Twee locaties AZC’s in beeld

GRONINGEN – Groningen en het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) zijn dicht bij een akkoord over de twee plekken in de stad die kunnen fungeren als asielzoekerscentrum.COA centraal opvang asielzoekers

Wethouder Roeland van der Schaaf verwacht binnen enkele weken definitief bekend te kunnen maken op welke twee plekken de azc’s worden gevestigd. Gemeente en COA zijn dan exact een jaar met elkaar in gesprek geweest. De gemeenteraad nam vorig najaar een motie aan van het CDA. Daarin werd opgeroepen op zoek te gaan naar plekken waar de stad vluchtelingen op kon vangen.

Locaties die volgens de geruchten in beeld zijn geweest zijn onder meer het kantoorgebouw La Belle Alliance aan de Hereweg, een callcenter aan het Damsterdiep en het voormalige Philipspand aan de Europaweg. Van der Schaaf wil op geen enkele locatie ingaan. ,,We hebben twee plekken in beeld. Daarover gaan we de komende weken in gesprek met het COA. Daarna moeten we eerst de buurt informeren. Een semi-permanent kamp op het Suikerunieterrein? Tsja, dat terrein is heel groot, daar kun je veel kanten mee op. Ik ga er wel vanuit dat we in november de zaak rond hebben.”

Niet in het zuiden
Vast staat wel dat er in het zuiden van de stad geen azc komt. Aan de Van Swietenlaan in Corpus den Hoorn is sinds enkele weken een noodopvang voor vluchtelingen geopend. Volgens Van der Schaaf wordt er bij de vluchtelingenopvang zoveel mogelijk gespreid over de stad. In beide azc’s moet plek zijn voor maximaal 1200 mensen.

Bron: Dagblad vh Noorden (2-11-2015)

Straatroof Hoornsedijk (t.h.v. Overwinningsplein)

Groningen – Zaterdagnacht van 14 op 15 november jongstleden werd een 19-jarige man slachtoffer van een straatroof aan de Hoornsedijk. Hij fietste rond 02.00 uur op de Hoornsedijk bij het Politie-logo-522x391Overwinningsplein en werd door twee mannen bedreigd met een mes, meldt de politie. Ook werd het slachtoffer gedwongen om zijn pinpas en telefoon af te geven.

De verdachten zijn er vervolgens vandoor gegaan. De politie heeft ze niet meer in de omgeving aangetroffen. De politie vraagt mensen die beschikken over meer informatie te bellen met 0900-8844.

Bron: Groningen Nieuws

Let’s GRO – The Wall House #2 Revisited

Groningen – Op 1 januari 2016 neemt het Groninger Museum het Wall House onder haar vleugels. Om dit feestelijke moment te markeren wordt 20 november 2015 tijdens Let’s Gro een lezing gegeven door Niek Verdonk, voormalig stadsbouwmeester van Groningen en goede bekende van de architect van the Wallhouse, John Hejduk. Wall_House2-868x574

 • Wanneer: vrijdag 20 november 2015, 19.00 uur
 • Organisatie: Let’s Gro i.s.m. Groninger Museum
 • Waar: Spiegeltent, Vismarkt

De lezing maakt duidelijk waarom dit kunsthuis, volgens onder andere The Guardian, tot de top van meest markante gebouwen ter wereld hoort. Ook komen het Dadaïsme, het Bauhaus, Klee, Mondriaan voorbij en tot slot het Cooper Union in New York waar Hejduk les gaf en het Wall House haar historische status kreeg. Tenslotte wordt gekeken naar de functie die het Wall House heeft voor de toekomst van de buurt en voor de stad Groningen.

Meer informatie:

Platform GRASGRAS architectuur Groningen

Let’s GRO

Groningen kan helpen: Geef kleding aan het rode kruis

Groningen –  Zoals u wellicht weet is er sinds een paar week een noodopvang voor vluchtelingen Rodekruis helptgeopend aan de Van Swietenlaan. De bewoners, afkomstig onder andere uit Syrie en Eritrea, zijn gevlucht voor oorlog en geweld . U heeft ze vast al wel door de wijk zien lopen. Sommigen zijn samen, er zijn ook heel wat kinderen bij maar de meesten zijn alleen. Zij hebben hun huis en familie achtergelaten en hebben er vaak een lange zware reis op zitten. Hier in Groningen in onze wijk zijn ze veilig maar hun enige bezit is wat in hun reistas mee kon. De winter staat voor de deur en van een van onze betrokken leden kregen we het verzoek onderstaand bericht op de website te plaatsen. Dat doen we natuurlijk graag en we hopen op veel kleding voor het Rode Kruis!

