Zaterdag 18 april – Flower Power feest bij Kaap Hoorn

Haren – Komend weekend op zaterdag 18 april, vindt in Paviljoen Kaap Hoorn een Flower Power feest plaats. 

Kaap Hoorn heeft voor dit feest géén melding gedaan bij de gemeente Haren heeft Kaap Hoorn voor dit evenement. Flower Power belooft volgens de organisatie een feest te worden in de Kaap Hoorn Flower Power 2015sfeer van de sixties en seventies met natuurlijk bijpassende muziek: van Abba tot Steppenwolf, van de Beatles tot de vroegste nummers van Madonna en van de Bee Gees tot de Rolling Stones en Jimmi Hendrix. Deze keer wordt het geen thema- of verkleedfeest, maar wél een swingende met een dikke knipoog naar Woodstock.

Omdat Kaap Hoorn dit feest niet bij de gemeente Haren heeft aangemeld gelden zoals voor iedereen de eisen uit de Algemene Plaatselijke Verordening en het Evenementenbeleid van de gemeente Haren. In theorie zou dit evenement om die reden niet tot overlast voor de omgeving moeten leiden.  Onze de ervaring leert echter dat ondanks deze regelgeving geluidsoverlast voor de omgeving niet is uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….

Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

  • Op de avond zelf: Centrale Meldkamer Politie 0900 – 884
  • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

 

 

Heropening De Rietschans begin 2016

Haren –  Restaurant De Rietschans aan het Paterswoldsemeer in Haren gaat over ruim een jaar weer open. De verzekeringspapieren zijn rond, alleen de bouwvergunning moet nog worden 2014- Rietschand brandgoedgekeurd door de gemeente Haren.

Het restaurant is in augustus vorig jaar helemaal afgebrand. Oorzaak van de brand was blikseminslag. Fred Dalebout, een van de eigenaren van De Rietschans, verwacht dit voorjaar te kunnen beginnen met de bouw. Het komt er net even anders uit te zien dan de oude Rietschans, het pand gaat tien meter naar achteren, richting het meer. Ook wordt het nieuwe pand breder dan de oude.

Bron: RTVNoord

Modern paviljoen Van de Dame aan het Paterswoldsemeer

Tynaarlo/Groningen – Begin volgend jaar moeten de deuren openen van het splinternieuwe en in strakke, moderne architectuur gevatte Paviljoen Van de Dame aan het Paterswoldsemeer.2015-03 paviljoen vd Dame

De plek waar Bert Westerhof en zijn partner Imogen Wills een investering van 3,5 tot 4 miljoen euro gaan doen is bij tienduizenden noordelingen meer dan bekend. Achter het Familiehotel Paterswolde waar vroeger achtereenvolgens onder de namen Meerval en Vergulde Anker populaire horecapaviljoens aan de waterkant waren gevestigd.

Ze zijn nu zo ver dat ze hun plannen en de naam “Paviljoen Van de Dame” naar buiten kunnen brengen en ze hopen februari 2016 te openen en de eerste gasten te ontvangen. Het moet een paviljoen worden van 1.200 vierkante meter waar alles mogelijk moet zijn. Lunch, diner, vergaderingen, trouwerijen en recepties. Op de etage van het paviljoen komen zalen en een dakterras met prachtig uitzicht. Binnen komt plaats voor 200 diner- en lunchgasten, op het terras kunnen nog eens 200 tot 300 gasten plaatsnemen.

Bert Westerhof en Imogen geven in de binnenstad van Groningen al leiding aan de horecabedrijven ‘t Zwarte SchaapClub KokomoClub Ocean 41 en De Kosterij.

Bron: DVHN.nl

Stadsbouwmeester: Hoornsemeer een mooie wijk!

Groningen – Afgelopen dinsdag, op 10 maart in het Hampshire Hotel (na afloop van de A.L.V.) gaf de heer Niek Verdonk, voormalig Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, een lezing  over de stedenbouwkundige historie van onze wijk Hoornsemeer. Hier volgt een samenvatting van een zeer boeiend verhaal door een gepassioneerde stedenbIMG_1694ouwkundige.

