Agenda ALV Meerburen

Groningen – De (concept) agenda van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Meer Buren is bekend. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ook dit jaar voor na het formele deel weer een interessante lezing op het programma gevonden. Mevrouw Alma, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, zal ons onder andere vertellen over de visie van het waterschap en het beleid voor waterbeheer van het Paterswoldsemeer/Hoornsemeer en de omgeving.

De ALV wordt gehouden op 6 maart aanstaande en begint om 20.00 uur  bij De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). De secretaris zal de leden de vergaderstukken vooraf via e-mail toesturen.

Agenda (download agenda)

 1. Opening
 2. Huishoudelijke mededelingen
 3. Verslag ALV 2016
 4. Financieel
 5. Terugblik
 6. Stand van zaken Hampshire Plaza
 7. Mutaties in het bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

PAUZE van 20:45 tot 21:00 uur.

Lezing van het Waterschap Noorderzijlvest.

Lees meer op www.noorderzijlvest.nl en www.waternatuurlijk.nl

 

 

Meerschap aansprakelijk voor duikongeval

Groningen – De rechtbank in Groningen houdt het Meerschap Paterswolde aansprakelijk voor de gevolgen van een tragisch duikongeval. Dat is de uitkomst van een rechtszaak, aangespannen door de 24-jarige Marcel Bos uit Groningen.

Bos brak in mei 2012 zijn nek, na een duik in het ondiepe water van het Hoornsemeer. Hij liep een dwarslaesie op en raakte blijvend verlamd.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
Volgens de rechter heeft het Meerschap onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. ‘Het is een feit van algemene bekendheid dat het duiken in ondiep water zeer ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Bij een zwemplas ingericht als recreatiegebied zijn derhalve maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van ernstige persoonlijke schade’, zo oordeelt de rechtbank.

‘Op de plek van het ongeluk wordt niet gewaarschuwd’
Door op de plek van het ongeluk geen duikverbod in te stellen of waarschuwingsborden te plaatsen, heeft het Meerschap volgens de rechter een situatie in het leven geroepen die gevaarlijk is.

‘De beheerder kent de gevaren en heeft niets gedaan’
De rechter acht het Meerschap voor 80 procent aansprakelijk, de overige 20 procent komt voor rekening van Marcel Bos zelf.

Schadevergoeding 
De rechtbank veroordeelt het Meerschap ook tot het betalen van de schade, zowel materieel als immaterieel.
Over de hoogte van het schadebedrag heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan. ‘Maar het gaat toch al snel over een bedrag dat de tonnen zal overschrijden’ aldus huisadvocaat van Pals Letselschade, Arvin Kolder.

Wijze les voor andere recreatiegebieden
De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is ook een wijze les voor andere beheerders van recreatiegebieden, aldus Kolder. ‘De situatie op de plek van het ongeluk is inmiddels aangepast. Maar de uitspraak laat zien dat beheerders van natuur- en recratiegebieden zich altijd bewust moeten zijn van de risico’s die de bezoekers lopen. Tref daarom maatregelen, om ongelukken in de toekomst te voorkomen.’

Meerschap Paterswolde teleurgesteld
Directeur Gerrit Pots van het Meerschap Paterswolde reageert teleurgesteld op het vonnis van de rechtbank. ‘Ik heb de indruk dat we de zaken hier goed voor elkaar hebben. We willen de uitspraak eerst goed bestuderen, voordat we met een inhoudelijke reactie komen.’

Het Meerschap Paterswolde kan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in beroep.

Lees het volledige artikel op RTV Noord en meer op Dagblad van het Noorden

Boom valt en raakt woning Hoornse Park

Groningen – Bewoners van een huis aan de T.S.W. Mansholtlaan in de Groninger wijk Hoornse Park kregen gisteren de schrik van hun leven. Een boom kon de windvlagen niet weerstaan en kwam deels op hun woning terecht. Het huis raakte slechts licht beschadigd. Alleen vrij kleine takken raakten de woning. De brandweer rukte uit en poogde de boom te verwijderen, maar had geen succes. Een hoveniersbedrijf komt later om de boom weg te halen.