Het Rode Kruis maakt Welkom Pakketten voor de vluchtelingen die in de opvanglocatie van het COA aan de Van Swietenlaan verblijven.

In zo’n pakket zitten 1 nieuwe onderbroek, 1 nieuw paar sokken, 1 nieuwe pyjama (via bedrijfsdonaties) en inbrengkleding: 1 trui, 1 overhemd of blouse, 1 winterbroek of rok. Daarnaast worden  alleen indien nodig winterjassen, mutsen, sjaals, handschoenen en schoenen uitgereikt.Vluchtelingen Syrie naar Turkije

Er is behoefte aan schone onbeschadigde spullen. Aanleveren bij voorkeur in de Welkom Winkel aan de Neutronstraat 7-10. Een probleem? Breng het dan naar de Den Uylstraat 314.

Er is grote behoefte aan de maten XS, S en M voor zowel vrouwen als mannen, en aan grotere jongens maten. Voorlopig zijn er ruim voldoende kleren in de grotere maten die vaak te groot zijn voor de vluchtelingen, Natuurlijk wordt gesorteerd materiaal op prijs gesteld.

Er is ook behoefte aan schoenen (kleine mannenmaten vooral). Per paar goed met elkaar verbonden en de maat met viltstift groot in de schoen (bij de hak).

ALLEEN:

 • winterbroeken  (enorm gebrek)
 • winterrokken
 • dikke(re) blouses
 • dikke(re)  overhemden
 • truien
 • winterjassen
 • mutsen
 • sjaals
 • handschoenen

Dus GEEN andere dingen. Dat kost alleen maar sorteertijd. Geen zomerkleding. Binnenkomende zomerkleding gaat direct naar het Leger des Heils voor later. Afgekeurde kleding wordt poetsdoek.

Meer informatie: www.hulpvoorvluchtelingen.nl

Syrie - puinhopen Aleppo

Werkgroep NOG! blij met brede steun

Groningen –  De periode voor inspraak in het (ontwerp-) bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer is afgesloten. De zienswijze van de werkgroep Noordoosthoek Groen! (NOG!) is bij de gemeente ingediend met meer dan honderd (!) bezwaarformulieren. Ook de bewonersvereniging MeerBuren, de vereniging de Hoornse Dijk en diverse mensen hebben een eigen zienswijze naast of in plaats van de onze ingeleverd.

Als NOG! willen wij u allen bedanken voor de hulp bij het verzamelen van bezwaarformulieren en voor de ondersteuning.

De activiteiten van NOG! hebben veel aandacht gekregen. De wijkbijeenkomst op 24 september jongstleden was goed bezocht; ook raadsleden en de lokale media waren aanwezig. Daar ontdekten mensen dat we als werkgroep niet alleen maar tegen zijn. We haalden de krant en kregen aandacht bij OOG TV. Er verscheen na het artikel in het Dagblad van het Noorden een voorstander van het plan die flyers verspreid heeft in de wijk. Dat leverde ons nóg een OOGTV gesprekje op.

Van de gemeente hebben we een ontvangstbevestiging ontvangen en daarin staat dat de behandeling van alle zienswijzen enige maanden zal duren. Lees hier meer over de procedure. Daarna oordeelt de gemeenteraad over het bestemmingsplan.

Als NOG! zullen we nog een brief schrijven naar de raadsleden met een uitleg van ons alternatieve plan dat aan de doelen van het bestemmingsplan voldoet. Wij komen het hotel dus tegemoet, maar we willen zelf als wijkbewoners ook iets handhaven van de door vele wijkbewoners gewenste situatie.

Voorafgaande aan de raadsbehandeling zal het voorstel worden besproken in de raadscommissie Ruimte en Wonen waar wij onze zienswijze mondeling kunnen toelichten. Wij hopen gehoor te vinden bij de commissie.

Zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen over de vaststelling van het bestemmingsplan krijgen wij hun standpunt te horen over de zienswijzen.,

Na vaststelling van het bestemmingsplan is er zes weken inzage in het plan en kunnen we tegen het besluit tot vaststelling in beroep gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Maar wij hopen op een vroegere oplossing.

Namens de werkgroep NOG!

