Inspraak 12 evenementenlocaties

Inspraak concept-profielen voor 12 evenementenlocatieslogo-gemeente-groningen

Groningen, 2 oktober 2014 – Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat ze deconcept-locatieprofielen hebben vastgesteld. Deze locatieprofielen geven zij vrij voor inspraak.

Wat zijn locatieprofielen?

De concept-locatieprofielen die vanaf vandaag ter inzage liggen, bevatten een aantal vaste onderdelen. In de eerste plaats wordt een algemene beschrijving van de locatie gegeven: ligging, karakter, etc. Vervolgens worden feitelijke gegevens beschreven: oppervlak, mogelijk aantal bezoekers, soort ondergrond, ontsluiting, aanwezigheid van voorzieningen (water, elektriciteit, toiletten, parkeren, etc.). Per locatie wordt een voorkeursrichtlijn voor de inrichting van de evenementenlocatie gemaakt (opstelling podium, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten, plaatsing fietsenstallingen, etc.). Tenslotte worden mogelijke beperkingen opgenomen gelet op de ligging en de akoestische eigenschappen van een locatie.

Dit inspraaktraject gaan we in met 12 concept-locatieprofielen: Grote Markt, Vismarkt, Waagplein, Damsterplein, Ebbingekwartier, Noorderplantsoen, Ossenmarkt, Westerkade, drafbaan Stadspark, P2, Roodehaan en Kardinge. De locatieprofielen zullen worden vastgesteld door de burgemeester.

Terinzagelegging

Vanaf 2 oktober kan van de mogelijkheid tot inspraak, conform de algemene inspraakverordening Groningen 2005, gebruik worden gemaakt. De concept- locatieprofielen liggen vanaf vandaag tot en met 30 oktober 2014 voor iedereen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 te Groningen. Het GIC is geopend op maandag van 13.00-17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00- 17.00 uur. De concept-locatieprofielen te vinden op de website groningen.nl/evenementen.

Lees alles hierover in: Stadsberichten 2 oktober 2014

AB Meerschap buigt zich over plannen Hampshire

Meerschap logo 2010Groningen – Op 25 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde in besloten kring de nieuwe inrichting van de noord-oosthoek (bij het Hampshire hotel) van het recreatiegebied onder ogen gekregen. De plannen leven al een jaar en zijn in maart dit jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd. Meer Buren ziet uit naar de publicatie van de plannen door het Meerschap. Of met de zorgen van omwonenden ook rekening is gehouden in de plannen kunnen we dan zien. Het bestuur van Meer Buren blijft alert en zal opkomen voor de belangen van omwonenden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bedenkingen uitbreiding Hoornsemeer bij Hampshire hotel

GRONINGEN – Namens omwonenden van het Hoornsemeer heeft ook de Bewonersvereniging Meer Buren twijfels over de geplande uitbreiding van het water. De omwonenden vrezen voor het verdwijnen van flora en fauna en vinden de plannen te veel op het Hampshire hotel gericht.Masterplan Hampshirehotel

Het bouwproject behelst het Noordoostelijke deel van het Hoornsemeergebied rond het hotel. Het idee: een uitbreiding van het meer tot aan het hotel, dat een terras krijgt met daarlangs een boulevard, plus een restaurant op een eilandje in het meer. Ook moet er een vaarweg komen die de groene ‘landtong’, nu gelegen voor een aantal appartementencomplexen ten westen van het hotel, doormidden snijdt. Omwonenden uitten zich op 6 en 8 maart dit jaar zorgelijk tijdens twee informatiebijeenkomsten over de gezamenlijke plannen van het Hampshire Hotel, de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde. Ze vinden ze te zeer gericht op het behoud van het hotel. Bovendien is het nog maar de vraag of de beloofde natuurlijke oevers en nieuwe beplanting de te verdwijnen flora en fauna compenseert. De heer Jan Legters, als adviseur bij het project betrokken, laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat de publieke opinie in de planvorming wordt meegenomen. Zo komt vermoedelijk een brug over de beoogde vaarweg, in plaats van een pontje. Ook verzekert de heer Legters behoud van de ecologische waarden.

