Workshop snoeien & zeisen 18 juni – Buurtboomgaard Hoornsemeer

Groningen – De boomgaard aan de Den Uylstraat is vrij toegankelijk en wordt onderhouden door buurtbewoners. De workshops mini-boomgaardzijn gratis (!) en worden gehouden op 18 juni aanstaande en worden mogelijk gemaakt door Stichting Groen en Doen en worden gegeven door Landschapsbeheer Groningen.

In de workshop ” snoeien”  is er aandacht voor het veilig snoeien van hoogstambomen en word je geïnformeerd over fruitbomen.

In de workshop “zeisen” is er aandacht voor het veilig zeisen van graspartijen en word je geïnformeerd over over de ecologie van het natuurlijk maaien.

Beide workshops worden ‘s ochtends (tussen 10.00 uur en 12.00 uur) en ‘s middags (tussen 13.00 uur en 15.00 uur) gegeven. Ook kijkers zijn van harte welkom!lentekriebels-picknickbankje

Wil je meedoen met ‘één of beide workshops dan kun je je opgeven via dit e-mail adres: buurtboomgaardinhoornsemeer@gmail.com (u kunt zich ook opgeven voor de e-mail nieuwsbrief over werkmiddagen, – avonden en speciale activiteiten.

 

Bron: Flyer Groen en Doen / Landschapsbeheer

Fietspad Noord-Willemskanaal vanaf 17 juni gereed

Groningen – Bij werkzaamheden aan de dijk tussen de Meerwegbrug in Haren en de Van Ketwich Verschuurbrug in de stad waren ter hoogte van Haren een tweetal verzakkingen ontstaan.Dijk Noordwillemskanaal stremming

Door de verzakkingen van de dijk was schade ontstaan aan het fietspad langs de oostkant van het kanaal, aan de kant van de A28. Hierdoor is het fietspad gestremd.

Het onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen is afgerond. Nu wordt het herstel aangepakt. De beschadigde asfaltverharding wordt verwijderd en daarna wordt een nieuwe fundering aangebracht. Vervolgens wordt een tijdelijke verharding aangebracht.

Naar verwachting kunnen fietsers vanaf 17 juni weer gebruik maken van het fietspad. In 2017 wordt het hele traject aangepakt. Daarbij komt de dijk op definitieve hoogte en wordt daarop een nieuw fietspad aangelegd.

Bron: gezinsbode

28 mei – St Tropez Beach House bij Kaap Hoorn

Haren –  Op zaterdag 28 mei a.s. organiseert Kaap Hoorn het St. Tropez Beach House.  De gemeente Haren heeft Kaap Hoorn hiervoor een toestemming verleend. Geheel conform de eisen afbeelding beach house partyvoor o.a. geluid uit de APV en uit het Evenementenbeleid van de gemeente Haren. De mogelijke geluidhinder mag op basis van de voornoemde regelgeving uiterlijk tot 01.00 uur voortduren. Daarna moet de rust terugkeren. Ondanks regelgeving en toezicht (op de avond zelf door de Omgevingsdienst Groningen) op naleving daarvan door de gemeente Haren is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

 • Op de avond zelf:
 • Omgevingsdienst Groningen 050 – 31 80 000 deze kan op de avond zelf gebeld bij (geluid)klachten.
 • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
 • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

Iedereen kan de geluidsmeting volgen

Op het kaartje op de website, kunt u zien dat de geluidsmeting is geplaatst op de parkeerplaats bij Kaap Hoorn. Omdat de meter nu veel dichter bij staat is de toetsingswaarde ook een stuk hoger.

Wat we gedaan hebben is de toegestane geluidbelasting op de gevel van woningen terug gerekend naar de geluidbelasting op dit meetpunt. Dit bedraagt 74 dB(A). Deze waarde ziet u terug in de grafiek (rode horizontale lijn.

Meekijken met het geluidmonitoringsysteem, dat wij voor de controle inzetten is ook voor u weer mogelijk. Het enige wat u nodig heeft is een smartphone, tablet of PC (Laptop) met een internet verbinding. Hiermee gaat u naar de site: http://my.dbeez.nl/odgroningen/kaaphoorn

U kunt dan direct zien hoeveel geluid er op dat moment op de parkeerplaats aanwezig is.

Voor de toetsing wordt gekeken naar de dikke blauwe lijn (LAeq 5 min gemiddeld).