Carla Prop

Eerste reactie gemeente op bezwaar Meer Buren

Groningen – De dienst Juridische Zaken, Parkeren en Vastgoed van de gemeente Groningen heeft een eerste reactie gegeven op de door het bestuur van Meer Buren ingediende visie (bezwaar) op het Ontwerp Bestemmingsplan voor de Noord Oosthoek Hoornsemeer bij het Hampshire Hotel.

Het Bestuur van Meer Buren wil deze (procedurele) reactie graag met u delen:

 • de afhandeling van het bezwaar vindt plaats door de genoemde dienst en zal enkele maanden duren.
 • de zienswijze van Meer Buren zal betrokken worden bij et uiteindelijke voorstel aan de gemeenteraad voor vaststelling van het bestemmingplan
 • zodra de gemeenteraad een besluit heeft genomen, worden wij geïnformeerd over hun standpunt over onze zienswijze.
 • het vastgestelde bestemmingsplan zal vervolgens gedurende zes weken ter inzage worden gelegd. We hebben dan de mogelijkheid om tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan in beroep te gaan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Positief en kritisch over noodopvang Groningen

Groningen – Groningers zijn kritisch, maar staan overwegend positief tegenover de noodopvang voor vluchtelingen die er gaat komen. Dat blijkt tijdens de informatiebijeenkomst maandagavond 21 september j.l. in het Martiniplaza. Behalve de gemeente is ook het Centraal orgaan Opvang Vluchtelingen (COA) aanwezig. Burgemeester Peter den Oudsten praat de avond aan elkaar.

In het kantoorpand Van Swietenlaan 23 worden binnenkort bijna 600 vluchtelingen ondergebracht. Het is de bedoeling dat in de noodopvang gezinnen komen. De reacties op de informatieavond zijn wisseld. Er worden kritische vragen gesteld.De noodopvang is verder voor 1 jaar maar gemeente weet niet of het daarna verlengd wordt.

Bronnen:

Lees het volledige artikel op DvhN

Bekijk de uitzending van RTV Noord

Zienswijze Meer Buren op plannen bij Hampshire

Groningen – Het Bestuur van Meer Buren dient bij de gemeente Groningen de volgende zienswijzen in over het ter inzage liggende ontwerp­bestemmingsplan ‘Noordoosthoek Hoornse Meer’ (zie ook: de procedure).

Dit zijn onze vier zienswijzen (verkorte versie):Masterplan Hampshirehotel

Zienswijze 1 – Bewonersparticipatie: Meer Buren moet helaas constateren dat er wel is gesproken met, maar niet geluisterd naar de bewoners.

Zienswijze 2 – Belangenafweging:  Het lijkt erop dat ons meergebied uitgebaat wordt als verdienmodel voor (horeca)ondernemers. Dit gaat ten koste van de belangen van omwonenden, recreanten en de natuur.

Zienswijze 3 – Belangenafweging \ akoestische woonkwaliteit Meer Buren heeft grote zorgen voor de borging van de akoestische woonkwaliteit. Veel van onze leden hebben vaak wakker gelegen door geluidsoverlast vanuit Paviljoen Kaap Hoorn. Dit plan maakt extra potentiële bronnen van geluidsoverlast mogelijk. Volgens Meer Buren zou de gemeente zich moeten verplichten om:

 • geen ontheffingen te verlenen voor “boven het toegestane geluidsniveau” en expliciet normen te hanteren voor een gebied met natuurwaarden;
 • de geluidsnormen strikt te handhaven;
 • de status van het gebied als gebied met natuurwaarden niet te wijzigen.

Zienswijze 4 – Financiële onderbouwing /economische uitvoerbaarheid: Er wordt onvoldoende inzicht gegeven in de financiële onderbouwing c.q. de economische uitvoerbaarheid van de voorgenomen ontwikkeling. Worden hier gronden van het Meerschap worden overgedragen aan of ter beschikking gesteld van het Hampshire Hotel? Welke bedragen? Liggen de de kosten van het beheer en onderhoud bij het Meerschap? Kan dit wel? Iedereen weet dat het Meerschap  stevig moet bezuinigen. Meer Buren is van mening dat zowel de financiële onderbouwing als de economische uitvoerbaarheid feitelijk ontbreken en dientengevolge niet open en transparant, laat staan aangetoond zijn.

 

Lees hier onze volledige zienswijzen: Meer Buren – Zienswijzen ontw.best.plan Noordoosthoek Hoornse Meer FW 2015-09-20.

 

 

 

Noodopvang Van Swietenlaan – informatie 21/9 in Martiniplaza

GRONINGEN – De noodopvang voor maximaal 550 vluchtelingen in de stad Groningen komt dichtbij het Martini Ziekenhuis in een kantoorpand aan de Van Swietenlaan 23.