Lees meer in:

Artikel Gezinsbode

Nieuwsbrief Legters & Partners

Hampshire hotel / informatiebijeenkomsten

5 auto’s en schaftkeet in brand in Hoornsemeer

Groningen – In de Hoornsemeerwijk in de stad hebben vrijdagnacht 20 september, meerdere branden gewoed. Er zijn minimaal vijf auto’s en een schaftkeet in brand gestoken.Politie-logo-522x391

De vijf auto’s stonden aan de S.O.J. Palmelaan en de schaftkeet stond even verderop, op het MK Ghandiplein. Om hoeveel daders het gaat, is nog onduidelijk. De politie zoekt naar getuigen van de branden.

Bron: RTV Noord

6 september – St Tropez Beach House bij Kaap Hoorn

Haren – Van de gemeente Haren hebben wij vernomen dat zij paviljoen Kaap Hoorn toestemming heeft verleend voor het houden van een festiviteit op zaterdagavond 6 september a.s.

Het feest SAINT TROPEZ BEACH HOUSE:

 • Gasten: o.a. Hans Dulfer, DJ J-Nasty, DJ Ruël
 • Aanvang: 18:00 uur2014-09 kaap hoon st tropez beach house
 • Eindtijd: 04:00 uur ! (nb. buiten tot uiterlijk 01:00 uur)

Ondanks regelgeving en toezicht op naleving daarvan is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….

Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

Op de avond zelf:

 • Gemeente Haren van 21:00 uur tot 01:30 uur via 06-15043902
 • Milieuklachtenlijn 050-3180000
 • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844

Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

Inspecteurs van de gemeente Haren zullen deze avond bij het paviljoen gaan kijken en op geluid gaan controleren. Voor diverse meetpunten rondom Kaap Hoorn is een maximum aan de geluidswaarde is gesteld. Ook wordt de eindtijd van 01.00 uur bewaakt (dat de festiviteit buiten afgelopen is). Binnen mag het feest best door gaan mits ze aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit voldoen (want die gelden dan weer na 01.00 uur). 

De inspecteurs zijn op de avond zelf direct bereikbaar op 06-15043902 (tussen circa 21.00 uur en 01:30 uur). Het zijn dat niet iedere klacht direct aan kan worden aangenomen (1 toestel) omdat tegelijk ook het geluidsniveau wordt gemeten of dat inspecteurs bij het paviljoen zijn. Zoveel als mogelijk zal de klager worden teruggebeld.

Informatie over het evenement vindt u hier.

Horecapaviljoen Kaap Hoorn mag vleugel bijbouwen

Haren – De populariteit van horecapaviljoen Kaap Hoorn blijft groot. Het bedrijf wil graag uitbreiden.

De gemeente Haren heeft een bouwvergunning afgegevenvoor een aanzienlijke uitbreiding van het logo-harenhorecabedrijf. Dat kan hiermee op de noordwestelijke hoek tot aan het water een vleugel bijbouwen. Of en wanneer de bouw gaat beginnen is nog niet bekend. Pandeigenaar, de heer Bert Lokken, gaat op basis van de vergunning een bouwplan uitwerken om te kijken of de uitbreiding financieel haalbaar is.

De heer Lokken verhuurt het pand aan brouwerij Heineken die het op haar beurt verpacht aan de exploitanten (Brenner Groep; de heren Robert Adams en Bert Beukenkamp).

Bron: DvhN 23 juni 2014

28 juni – Disco Inferno bij Kaap Hoorn

Haren – Van de gemeente Haren hebben wij vernomen dat zij paviljoen Kaap Hoorn toestemming heeft verleend voor het houden van een festiviteit op zaterdagavond 28 juni a.s.

Het feest DISCO INFERNO:

 • Gasten: o.a. DJ Sven en Lois Lane
 • Aanvang: 18:00 uur2014-06 kaap hoon disco inferno
 • Eindtijd: 04:00 uur ! (nb. buiten tot uiterlijk 01:00 uur)

Ondanks regelgeving en toezicht op naleving daarvan is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….

Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

Op de avond zelf:

 • Gemeente Haren van 21:00 uur tot 01:30 uur via 06-15043902
 • Milieuklachtenlijn 050-3180000
 • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844

Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

Inspecteurs van de gemeente Haren en gemeente Groningen zullen deze avond bij het paviljoen gaan kijken en op geluid gaan controleren. Voor diverse meetpunten rondom Kaap Hoorn is een maximum aan de geluidswaarde is gesteld. Ook wordt de eindtijd van 01.00 uur bewaakt (dat de festiviteit buiten afgelopen is). Binnen mag het feest best door gaan mits ze aan de geluidsnormen van het Activiteitenbesluit voldoen (want die gelden dan weer na 01.00 uur). 

De inspecteurs zijn op de avond zelf direct bereikbaar op 06-15043902 (tussen circa 21.00 uur en 01:30 uur). Het zijn dat niet iedere klacht direct aan kan worden aangenomen (1 toestel) omdat tegelijk ook het geluidsniveau wordt gemeten of dat inspecteurs bij het paviljoen zijn. Zoveel als mogelijk zal de klager worden teruggebeld.

Extra: De milieuklachtenlijn 050-3180000, van de omgevingsdienst Groningen (ODG),kan 24 uur per dag worden gebeld. Bij directe overlast van bedrijven (zoals geur, geluid, vervuiling) waarbij u denkt dat onmiddellijke actie nodig is, is het van belang dat u uw klacht altijd telefonisch meldt bij deze Milieuklachtenlijn. De dienstdoende piketmedewerker van de Omgevingsdienst Groningen zal bepalen of er direct actie ondernomen moet worden.

Extra horeca zuidkant Paterswoldsemeer

Haren – Aan de zuidkant van het Paterswoldsemeer komt meer ruimte voor horeca. De gemeente Haren wil daartoe het bestemmingsplan wijzigen.logo-haren

De uitvoering van de Structuurvisie Meerweg ontwikkelt Meer is in volle gang. Het fraaie resultaat is inmiddels te zien. De gemeente Haren wil hiermee onder meer de recreatieve functie aan de zuidkant van het Paterswoldsemeer versterken.

Bij de Lijte is inmiddels een prachtig zandstrandje aangelegd, met zand dat uit de nieuwe jachthaven is gehaald. Mooi plekje voor horeca, daar langs de zuidoostoever van het Paterswoldsemeer: fraai uitzicht over het water, zichtbaar vanaf de Meerweg, uitstekend bereikbaar, parkeergelegenheid om de hoek en op een behoorlijke afstand van de (recreatie)woningen.

Probleempje: het mag niet van het huidige bestemmingsplan. De afstand tot de bewoning is volgens de gemeente Haren ook groot genoeg om geen overlast voor omwonenden te veroorzaken. Het college wil het bestemmingsplan daarom aanpassen. De gemeente heeft inmiddels het voorontwerp bestemmingsplan Horeca De Lijte – Meerweg vrijgegeven voor de inspraak. Naar verwachting neemt de gemeenteraad dit najaar een besluit over de bestemmingswijziging.

Info: website gemeente Haren

Voorontwerp bestemmingsplan EHS en recreatieterrein zuidoostzijde Paterswoldsemeer

Bron: Dagblad vh Noorden, Harener Weekblad, juni 2014

 

Beach Volleyball

Groningen – Op donderdag 19 juni 2014 wordt er een Beach Volleybal toernooi bij de Hoornse Plas in Groningen gehouden voor/door medewerkers van het Martini Ziekenhuis.Beachvolley player

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement op 19 juni, van 16:00 uur tot 22:15 uur. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag) of 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het 2e telefoonnummer is buitenwerkdagen en in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.

Bron: Meerschap Paterswolde

Beachvolleybal Toernooi

Groningen – Op vrijdag 6 juni 2014 zal er een Beachvolleybaltournooi (Augustinus) plaatsvinden bij de Hoornse Plas in Groningen. Beachvolley

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement op 6 juni 2014, van 8:30 uur tot 15:00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag) of 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het 2e telefoonnummer is buitenwerkdagen en in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.

Bron: Meerschap Paterswolde

Buienradar
Who's Online
 • 0 Members.
 • 1 Guest.
Login
Archief