De eerste concrete plannen van de gemeente Groningen voor een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van de Stad (nu Hoornsemeer) dateren uit 1963. Het stadsbestuur voorzag toen een groei naar circa 265.000 inwoners in het jaar 2000. Bij de verwachte economische groei veronderstelde men toen dat de auto hét vervoermiddel van de Stadjers zou worden. Men voorzag al de behoefte van een tweede ringweg rondom de Stad die over het water langs de woonwijk geprojecteerd was. Uiteindelijk zijn die plannen gewijzigd en wordt het Meerschapsgebied niet verstoord door een snelweg, maar nog steeds zijn de sporen van de plannen zichtbaar (nb. de eilanden in het Hoornsemeer zouden dienen als fundering voor de fly-over autoweg).

Met het ontwikkelen van de wijk Hoornse Meer in de jaren ’80 en ’90 kwam de Stad eindelijk aan het water te liggen. Een veelgekoesterde wens in een tijd dat er concurrentie was op de woningmarkt van het platteland. De Hoornsemeer zou expliciet ruimte moeten geven voor ook de lagere inkomens in Groningen Zuid. Het fenomeen dat Groningen-Zuid het domein was voor de meer gevulde portomonaie wilde men zo doorbreken. Groningen wilde leren van stedenbouwkundige concepten zoals Berlage, Amsterdamse School. Het moest anders dan eerste naoorlogse innovaties qua stedenbouw zoals toegepast in De Weijert Zuid en Corpus den Hoorn en beter dan Beijum of Vinkhuizen. Inspiratie vond men ook dichtbij: De Oosterparkwijk met ruimte voor groen en grote bouwblokken. Voor de Hoornsemeer werden juist architecten uitBerlijn en Frankfurt betrokken in verband met hun vooruitstrevendheid op gebied van sociale woningbouw. De stedenbouwkundige hadden ook de bewoners als uitgangspunt. De inrichting van het recreatiegebied wat tegelijkertijd in ontwikkeling was werd onder leiding van het Meerschap Paterswolde vormgegeven waarbij de recreant het uitgangspunt centraal stond. De wijk Hoornsemeer is ontwikkeld in samenwerking met woningcorperaties  (Gruno en Groningen), pensioenfondsen en projectontwikkelaars. Doel was het realiseren van een compacte stad waarbij alle verkeersroutes gericht zijn op het water. Beleidsmatig gezien was het een soort huwelijk van voor-oorlogse- met na-oorlogse stedenbouw. Na oplevering was de Hoornsemeer één van de nieuwste wijken in Nederland hetgeen ook internationaal waardering en navolging gaf.

Verdonk eindigt met de constatering dat de wijk Hoornsemeer de tijd goed heeft doorstaan (m.n. in vergelijking met Leeuwenborg of Vinkhuizen). Het is een mooie en robuuste wijk! Alle aanwezige Meer Buren leden waren het daar roerend mee eens.

Bijgaand enkele foto’s als impressie.

IMG_1696IMG_1695

 

10 maart a.s. ALV Meer Buren

Groningen – De negende jaarlijkse Algemene Leden Vergadering van Meer Buren wordt gehouden op dinsdagavond 10 maart a.s.

  • Noteert u alvast de datum
  • Locatie*: Hampshire Hotel-Plaza, Laan Corpus den Hoorn 330, Groningen
  • Aanvang: 20:00 uur (zaal open vanaf 19:45)
  • Toegang: uitsluitend voor leden (evt. ter plaatse inschrijven).
  • Gastspreker: De heer Verdonk, voormalig stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, geeft een presentatie over de totstandkoming van de wijk Hoornse Meer.
  • Middels een e-mail krijgen de leden nadere informatie toegestuurd.
 * De locatie is t.o.v. eerdere berichtgeving gewijzigd. Bovenstaande is definitief. De naam van de zaal waar wij vergaderen staat bij binnenkomst van het hotel op het zalenbord vermeld.

