Diftar lijkt definitief van de baan

Groningen – Het lijkt onlogisch dat het ooit nog aantrekkelijk wordt diftar in te voeren in Groningen. Technieken om afval te scheiden na het ophalen ontwikkelen zich snel, zijn minstens zo milieuvriendelijk en steeds betaalbaarder.

,,Het is een verstandig besluit om het nog eens kritisch te bekijken’’, zegt hoogleraar bestuur en economie Raymond Gradus, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam . ,,Voor mensen is er een grens om goed te kunnen scheiden, voor de techniek vrijwel niet. De ontwikkelingen gaan heel snel.’’

Nu al is het volgens de onderzoeker zowel milieuvriendelijker als goedkoper om plastic pas te scheiden bij de vuilnisbelt. Hij benadrukt geen tegenstander te zijn van diftar. ,,Voor sommige gemeenten is het een goede oplossing. Maar als je plastic al nascheidt, zie ik de meerwaarde niet.’’ Ook zit er verschil tussen stad en regio. ,,In plattelandsgemeenten werkt het beter.’’

 

Lees het volledige artikel op: Dagblad van het Noorden

Overtuigt verkeersplan Ter Borch?

Tynaarlo – De oplossing voor de verkeerssituatie op de Borchsingel in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde bestaat uit: een bredere weg, een middenberm en aan beide kanten fiets- en wandelpaden.

Hiermee hoopt de gemeente Tynaarlo een doorbraak te bereiken in de langdurige discussie over de komst van een grote supermarkt in de wijk. Bewoners vrezen dat die veel extra verkeer trekt. Dat zou vooral gevaarlijk zijn voor de kinderen op de nabijgelegen basisschool.

De plannen, waar de gemeenteraad zich nog over moet uitspreken, zijn maandag aan de bewoners gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het Familiehotel in Paterswolde. Daar zijn ook de tekeningen gepresenteerd van de supermarkt.

Het is de vraag of het verkeersplan alle wijkbewoners overtuigt. De actiegroep ‘Stop Tynaarlo’ verzet zich hevig tegen de supermarkt. Die zou ook ten koste gaan van winkels in Eelde en aan het Overwinningsplein in Groningen.

De bouw van de supermarkt start op zijn vroegst eind dit jaar. Als er procedures komen bij de Raad van State wordt dat in de loop van 2018.

Bron: Dagblad vh Noorden

Geen besluit over diftar

Groningen – De gemeente Groningen neemt voorlopig nog geen beslissing over de invoering van diftar, waarbij Stadjers meer betalen als ze veel afval hebben.

Toch staat de deur nog op een kier. Het is aan de nieuwe gemeenteraad in 2019 hier een beslissing over te nemen. Tegen die tijd is ook de gemeentelijke herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren een feit. De laatste heeft al diftar.

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat er in de gemeenteraad geen meerderheid voor de invoering van diftar is. Wethouder Van Keulen (VVD) zag de bui al hangen. Het voorstel van de wethouder om diftar in te trekken kreeg een meerderheid in de raad.

Bij diftar betalen huishoudens met een grijze container naast een vast tarief ook per kilo afval. Stadjers die bijvoorbeeld in een flat wonen, betalen een vast bedrag en per keer dat ze een vuilniszak in een ondergrondse container stoppen. Het gaat in beide gevallen om restafval, dus vuilnis dat niet kan worden gescheiden.

Raadslid Jan Pieter Loopstra van coalitiepartner PvdA, die tegen invoering van diftar was, concludeerde dat het afvalbeleid inzet wordt bij de raadsverkiezingen in 2018.

Bron: Dagblad vh Noorden 29.3.2017

Wellicht is voor u ook interessant: DIFTAR-HUISHOUDEN DUURDER UIT  (Bron: Binnenlands Bestuur)

De Rietschans neemt rondvaartboot over

Haren – Rondvaartboot Neptunus is overgenomen door horecabedrijf De Rietschans aan de Meerweg in Haren

Tot voor kort was de boot eigendom van Roos Renting uit Zuidlaren. De boot werd in de jaren twintig van de vorige eeuw gebouwd op de werf van Berend Ensing in Groningen en de opbouw werd later door de Paterswoldse familie Visser aangebracht. Sinds de bouw heeft de boot altijd op het Paterswoldsemeer gevaren.