Bron: Dagblad van het Noorden 13.2.2017

Storing website Meer Buren

Groningen – Vanaf 5 januari jl. is onze website niet beschikbaar geweest. Onze excuses daarvoor. De site bleek gehacked en onze domeinnaam werd misbruikt. Toen de site off-line was kon achter de schermen één en ander worden gerepareerd en hebben we de site voorzien van extra beveiliging. Vanaf vanochtend is de site weer in de lucht, met dank aan de bouwer van onze website!

ALV Meerburen op 6 maart

Groningen – Het Bestuur van Bewonersvereniging Meer Buren nodigt haar leden uit voor de elfde Algemene ledenvergadering die  op maandag 6 maart aanstaande wordt gehouden in De Semmelstee. Aanvang 20:00 uur.

De agenda en vergaderstukken worden vooraf via e-mail aan de leden verstuurd.

 • Adres van De Semmelstee, het nieuwe buurtcentrum voor de Hoornse Wijken: Semmelweisstraat 182, bij de rotonde Laan Corpus den Hoorn. Zie www.semmelstee.nl

Toch uitbreiding Paviljoen Hampshire hotel

Groningen – Op 9 november jongstleden heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan noordoosthoek Hoornse meer. De bezwaren van de omwonenden, verenigd in Werkgroep RaadvanstateNoordoosthoek Groen!, zijn niet ontvankelijk, dan wel ongegrond verklaard op een ding na. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen om binnen 20 weken een fout in het bestemmingsplan te herstellen. Dit betreft de mogelijkheid van een weg of pad tussen hotel en buren die officieel, in plaats van met een toezegging, ongedaan gemaakt moet worden.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Ter illustratie enkele foto’s gemaakt met een drone over het plangebied en daarin met behulp van planschetsen zo goed mogelijk de veranderingen die bij dit plan passen. Rode lijnen zijn hulplijnen passend bij plantekeningen.

Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden 11.11.2016

Bron: WG NOG!

drone34met-lijnendrone43metlijnen

29 oktober – nieuw feest bij Kaap Hoorn “Do You Wanna Funk….”

Haren –  Op zaterdag 29 oktober a.s. organiseert Kaap Hoorn het Do You Wanna Funk feest.  De gemeente Haren heeft Kaap Hoorn hiervoor een toestemming verleend. Geheel conform de eisen voor o.a. geluid uit de APV en uit het Evenementenbeleid van de gemeente Haren. De mogelijke geluidhinder mag op basis van de voornoemde regelgeving uiterlijk tot 01.00 uur voortduren. Daarna moet de rust terugkeren. Ondanks regelgeving en toezicht (op de avond zelf door de Omgevingsdienst Groningen) op naleving daarvan door de gemeente Haren is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….2016-doyouwannafunk-kh

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

 • Op de avond zelf:
 • Omgevingsdienst Groningen 050 – 31 80 000 deze kan op de avond zelf gebeld bij (geluid)klachten.
 • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
 • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.
Informatie: Adres  Kaapse Baan 1Plaats HarenTelefoon 050 5267639

Aanvang: 22:00 uur       Deur open: 20:00 uur

 Iedereen kan de geluidsmeting volgen:
Op het kaartje op de website, kunt u zien dat de geluidsmeting is geplaatst op de parkeerplaats bij Kaap Hoorn. Omdat de meter nu veel dichter bij staat is de toetsingswaarde ook een stuk hoger.
Wat we gedaan hebben is de toegestane geluidbelasting op de gevel van woningen terug gerekend naar de geluidbelasting op dit meetpunt. Dit bedraagt 74 dB(A). Deze waarde ziet u terug in de grafiek (rode horizontale lijn.
Meekijken met het geluidmonitoringsysteem, dat wij voor de controle inzetten is ook voor u weer mogelijk. Het enige wat u nodig heeft is een smartphone, tablet of PC (Laptop) met een internet verbinding. Hiermee gaat u naar de site: http://my.dbeez.nl/odgroningen/kaaphoorn
U kunt dan direct zien hoeveel geluid er op dat moment op de parkeerplaats aanwezig is.
Voor de toetsing wordt gekeken naar de dikke blauwe lijn (LAeq 5 min gemiddeld).

Via afslag A7 nieuwe route naar Ter Borch

Groningen –  Vooruitlopend op de opening van het Van der Valk hotel naast P+R Hoogkerk in Groningen gaat de nieuwe weg naar Eelderwolde alvast open.