Informatie: Adres  Kaapse Baan 1Plaats HarenTelefoon 050 5267639
Aanvang: 22:00 uur      Deur open: 20:00 uur
 

Meer Buren niet in bezwaar bestemmingsplan Noordoosthoek

Groningen – Het bestuur van Meer Buren zal geen gebruik maken van de mogelijkheid om bezwaar in te dienen tegen het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer. De heer Ed Moonen, voorzitter van Meer Buren, verwoordt het als volgt:

Wij hebben afgezien van die mogelijkheid omdat we weinig tot geen reële mogelijkheden zien voor een kansrijk bezwaar. Een bezwaar is een zodanig zwaar en vér strekkend middel dat wij ons als bestuur daartoe niet gemandateerd, en als vereniging daarvoor niet geëquipeerd, achten.

 

Kunstmarkt Hoornse Wijken zaterdag 28 mei 2016

Groningen – Op zaterdag 28 mei 2016 zal van 13.00 uur tot 17.00 uur de Kunstmarkt Hoornse Wijken worden gehoudenKunstmarkt HoornsewijkenKunstmarkt Hoornsewijken.

Vanaf september 2012 hebben we de Kunstmarkt Hoornsemeer in de open lucht gehouden.  Het weer speelde ons echter vaak in negatieve zin parten. We hebben besloten de Kunstmarkt in 2016 op een ‘locatie met een dak’ te houden en wel in het pas geopende buurtcentrum  ‘De Semmelstee’ in Groningen-Zuid, vlakbij het Martini Ziekenhuis. Het is het buurtcentrum voor Corpus den Hoorn en de andere Hoornse wijken.

Vanwege de uitbreiding met bovengenoemde wijken hebben we de naam van de kunstmarkt veranderd van Kunstmarkt Hoornsemeer in Kunstmarkt Hoornse Wijken. Vanzelfsprekend is ook de naam van de website veranderd in www.kunstmarkthoornsewijken.nl.

Nieuwsgierig? Klik hier voor verdere  informatie en eventuele opgave.

 

Bron: De Zuidwester

Paviljoen Van de Dame aan het Paterswoldsemeer geopend

Tynaarlo – Het contrast aan de oevers van het Paterswoldsemeer is groot. Achter het Familiehotel is een ultramodern en imposant horecapaviljoen verrezen, aan de Meerweg is de fundering voor nog een paviljoen gereed.

Het is duidelijk dat paviljoen Van de Dame achter het Familiehotel als eerste de deuren opent. De officiële opening was op 29 maart jongstleden, de dinsdag na Pasen. Zo ver zijn ze bij de herbouw van de Rietschans aan de Meerweg nog lang niet. Daar zijn drie bouwvakkers in alle rust bezig met de kelder en de fundering. Er is zelfs geen datum bekend wanneer dit twee jaar geleden door brand verwoeste horecabedrijf zijn eerste gasten weer kan ontvangen. Lees hier verder.
De Dame Paviljoen

Een feestelijke opening zou het worden. En dat werd het. De opening van Paviljoen van de Dame aan het Paterswoldsemeer. Na een korte toespraak van mede eigenaresse Imogen Wills, partner van Bert Westerhof, en het opblazen van een muur met ballonnen is de zaak in de Zuidwesthoek van het meer officieel geopend.

 

Het horecabedrijf heeft onder andere een groot dakterras en twee aanlegsteigers. Vanaf woensdag 30 maart is het paviljoen open voor publiek.Paviljoen-van-de-Dame

 

 

Bron: Dagblad van het Noorden, OOGTV

Sensor meet blauwalgen op Paterswoldsemeer

Haren – Een speciale sensor gaat de zwemwaterkwaliteit van het Paterswoldsemeer meten. Zo wordt continu in de gaten gehouden of blauwalgen ontstaan.

De paal is een opvallende verschijning bij het strandje De Lijte. Een primeur. De zogenoemde Ecowatch staat namelijk nog nergens anders, hoewel wereldwijde interesse bestaat.

Op donderdag 7 april staat een delegatie van waterschap Noorderzijlvest, Meerschap Paterswolde en het bedrijf dat de camera ontwikkelde stil bij de plaatsing.

Lees het volledige artikel op www.dvhn.nl

Bron: Dagblad va het Noorden

23 april – Walk for Life!