De Neptunus zal in juli en augustus op zaterdag en zondag een rondje Paterswoldsemeer gaan varen voor individuele gasten. Gasten kunnen dan op drie opstapplaatsen aan boord: de Vuurtoren bij de Twee Provinciën, de steiger bij De Rietschans en het strand bij De Lijte.

Bron: Dagblad vh Noorden

Vragen over aanpak Zuidelijke Ringweg

Groningen – De zuidelijke ringweg rond Groningen gaat fors op de schop. De wegen worden breder en het Julianaplein ongelijkvloers. Lees op www.dagbladvanhetnoorden.nl alles over de ombouw van de zuidelijke ring.

Bron: Dagblad vh Noorden

Provincie wil grond onteigenen in Haren

Groningen – De provincie Groningen wil 2,8 hectare onteigenen van vier grondeigenaren bij de Meerweg in Haren. De grond is nodig voor de aanleg van een nieuwe natuurverbinding.

De geplande watergang komt tussen het Paterswoldsemeer en de Drentsche Aa, ten zuiden van de Meerweg. De plannen maken deel uit van het Natuurnetwerk Nederland, de voormalige Ecologische Hoofdstructuur.

De plannenmakers willen dat er uiteindelijk een verbinding komt die loopt van het Hunzedal via het Zuidlaardermeer naar de Drentsche Aa en De Onlanden tussen Eelde en Peize naar het Leekstermeer. Aan de plannen is jaren gewerkt. Vijf jaar geleden werden de eerste gronden bij de Meerweg verworven. Aanvankelijk kon de provincie met acht grondeigenaren geen overeenstemming bereiken. Inmiddels is dat met de helft alsnog gelukt.

Bron: Dagblad van het Noorden

Hampshire schrapt vier hotels in het Noorden

Amsterdam – Hampshire Hotels heeft eind 2016 een strategische keuze gemaakt. De groep, die momenteel bestaat uit 55 hotels waarvan 33 met een licentieovereenkomst, stopt met de franchiseformule. Er zijn zeven hotels in het Noorden. Een nieuwe koers die gericht is op het scherper positioneren van het merk en het verhogen van de kwaliteit. De licentieactiviteiten worden afgebouwd en uiteindelijk per 2020 volledig beëindigd. 33 hotels moeten daardoor al dan niet op zoek naar een nieuwe formule.

Hampshire Hotels omvat in het Noorden zeven hotels. Het betreft drie in de stad Groningen (Plaza, City en Centrum), twee in Drenthe (Emmen en Erica) en twee in Friesland (Hotel Oranje in Leeuwarden en Legewater bij St Nicolaasga). Drie ervan zijn in bezit van Hampshire, te weten City Groningen, Hotel Emmen en Hotel Oranje in Leeuwarden.

Hampshire Hospitality & Leisure is in 2001 opgericht. Het verzorgde sindsdien de marketing, distributie en inkoop. De oorsprong van de keten ligt eigenlijk in Groningen, waar de grootvader van Léon Dijkstra in 1955 een hotel opende. Nadat die was ingeruild voor een hotel in Zwolle begon Leons vader Sjoerd Dijkstra de keten uit te breiden.

In 2011 nam de Eden Hotel Group de keten Hampshire over.

Bron: Missethoreca / Dagblad van het Noorden

Water verbindt recreatie in Groningen

Groningen – Groninger ondernemers uit de watersector dompelden zich gisteren onder in een inspiratiesessie in Stad. Hoe gebruikt Groningen water in haar voordeel?

Je voeten laten diepe kuilen achter in het mulle zand. Achteromkijkend zie je een spoor van voetstappen, jouw voet-stappen, op de bodem van de zee. „Zeebodem klinkt beter dan zandplaat”, zegt Jelle Bos, waterrecreatieondernemer in Lauwersoog. „Het is misschien een beetje flauw, maar hoe je iets brengt maakt echt uit. Het zijn de details die de beleving van je gast bepalen.”

Bos was gisteren een van de sprekers tijdens de eerste netwerkbijeenkomst voor waterrecreatie in Groningen. Een vijftigtal ondernemers, ambtenaren en geïnteresseerden kwam bij elkaar in het knusse ruim van de koftjalk Tromp aan het Hoge der A in Stad. Een inspiratiemiddag om de verschillende partijen in de watersector met elkaar in verbinding te brengen.

Marketing Groningen, het marketingapparaat van de provincie, zet in hun grote campagne ook in op het water. „Water is hét verbindende element van onze provincie”, zegt woordvoerder Michel Aaldering tijdens zijn toespraak. „Als je de vaartoerist ook op het land iets weet te bieden, kun je hem langer vasthouden.”