De eerste bewoners zullen volgende week rond deze tijd in het gebouw gehuisvestlogo-gemeente-groningen zijn, verwacht het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA).

Dat is donderdag bekendgemaakt op een persconferentie op het stadhuis van Groningen. Het gaat om kortdurende opvang voor een jaar, met een optie om te verlengen met nog een half jaar.

Den Oudsten: ,,Tussen nu en een week proberen we de vergunning te verstrekken en het gebouw op veiligheid te controleren. Alles moeten we nu heel snel voor elkaar boksen.”

Wethouder Roeland van der Schaaf laat weten dat er voor omwonenden (o.a. uit Corpus, Hoornse Meer, Hoornse Park, Piccardhof) komende maandag (21 september) een openbare bijeenkomst is in Martiniplaza. Die begint om 19.30 uur. Bewoners van Corpus den Hoorn, Hoornse Meer, Hoornse Park en Piccardthof hebben donderdag voorafgaand aan de persconferentie een brief ontvangen waarin het besluit kenbaar wordt gemaakt.

COA en gemeente Groningen zijn al een poosje in gesprek over een noodopvang. Ook vindt overleg plaats over twee locaties voor een asielzoekerscentrum met elk plek voor 600vluchtelingen.

 

Mocht u na afloop van de Informatiebijeenkomst van maandagavond 21 september nog vragen hebben, of bent u niet in de gelegenheid de bijeenkomst te bezoeken, dan kunt u vanaf dinsdag 22 september contact opnemen met de gemeente Groningen via telefoonnummer 14050. Mailen kan natuurlijk ook: noodopvang@groningen.nl

 

 

Bron: DvhN en COA Noodopvang Groningen

Kom op 24/9 naar het Heymanshuis – Toelichting NOG! bezwaren bestemmingsplan Hampshire

Groningen – Nieuws van de werkgroep NOG! voor alle wijkbewoners van het Hoornse Meer (en andere belangstellenden).

Zoals eerder gemeld kan tot 30 september kan bezwaar gemaakt worden tegen het ontwerpbestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer in de vorm van een „zienswijze”.  De zienswijze van de werkgroep Noordoosthoek Groen (NOG!) is klaar. Deze vindt u in bijlage zienswijze NOG.NOG- noordoosthoekGROENNOG-2

Wij houden voor u een bijeenkomst en geven daar een toelichting op onze bezwaren.

Datum: 24 september 2015
Plaats: Baarveldzaal van het Heymanshuis, Henri Dunantlaan 20
Tijd: vanaf 19.30 uur geopend met koffie en thee.

Om 20.00 uur geven wij een toelichting over de knelpunten in de gemeentelijke voorstellen.
Daarna laten we u een presentatie zien met alternatieven die tot nu toe afgewezen zijn.

Met de bijlage Bezwaarformulier kunt u ons bezwaar naar de gemeente ondersteunen.
Dat kan op de volgende vier manieren:

1. U ondertekent een bezwaarformulier op de bijeenkomst op 24 september, of

2. U vult zelf uiterlijk 30ste september een digitaal bezwaar in. U gaat dan naar de site van de gemeente Groningen over bestemmingsplannen. Daar klikt u op het rode deel onderaan waarin staat zienswijze indienen. In het omlijnde deel kopieert u de tekst van het formulier of u maakt een eigen versie met gelijke strekking, nadat u alle gevraagde informatie hebt ingevuld drukt op <volgende> rechts onderaan en gaat door tot het verzonden wordt of u het kunt verzenden, of

3. U levert het ingevulde formulier uiterlijk 27september bij ons in. Daarvoor opent u de bijlage, drukt het bezwaarformulier af, vult dat volledig in en doet het in de brievenbus van Den Uylstraat 314 of 318, of

4. Ook kunt u ons vragen via mailadres no-groen@ziggo.nl om langs te komen om het bezwaarformulier te laten ondertekenen, liefst zo snel mogelijk.

Informatie over de plannen rond het Hoornse Meer kun u ook vinden op www.Meerburen.nl

Wij hopen op uw steun. Deel dit bericht via de sociale media of stuur dit bericht door aan bekenden die tevreden zijn over de huidige situatie van het Hoornse Meer.

Namens de werkgroep NOG!

Carla Prop

Recente opmerkingen
Buienradar
Who's Online
 • 0 Members.
 • 2 Guests.
Login
Archief