Groningen – Zaterdag 23 april 2016 is het weer zover. Dan vindt de 12e editie van de Walk for Life, het recreatieve loop- en wandelevenement van Noord Nederland, plaats rondom het Paterswoldsemeer in Groningen. Naast een gezellige en sportieve dag voor jong en oud is de Walk for Life vooral een sportieve strijd tegen kanker bij jongvolwassenen (18 – 35 jr). Walk-For-Life

Programma zaterdag 23 april 2016

08.00 en 11.00 uur      Start wandelaars van de 28 en 40 km.
12.30 uur.                      Start wheelers
12.45 uur.                      Warming up start recreatieve run, onder deskundige leiding van Sportrade-instructeurs.
13.00 uur.                      Start recreatieve run en Bedrijven run, 6.4 km en 10.8 km.
13.05 uur.                      Start Kidsrun, 2.4 km
13.10 uur.                      Start korte afstand wandelaars, 6.4 km, 10.8 km en de 12.5 km

Inschrijving

De inschrijving op de Kaapse Baan is open van 07.30 uur tot 11.30 uur.
Voor meer informatie zie: walkforlife

Nachttocht dwars door vogelmekka

Tynaarlo –  Binnenkort kunnen liefhebbers van wandelen hun hart ophalen. Voor het eerst is er een midzomernachtwandeling in natuurgebied De Onlanden bij Eelderwolde. Natuurmonumenten

‘De natuur slaapt nooit’
Het evenement van Natuurmonumenten in het beekdallandschap op 19 juni begint om vijf uur in de ochtend en kan zo’n 250 deelnemers aan, die telkens met kleine tussenpozen vertrekken. De wandeling meet 12,4 km, voor ouders met kinderen is er een kortere afstand van 6,4 km. ,,Voor het ochtendgloren ontdek je dat de natuur nooit slaapt’’, meldt Natuurmonumenten.

Volgens boswachter Bart Zwiers is het op dat vroege tijdstip op dat moment in het jaar ’’een groot vogelmekka en ontwaakt de vogelwereld.’’ Volgens hem is het een leuk cadeau voor vaders. ,,Die dag is het vaderdag.’’

De wandeling is op zondag 19 juni en deelname kost 14,50 euro per persoon, kinderen mogen meewandelen voor 5 euro. Na afloop van de midzomerwandeling is er de mogelijkheid om te ontbijten in theehuis De Onlanderij. Deelnemers wordt verzocht zich warm te kleden en regenkleding en een zaklamp mee te brengen.De Onlanden NatuurMonumenten

Bron: Dagblad van het Noorden

Getuigen gezocht: woninginbraak Veenweg te GRONINGEN

De politie Groningen zoekt getuigen van een woninginbraak aan de Veenweg te GRONINGEN

Groningen – De politie onderzoekt (o.a. via Burgernet) een woninginbraak in onze buurt. Misschien heeft u iets gezien of gehoord en draagt uw informatie bij aan de oplossing van deze woninginbraak.Politie overval

De inbraak is gepleegd tussen donderdag 10 maart 2016 21:00 uur en vrijdag 11 maart 2016 22:00 uur aan de Veenweg te Groningen (tussen de A. Jacobsstraat en de M.L. Kingstraat)

Het signalement van de verdachte(n) is niet bekend.

Heeft u of één van uw huisgenoten:

 • Rond het tijdstip van de woninginbraak een persoon of personen gezien die zich verdacht ophielden of die zich vreemd gedroegen in de omgeving?
 • Rond het tijdstip verdachte voertuigen (auto’s, bromfietsen) gezien in de straat of in de omgeving?
 • Kent u mensen in uw omgeving die mogelijk iets hebben gezien of gehoord?
 • Andere informatie die belangrijk kan zijn voor het onderzoek?

Als u iets is opgevallen waarvan u vermoedt dat dit te maken heeft met deze woninginbraak, neemt u dan direct contact op met de politie via de “Reageren”-knop. Alle informatie is welkom, ook details waarvan u misschien denkt dat ze niet belangrijk zijn! Als u de informatie anoniem wilt doorgeven kunt u bellen met Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000 (gratis nummer).

Een inbraak voorkomen?
Ziet u iets verdachts in uw omgeving, een persoon of een auto? Noteer het signalement of het kenteken van de auto. Voor verdachte situaties kunt u altijd bellen met het alarmnummer 112. Voor meldingen waarbij de komst van de politie niet direct noodzakelijk is, belt u: 0900-8844.
Op de website van de politie en van het Politiekeurmerk Veilig Wonenvindt u tips om een woninginbraak te voorkomen.

 

Voor meer informatie:

 • Politie Groningen
 • Roel Kruijer
  Telefoon: 0900-8844

Hoe kunt u voorkomen dat u slachtoffer wordt?

BVH nummer: 2016071246

Recente opmerkingen
Buienradar
Who's Online
 • 0 Members.
 • 2 Guests.
Login
Archief