15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Vanavond St Tropez Beach House

Groningen – Het feest bij kaap Hoorn gaat niet onopgemerkt voorbij. Vanavond is het Saint Tropez Beach House feest.

Zoals wij op 15 mei jongstleden al op deze website gemeld hebben duurt het feest tot diep in de nacht. Echter vanaf 01:00 uur moet het geluidsniveau weer op de normale waarde zitten.

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

 • Op de avond zelf: Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
 • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

 

 

Nauwelijks wijzigingen plannen Hampshire

Groningen – Afgelopen januari heeft de werkgroep Noordoosthoek logo-gemeente-groningenGroen! (NOG!) met uw steun bezwaar gemaakt tegen het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. Deze week heeft de gemeente Groningen haar eindverslag over deze inspraakronde toegestuurd aan de personen die hadden gereageerd.

Gelet op de vele reacties zijn deze door de gemeente per thema samengevat. Daarbij zijn reacties geherformuleerd en vervolgens grotendeels door de gemeente verworpen. Op de wezenlijke bezwaren van de werkgroep NOG! is inhoudelijk amper ingegaan. De doelstelling van onze (!) gemeente met de bestemmingsplanwijziging blijft gericht op verbetering van de exploitatiemogelijkheden van het Hampshire hotel, in plaats van een opwaardering van de noordoosthoek van het Hoornse Meer.

Op 4 juni verschijnt het ontwerp bestemmingsplan op de website van de gemeente Groningen. Alle belanghebbenden hebben dan tot en met 15 juli de tijd om te reageren met een “zienswijze”. Op grond daarvan kán de gemeente haar definitieve voorstel nog aanpassen, voordat deze ter vaststelling wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Uit het eindverslag blijkt dat het belangrijk is dat de werkgroep NOG! bij de volgende inspraakronde van haar achterban de juiste naam, adres en ook handtekening krijgen bij ondersteuning van een gezamenlijke zienswijze, zodat het aantal niet weer gebagatelliseerd kan worden.Masterplan Hampshirehotel

Zoals de werkgroep NOG! u onlangs (o.a. via deze website) heeft laten weten overlegt de werkgroep intussen ook nog met gemeente en Hampshire Hotel over verandering van de plannen. Als dat positieve resultaten heeft zal de gemeente die verwerken in het definitieve voorstel van het bestemmingsplan.

U kunt binnenkort weer activiteiten van de werkgroep Noordoosthoek Groen verwachten, want we zijn er nog lang niet.

U kunt rechtstreeks bericht van de werkgroep NO Hoek Groen! ontvangen, wanneer u dat meldt via no-groen@ziggo.nl.

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

 

Nieuwe poging voor toren in de Onlanden

Groningen – Natuurmonumenten gaat onderzoeken of er tóch een uitkijktoren in De Onlanden vlakbij Groningen gebouwd kan worden. Eind vorig jaar ging er een streep door het futuristische ontwerp van ‘het hoge hert’ vanwege de financiële risico’s. Er Natuurmonumentenwordt nu gekeken naar een minder complex ontwerp.

De ambities van Natuurmonumenten zijn daarmee niet afgezwakt. ‘We gaan nog steeds voor een 24 meter hoge toren. Zo kunnen bezoekers genieten van zowel natuurgebied De Onlanden als uitkijken over de stad Groningen en omliggende dorpen.’

Lees meer op de site van Natuurmonumenten

Paterswoldsemeer opgenomen in wandelroute NS

Groningen – Goed bericht voor wandelaars die alle 46 NS-wandelingen al gelopen hebben. De populaire reeks, wandelen van station naar station, is ook dit jaar weer vernieuwd.  Voor het nieuwe seizoen heeft NS in samenwerking met de Stichting Wandelnet weer vijf nieuwe NS-wandelingennswandelingen ontwikkeld. Eén van deze vijf wandeltochten volgt een route tussen het Hoofdstation in Groningen en het station van Haren.

Het zijn eigenlijk drie wandelingen in één, dus voor elk wat wils. Met alleen de stadswandeling door Groningen kun je jezelf ook makkelijk een dag vermaken. Verleidingen genoeg onderweg: het befaamde Groninger Museum, ateliers, bijzondere winkeltjes en terrassen.

De route van Haren naar Groningen is circa 12 km lang (lopend in te korten tot 9 of 10 km). De route door de stad Groningen is 6,5 km lang. Beide zijn apart van elkaar te lopen of te combineren tot een route van 19 km.

Routebeschrijving en routekaart: Je kunt de routebeschrijving en routekaart downloaden en uitprinten. De NS-wandeling Paterswoldsemeer Groningen is ook verkrijgbaar als GPS-route. Je kunt de GPS-route gratis downloaden.

5e editie Hoornse Meer Concert – 6 juni

Groningen –  Zaterdag 6 juni 2015 is de vijfde editie van het Hoornse Meer Concert en dat is een feestje waard. Het wordt bijzonder, dat staat vast!