 

Bewoners verwerpen bestemmingsplan Noordoosthoek

Groningen – Het is vandaag 7 januari, de laatste dag dat op het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse meer kan worden gereageerd.Masterplan Hampshirehotel

De reactie van omwonenden, verenigd in Noordoosthoek Groen!, is naar de gemeente gestuurd en digitaal aangeleverd met nog een paar toevoegingen van namen van mensen die na het posten van de brief nog een reactie gaven. Klik op Reactie op voorontwerp bestemmingsplan voor een pdf-versie van de reactie aan de gemeente. Ook is er een Persbericht_7-1-2015.pdf uitgegaan. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar: no-groen@ziggo.nl.

De verenigde bewonerswerkgroep Noordoosthoek Groen! is er trots op dat, sinds de Noordoosthoek Groen! bijeenkomst van 15 december jongstleden, er maar liefst 115 mensen naar ons hebben gereageerd en onze ideeën hebben ondersteund. Alle reacties op het voorontwerp zullen door de gemeente worden verwerkt en dan komt er een ontwerp bestemmingsplan. Wie dan niet reageert heeft verder geen recht van spreken meer.

De acties van de Werkgroep Noordoosthoek Groen!  hebben er in elk geval toe geleid dat de voornaamste belanghebbende, te weten hoteleigenaar van Hampshire, beseft dat het geen gelopen race is, maar dat er aanzienlijk verzet is. Het eerste steeds tegengehouden overleg met hen is aanstaande.

Oproep : Kent u nog buurtgenoten die ons ook nog willen ondersteunen maar dat tot nu toe niet gedaan hebben? Laat hen dan een mail sturen naar no-groen@ziggo.nl met vermelding van naam en adres. Ook zij worden dan in de lijst  van de Werkgroep Noordoosthoek Groen! opgenomen voor de volgende stap.

Als volgende stap willen wij als Werkgroep Noordoosthoek Groen! een zienswijze indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Om dat te bereiken moeten we als betrokkenen eerst nadenken over goede alternatieven voor het huidige plan. Als u creatieve of leuke  ideeën of wensen heeft voor een alternatief stuur ze dan aan ons. Dan proberen wij een zo goed mogelijk alternatief, passend bij en een oplossing vormend voor onze genoemde bezwaren, te verwoorden in een zienswijze en deze vervolgens voor te leggen aan de gemeente Groningen bij de volgende ronde. Die kunt u dan weer ondersteunen met liefst evenzoveel mensen als nu.

Iedere belanghebbende kan op eigen kracht een alternatieve zienswijze indienen, maar wij staan als omwonenden sterker als er een degelijk en goed onderbouwde zienswijze is die door veel mensen wordt ondersteund. De Werkgroep Noordoosthoek Groen! zal de (bij haar bekende) belangstellende omwonenden blijven informeren om te zijner tijd ieders mening over de zienswijze te vernemen.Klik hier voor de volledige reactie van Werkgroep Noordoosthoek Groen! op het Voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer.

Samen sterk – Wij willen als Werkgroep Noordoosthoek Groen! sterk blijven staan als wijkbewoners. Daarvoor is openheid en overleg een belangrijke voorwaarde.

Iedereen hartelijk dank voor de steun!

 

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

Veel belangstelling Scandinavische woonbuurt

Groningen – Maar liefst zestig belangstellenden kwamen woensdag 10 december jongstleden naar de eerste bijeenkomst voor een Scandinavische woonbuurt in of bij Groningen.  KUUB helpt bij het opzetten van collectief particulier opdrachtgeverschap.Kuub - scandinavischebuurt 2014Kuub - scandinavischebuurt 2014Kuub - scandinavischebuurt 2014

Kuub - scandinavischebuurt 2014Initiatiefnemers Alf Ruchtie en Siert Helder van de stichting KUUB willen samen met andere gezinnen op een ruime kavel Scandinavische woningen gaan bouwen. Vrijstaande, houten, duurzame woningen met veel ruimte en groen eromheen. En mogelijk met een gezamenlijke speelplek, moestuin, dieren, fruitbomen en een vuurplaats.  Het idee is om in totaal met 10 gezinnen te gaan bouwen, op fietsafstand van de stad Groningen. Ieder woont in een eigen huis, met eigen tuin, en daarnaast is er een stuk grond voor gezamenlijk gebruik. De richtprijs voor de vrijstaande woningen bedraagt € 240.000,-.

Meer informatie vindt u op de website van KUUB.

