenlocatieslogo-gemeente-groningen

Groningen, 2 oktober 2014 – Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat ze deconcept-locatieprofielen hebben vastgesteld. Deze locatieprofielen geven zij vrij voor inspraak.

Wat zijn locatieprofielen?

De concept-locatieprofielen die vanaf vandaag ter inzage liggen, bevatten een aantal vaste onderdelen. In de eerste plaats wordt een algemene beschrijving van de locatie gegeven: ligging, karakter, etc. Vervolgens worden feitelijke gegevens beschreven: oppervlak, mogelijk aantal bezoekers, soort ondergrond, ontsluiting, aanwezigheid van voorzieningen (water, elektriciteit, toiletten, parkeren, etc.). Per locatie wordt een voorkeursrichtlijn voor de inrichting van de evenementenlocatie gemaakt (opstelling podium, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten, plaatsing fietsenstallingen, etc.). Tenslotte worden mogelijke beperkingen opgenomen gelet op de ligging en de akoestische eigenschappen van een locatie.

Dit inspraaktraject gaan we in met 12 concept-locatieprofielen: Grote Markt, Vismarkt, Waagplein, Damsterplein, Ebbingekwartier, Noorderplantsoen, Ossenmarkt, Westerkade, drafbaan Stadspark, P2, Roodehaan en Kardinge. De locatieprofielen zullen worden vastgesteld door de burgemeester.

Terinzagelegging

Vanaf 2 oktober kan van de mogelijkheid tot inspraak, conform de algemene inspraakverordening Groningen 2005, gebruik worden gemaakt. De concept- locatieprofielen liggen vanaf vandaag tot en met 30 oktober 2014 voor iedereen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 te Groningen. Het GIC is geopend op maandag van 13.00-17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00- 17.00 uur. De concept-locatieprofielen te vinden op de website groningen.nl/evenementen.

Lees alles hierover in: Stadsberichten 2 oktober 2014

AB Meerschap buigt zich over plannen Hampshire

Meerschap logo 2010Groningen – Op 25 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde in besloten kring de nieuwe inrichting van de noord-oosthoek (bij het Hampshire hotel) van het recreatiegebied onder ogen gekregen. De plannen leven al een jaar en zijn in maart dit jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd. Meer Buren ziet uit naar de publicatie van de plannen door het Meerschap. Of met de zorgen van omwonenden ook rekening is gehouden in de plannen kunnen we dan zien. Het bestuur van Meer Buren blijft alert en zal opkomen voor de belangen van omwonenden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bedenkingen uitbreiding Hoornsemeer bij Hampshire hotel

GRONINGEN – Namens omwonenden van het Hoornsemeer heeft ook de Bewonersvereniging Meer Buren twijfels over de geplande uitbreiding van het water. De omwonenden vrezen voor het verdwijnen van flora en fauna en vinden de plannen te veel op het Hampshire hotel gericht.Masterplan Hampshirehotel

Het bouwproject behelst het Noordoostelijke deel van het Hoornsemeergebied rond het hotel. Het idee: een uitbreiding van het meer tot aan het hotel, dat een terras krijgt met daarlangs een boulevard, plus een restaurant op een eilandje in het meer. Ook moet er een vaarweg komen die de groene ‘landtong’, nu gelegen voor een aantal appartementencomplexen ten westen van het hotel, doormidden snijdt. Omwonenden uitten zich op 6 en 8 maart dit jaar zorgelijk tijdens twee informatiebijeenkomsten over de gezamenlijke plannen van het Hampshire Hotel, de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde. Ze vinden ze te zeer gericht op het behoud van het hotel. Bovendien is het nog maar de vraag of de beloofde natuurlijke oevers en nieuwe beplanting de te verdwijnen flora en fauna compenseert. De heer Jan Legters, als adviseur bij het project betrokken, laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat de publieke opinie in de planvorming wordt meegenomen. Zo komt vermoedelijk een brug over de beoogde vaarweg, in plaats van een pontje. Ook verzekert de heer Legters behoud van de ecologische waarden.

Lees meer in:

Artikel Gezinsbode

Nieuwsbrief Legters & Partners

Hampshire hotel / informatiebijeenkomsten

5 auto’s en schaftkeet in brand in Hoornsemeer

Groningen – In de Hoornsemeerwijk in de stad hebben vrijdagnacht 20 september, meerdere branden gewoed. Er zijn minimaal vijf auto’s en een schaftkeet in brand gestoken.Politie-logo-522x391

De vijf auto’s stonden aan de S.O.J. Palmelaan en de schaftkeet stond even verderop, op het MK Ghandiplein. Om hoeveel daders het gaat, is nog onduidelijk. De politie zoekt naar getuigen van de branden.

Bron: RTV Noord

6 september – St Tropez Beach House bij Kaap Hoorn

Haren – Van de gemeente Haren hebben wij vernomen dat zij paviljoen Kaap Hoorn toestemming heeft verleend voor het houden van een festiviteit op zaterdagavond 6 september a.s.

Het feest SAINT TROPEZ BEACH HOUSE:

  • Gasten: o.a. Hans Dulfer, DJ J-Nasty, DJ Ruël
  • Aanvang: 18:00 uur2014-09 kaap hoon st tropez beach house
  • Eindtijd: 04:00 uur ! (nb. buiten tot uiterlijk 01:00 uur)

Ondanks regelgeving en toezicht op naleving daarvan is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….

Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

Op de avond zelf:

  • Gemeente Haren van 21:00 uur tot 01:30 uur via 06-15043902
  • Milieuklachtenlijn 050-3180000
  • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844

Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

Inspecteurs van de gemeente Haren zullen deze avond bij het paviljoen gaan kijken en op geluid gaan controleren. Voor diverse meetpunten rondom Kaap Hoorn is een maximum aan de geluidswaarde is gesteld. Ook wordt de eindtijd van 01.00 uur bewaakt (dat de festiviteit buiten afgelopen is). Binnen mag het feest best door gaan mits ze aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit voldoen (want die gelden dan weer na 01.00 uur). 

De inspecteurs zijn op de avond zelf direct bereikbaar op 06-15043902 (tussen circa 21.00 uur en 01:30 uur). Het zijn dat niet iedere klacht direct aan kan worden aangenomen (1 toestel) omdat tegelijk ook het geluidsniveau wordt gemeten of dat inspecteurs bij het paviljoen zijn. Zoveel als mogelijk zal de klager worden teruggebeld.

Informatie over het evenement vindt u hier.

Horecapaviljoen Kaap Hoorn mag vleugel bijbouwen

Haren – De populariteit van horecapaviljoen Kaap Hoorn blijft groot. Het bedrijf wil graag uitbreiden.

De gemeente Haren heeft een bouwvergunning afgegevenvoor een aanzienlijke uitbreiding van het logo-harenhorecabedrijf. Dat kan hiermee op de noordwestelijke hoek tot aan het water een vleugel bijbouwen. Of en wanneer de bouw gaat beginnen is nog niet bekend. Pandeigenaar, de heer Bert Lokken, gaat op basis van de vergunning een bouwplan uitwerken om te kijken of de uitbreiding financieel haalbaar is.

De heer Lokken verhuurt het pand aan brouwerij Heineken die het op haar beurt verpacht aan de exploitanten (Brenner Groep; de heren Robert Adams en Bert Beukenkamp).

Bron: DvhN 23 juni 2014

Buienradar
Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.
Login
Archief