Dat gebeurt in oktober, zegt een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo. De exacte openingsdatum is nog niet bekend. wachtruimte_transferium_hoogkerk_groningen_nl

De Borchsingel sluit aan op de bestaande Borchsingel in de woonwijk Ter Borch. Verkeer komt uiteindelijk uit bij de rotonde in Eelderwolde. Verkeer van Eelde dat richting Drachten rijdt, kan de stad Groningen via de nieuwe route omzeilen.

Het nieuwe hotel krijgt een aansluiting op de weg, net als het toekomstige Businesspark Ter Borch, dat de Drentse gemeente langs de autosnelweg A7 wil aanleggen. Daarbij wordt het zand hergebruikt dat eerder voor het inklinken van de weg is gebruikt.

Bron: Dagblad van het Noorden

1e schets supermarkt Ter Borch gepresenteerd

EELDERWOLDE – Projectontwikkelaars Ballast Nedam en Heijmans presenteerden afgelopen maandagavond in het Familiehotel in Paterswolde de eerste schetsen voor de nieuwe supermarkt die moet verrijzen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde.

“Dit is zeker niet hoe het moet worden”, zegt projectontwikkelaar Bernard Sinnema. “Dit is een eerste studie om te kijken hoe de supermarkt het beste op de locatie past.” De projectontwikkelaar wil tijdens een informatiebijeenkomst van bewoners van Ter Borch horen hoe zij denken over de supermarkt en welke vragen er in de wijk leven.
supermarkt
Bewoners verenigd in Supermarkt Ter Borch Onzinnig Plan, kortweg STOP Tynaarlo, denken daar heel anders over. Die vinden een supermarkt van 2000 vierkante meter veel te groot voor de wijk. Het liefst zien ze helemaal geen supermarkt en hebben ze liever bomen en struiken voor de deur. Ze zeggen voldoende te hebben aan de Jumbo aan het Overwinningsplein, de Albert Heijn bij Hoornse Meer in Groningen en de Albert Heijn in Paterswolde.

De supermarkt moet een winkeloppervlak krijgen van maximaal 2.000 vierkante meter en volgens de berekeningen zullen zo’n 10.000 mensen uit de omgeving er boodschappen doen. Het is nog onduidelijk welke supermarkt zich wil vestigen in Ter Borch. De grond is door de gemeente Tynaarlo onder voorbehoud verkocht, omdat het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden.

De gemeenteraad van Tynaarlo besprak dinsdagavond 13 september het bestemmingsplan voor Ter Borch. Daarbij komt ook het supermarktplan en de verkeersafwikkeling in de wijk aan de orde. Volgens wethouder Nina Hofstra loopt de gemeente Tynaarlo een miljoenenverlies als het plan voor de supermarkt niet door gaat. ,,Daar zal de rest van de gemeente dan voor moeten bloeden.”
Lees het de artikelen op: RTVDrenthe en Dagblad van het Noorden
Bron: RTVDrenthe, Dagblad van het Noorden

Inwoners wijk Ter Borch niet tevreden met meten sluipverkeer

EELDERWOLDE – De gemeente Tynaarlo gaat meten hoeveel sluipverkeer door de wijk Ter Borch rijdt. Binnenkort start een zogenaamde nulmeting.

Bewoners van de wijk in Eelderwolde zijn nog niet tevreden met alleen die toezegging. Zij vrezen dat de verkeersveiligheid in het geding komt als de wijk later dit jaar een aansluiting krijgt op rijksweg A7 bij Hoogkerk. Automobilisten die de drukte van het knooppunt Julianaplein willen omzeilen kunnen dan een route door de woonwijk kiezen. Het verkeer komt dan over de Borchsingel en onder meer langs een eelderwolde-bordbasisschool.
De toenemende drukte in de wijk is veel bewoners een doorn in het oog. De komst van een crematorium en de geplande komst van een supermarkt zorgen naar verwachting voor veel extra verkeer.
Lees het volledige artikel op: RTVDrenthe
Bron: RTVDrenthe
Recente opmerkingen
  Buienradar
  Who's Online
  • 0 Members.
  • 4 Guests.
  Login
  Archief