Hier leest u een artikel dat onlangs in het Dagblad van het Noorden verscheen.

Bron: Dagblad van het Noorden (11-12-2014) en website KUUB

Wall House bij Groninger Museum

Groningen – Het Groninger Museum gaat het Wall House beheren. Dat schrijft het college van Burgemeester en Wethouders aan de raad.Groninger Museum

 

Het Wall House zelf blijft eigendom van de gemeente. Het Wallhouse is een beeldbepalend gebouw aan het Hoornsemeer en het enige werkelijk gerealiseerde woonhuis van architect John Hejduk. Aan een muur zijn diverse kamers en een gang opgehangen. De stichting die het gebouw tot nu toe beheerde moest het pand in 2010 weer terug verkopen aan de gemeente wegens gebrek aan geld voor het onderhoud.

Het Museum gaat het verhaal van het Wall House vertellen om het te introduceren bij een breder publiek en wil via het gebouw de wijk in gaan. Dat gaat het museum doen samen met de afdeling kunstgeschiedenis van de RUG.

Bekijk ook het nieuwsitem van OOG TV

Bron: OOG TV

Druk bezochte bewonersavond Hampshire-plannen

Drukbezochte bewonersavond: grote zorgen over plannen Hampshire in Hoornse Meer!

Groningen – Ongeveer negentig bewoners van de wijk Hoornse Meer bezochten maandagavond 15 december j.l. in Maartenshof een door de werkgroep Noordoosthoek Groen! georganiseerde avond. De werkgroep lichtte de aanwezigen voor over de plannen van Hampshire, het grootste bouwproject in het Hoornse Meer gebied sinds de bouw van Kaap Hoorn. De gemeente Groningen ondersteunt het plan en wil daarvoor het geldende bestemmingsplan wijzigen. De aanwezige bewoners werden opgeroepen hun reacties op de plannen aan de gemeente te sturen. Ongeveer de helft van de aanwezigen deed dat zelfs al ter plekke. De werkgroep vindt dat met de plannen van Hampshire de oevers van het meer nóg verder ‘verstenen’: “Het is groen, mooi en rustig er wordt volop gerecreëerd en er is al horeca genoeg rond het meer”. De werkgroep sprak af de wijkbewoners goed op de hoogte te houden en verwerkt de opmerkingen van de aanwezigen in de reacties die ze aan de gemeente stuurt.

Noord-Oosthoek

 

 

 

 

 

U kunt reageren naar de werkgroep via e-mail: no-groen@ziggo.nl

Bron en foto: Persbericht Werkgroep Noordoosthoek Groen! (16.12.2014)

 

Bewonersbijeenkomst – bestemmingsplan Hampshire

Groningen – De bewonerswerkgroep Noord-Oosthoek  (w.o. leden van Meer Buren) nodigen de bewoners van de wijk Hoornse Meer en gebruikers van het Hoornse Meer gebied uit voor een bijeenkomst betreffende de wijziging van het bestemmingsplan.Hampshirehotels logo
De eigenaar van het Hampshirehotel wil in de groene noordoosthoek van het Hoornse Meer het grootste bouwproject realiseren sinds de bouw van Kaap Hoorn. En de gemeente Groningen wil dat mogelijk maken door het huidige bestemmingsplan te wijzigen. Wij vinden dat een enorme aantasting van de kwaliteit van het gebied: het is mooi zoals het nu is en er is al horeca genoeg rond het meer! We hebben ons als verontruste bewoners en leden van Meerburen georganiseerd in de Werkgroep Noordoosthoek Groen!
 Omdat we de komende weken nog bezwaar kunnen maken tegen de wijziging van het bestemmingsplan organiseren we op maandagavond 15 december een avond over de plannen in de Tuinzaal van Maartenshof, om 19.30 uur. Voor bewoners en door bewoners. We geven u daar informatie en u kunt daar besluiten ook bezwaar te maken tegen de bestemmingsplanwijziging. Meer informatie vindt u in deze 2014-12 Buurtflyer A4. U kunt ons ook mailen: NO-groen@ziggo.nl
We hopen u te mogen begroeten in de Maartenshof!
De bewonerswerkgroep Noordoosthoek Groen!

 

Buienradar
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.
Login
Archief