Lees het volledige artikel op: Dagblad van het Noorden

Noorderzijlvest zorgt voor schoner water in het meer

Groningen – Zoals ieder jaar had het Bestuur ook een gastspreker uitgenodigd voor een informatieve lezing aansluitend op de ALV van 6 maart jl. Spreker was mevrouw Carla Alma, bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest met in haar portefeuille onder andere watersysteem Zuid (Onlanden, Paterswoldsemeer enz). De oorsprong van het Waterschap (ook wel Heemraad of Zijlvest  genoemd) gaat vele eeuwen terug toen Nederland met regelmaat overstroomde met dikwijls vele slachtoffers. Van oorsprong was de rol van grondbezitters (boeren, kerk) dominant maar tegenwoordig wordt het bestuur op democratische wijze gekozen (gelijktijdig met verkiezing Provinciale Staten). In de loop der tijd zijn taken veranderd, ging het eerst om inpoldering en afwatering en bescherming tegen hoog water. Tegenwoordig is dat aangevuld met waterbergingen in combinatie met natuurbeheer en versterking van ecologische waarden. Allemaal om mens en dier droge voeten te garanderen.

Mevrouw Alma had zich goed voorbereid en zij had een minder goed en -gelukkig ook- een goed bericht voor ons. Eerst maar het slechte bericht: de waterkwaliteit van het Hoornsemeer, de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer is slecht. De afgelopen decennia is er geen oog geweest voor waterkwaliteit van het Meerschapsgebied. Er zitten teveel fosfaten in het water (oorzaak: bemesting en urine/fecaliën) en door teveel slib op de bodem krijgen waterplanten geen kans. Dit alles heeft tot gevolg dat het biologisch evenwicht is verstoord, de processen zijn tot stilstand gekomen en kunnen niet meer op natuurlijke wijze herstellen.

Nu dan het goede bericht: Gelukkig is daar sinds enkele jaren door het Waterschap Noorderzijlvest (toetsing waterkwaliteit) in samenwerking met het Meerschap Paterswolde (verantwoordelijk voor dit gebied) onderzoek naar gedaan en er ligt nu een plan om het water schoner en gezonder te maken. Om water schoner te krijgen moet je diepere plekken creëren en heb je meer plantengroei nodig. Dus meer waterplanten en zgn. moeraszones (ondiep water + planten zuivert!). Deze plannen volgen een proces met zorgvuldige belangen afwegingen want het is een intensief recreatiegebied en naast schoon water wil je gebruikers zoals zeilers niet in de weg zitten.  Met de volgende zaken wordt nu daadwerkelijk een start gemaakt:

 1. Kwaliteitsverbetering oevers nabij Hampshire
 2. Lage wal realisatie moeras zone.
 3. Vers water inlaat (thv Friescheveen,  schoon water van oude Drentse Aa.)
 4. Ecowatch: meetapparaat voor detectie blauwalg t.h.v. De Lijete

De genoemde vier maatregelen zullen langzaam maar zeker de waterkwaliteit verbeteren. Zijn we er dan? Nee, er zijn altijd nog wensen. Door het Meerschapsgebied loopt de ecologische hoofdstructuur en in de toekomst zou er onder andere nog een vispassage moeten komen bij de stuw achter de Meerschapsboerderij.

Agenda ALV Meerburen

Groningen – De (concept) agenda van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Meer Buren is bekend. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ook dit jaar voor na het formele deel weer een interessante lezing op het programma gevonden. Mevrouw Alma, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, zal ons onder andere vertellen over de visie van het waterschap en het beleid voor waterbeheer van het Paterswoldsemeer/Hoornsemeer en de omgeving.

De ALV wordt gehouden op 6 maart aanstaande en begint om 20.00 uur  bij De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). De secretaris zal de leden de vergaderstukken vooraf via e-mail toesturen.

Agenda (download agenda)

 1. Opening
 2. Huishoudelijke mededelingen
 3. Verslag ALV 2016
 4. Financieel
 5. Terugblik
 6. Stand van zaken Hampshire Plaza
 7. Mutaties in het bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

PAUZE van 20:45 tot 21:00 uur.

Lezing van het Waterschap Noorderzijlvest.

Lees meer op www.noorderzijlvest.nl en www.waternatuurlijk.nl

 

 

Recente opmerkingen
  Buienradar
  Who's Online
  • 0 Members.
  • 2 Guests.
  Login
  Archief