Het Prins Claus Conservatorium, dansacademie Lucia Marthas en Miranda van Kralingen hebben hun medewerking reeds toegezegd.Concert
U kunt genieten van diverse muziekstijlen, dans, solo optredens en niet te vergeten een spectaculaire opening.
Net als voorgaande jaren komt er een mooi podium op het water. Direct achter de steiger, zodat iedereen goed zicht heeft.

De financiële basis voor dit gratis concert wordt gelegd door sponsoren uit het bedrijfsleven, diverse fondsen en overheden.

Blij met het jaarlijkse Hoornse Meer Concert? U kunt voor 10 euro Vriend HMC 2015 worden (aanbevolen door Meer Buren). Die vrienden zijn voor ons concert de kers op de taart. Zie voor meer info www.hoornsemeerconcert.nl

Honolulu Beach bij Donitas

Groningen – Wellicht heeft u de muziek en de omroeper al gehoord. Dacht u dat het geluid afkomstig was van een kleintje mei-kermis aan de Hoornseplas? Het is een sportevenement. Vandaag, zaterdag 16 mei, houdt G.S.V.V. Donitas namenlijk haar zestiende editie van Donitas Beach, dit jaar gedoopt tot Honolulu Beach 2015. Bij de Hoornse Plas in Groningen zal op twintig velden gevolleybald worden op alle niveaus: van vierde klasse tot en met A/B league. Volgens de organisatie belooft het weer een gezellig en sportief toernooi te worden. Voorgaande jaren was het toernooi een groot succes. Kijk op donitasbeach voor informatie.Donitas - honolulu beach 2015

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement op 16 mei, van 10:00 uur tot 18:00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag) of 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het 2e telefoonnummer is buitenwerkdagen en in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.

Bron: Meerschap Paterswolde

Fietsexcursie: vogelgekwetter in de Onlanden

EELDERWOLDE – Natuurmonumenten heeft voor zondag 17 mei a.s. een fietsexcursie door de Onlanden georganiseerd. Deze excursie is getiteld: ‘Vogelgekwetter in de Onlanden’.

Samen met boswachter Rob Rakers wordt door de De Onlanden, de grootste waterberging van Nederland, gefietsDe Onlanden-1t. In dit natuurgebied zijn bijzondere soorten als de roerdomp en het kleinst waterhoen als broedende vogels gespot. De wulp en de veldleeuwerik zorgen voor de ‘achtergrondmuziek’.

De Onlanden NatuurMonumentenAanmelden

De excursie start om 10.00 uur bij de Onlanderij aan de Madijk 1 in Eelderwolde. Aanmelden: www.natuurmonumenten.nl.

Bron: Gezinsbode/Natuurmonumenten

 

30 mei Saint Tropez Beach house bij Kaap Hoorn

Haren –  Op zaterdag 30 mei a.s. organiseert Kaap Hoorn het St. Tropez Beach House.  De gemeente Haren heeft Kaap Hoorn hiervoor een toestemming verleend. Geheel conform de eiseKaap Hoornn voor o.a. geluid uit de APV en uit het Evenementenbeleid van de gemeente Haren. De mogelijke geluidhinder mag op basis van de voornoemde regelgeving uiterlijk tot 01.00 uur voortduren. Daarna moet de rust terugkeren. Ondanks regelgeving en toezicht op naleving daarvan door de gemeente Haren is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

 • Op de avond zelf: Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
 • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.
Informatie: Adres  Kaapse Baan 1Plaats HarenTelefoon 050 5267639Aanvang: 22:00 uur
Deur open: 20:00 uur

30 mei – Kunstmarkt Hoornsemeer

Groningen –  In 2014 werd op zaterdag 24 mei voor de eerste keer de Kunstmarkt Hoornsemeer gehouden op het Salvador Allendeplein. Dat is ons goed bevallen, dus dit jaar wordt de kunstmarkt daar weer gehouden en wel op zaterdag 30 mei.Kunstmarkt HM

Er is ruimte voor minimaal 24 kunstenaars. Afhankelijk van het aanbod en de diversiteit aan kunst kunnen het er mogelijk meer worden. Het is de afgelopen jaren goed gelukt gevarieerde en kwalitatief aantrekkelijk kunst te bieden: schilderijen, sieraden, tekeningen, glas, foto’s, poëzie, bloemsierkunst. Kunst om te kijken en te kopen. Zie voor een overzicht van de deelnemende kunstenaars in 2012 en 2014 en een impressie van de markt in 2014 onze site: www.kunstmarkthoornsemeer.nl

Voor kinderen is er ook dit jaar weer gelegenheid om onder deskundige begeleiding zelf te schilderen of anderszins creatief aan de slag te gaan. Er is een centrale plek op het plein voor de catering: koffie, thee, fris, wijn en hapjes. Verder zal er een crêpekraam zijn en mogelijk een ijskar. Er is vermoedelijk weer een muzikaal optreden van het wijkkoor Hoorngeschal.

Voor verdere informatie zie de site kunstmarkthoornsemeer 

Bron: Meer Hoornsemeer

Recente opmerkingen
  Buienradar
  Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.
  Login
  Archief