Toch uitbreiding Paviljoen Hampshire hotel

Groningen – Op 9 november jongstleden heeft de Raad van State uitspraak gedaan over het bestemmingsplan noordoosthoek Hoornse meer. De bezwaren van de omwonenden, verenigd in Werkgroep RaadvanstateNoordoosthoek Groen!, zijn niet ontvankelijk, dan wel ongegrond verklaard op een ding na. De Raad van State heeft de gemeente opgedragen om binnen 20 weken een fout in het bestemmingsplan te herstellen. Dit betreft de mogelijkheid van een weg of pad tussen hotel en buren die officieel, in plaats van met een toezegging, ongedaan gemaakt moet worden.

Lees hier de uitspraak van de Raad van State.

Ter illustratie enkele foto’s gemaakt met een drone over het plangebied en daarin met behulp van planschetsen zo goed mogelijk de veranderingen die bij dit plan passen. Rode lijnen zijn hulplijnen passend bij plantekeningen.

Lees ook het artikel in het Dagblad van het Noorden 11.11.2016

Bron: WG NOG!

drone34met-lijnendrone43metlijnen

29 oktober – nieuw feest bij Kaap Hoorn “Do You Wanna Funk….”

Haren –  Op zaterdag 29 oktober a.s. organiseert Kaap Hoorn het Do You Wanna Funk feest.  De gemeente Haren heeft Kaap Hoorn hiervoor een toestemming verleend. Geheel conform de eisen voor o.a. geluid uit de APV en uit het Evenementenbeleid van de gemeente Haren. De mogelijke geluidhinder mag op basis van de voornoemde regelgeving uiterlijk tot 01.00 uur voortduren. Daarna moet de rust terugkeren. Ondanks regelgeving en toezicht (op de avond zelf door de Omgevingsdienst Groningen) op naleving daarvan door de gemeente Haren is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….2016-doyouwannafunk-kh

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

  • Op de avond zelf:
  • Omgevingsdienst Groningen 050 – 31 80 000 deze kan op de avond zelf gebeld bij (geluid)klachten.
  • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
  • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.
Informatie: Adres  Kaapse Baan 1Plaats HarenTelefoon 050 5267639

Aanvang: 22:00 uur       Deur open: 20:00 uur

 Iedereen kan de geluidsmeting volgen:
Op het kaartje op de website, kunt u zien dat de geluidsmeting is geplaatst op de parkeerplaats bij Kaap Hoorn. Omdat de meter nu veel dichter bij staat is de toetsingswaarde ook een stuk hoger.
Wat we gedaan hebben is de toegestane geluidbelasting op de gevel van woningen terug gerekend naar de geluidbelasting op dit meetpunt. Dit bedraagt 74 dB(A). Deze waarde ziet u terug in de grafiek (rode horizontale lijn.
Meekijken met het geluidmonitoringsysteem, dat wij voor de controle inzetten is ook voor u weer mogelijk. Het enige wat u nodig heeft is een smartphone, tablet of PC (Laptop) met een internet verbinding. Hiermee gaat u naar de site: http://my.dbeez.nl/odgroningen/kaaphoorn
U kunt dan direct zien hoeveel geluid er op dat moment op de parkeerplaats aanwezig is.
Voor de toetsing wordt gekeken naar de dikke blauwe lijn (LAeq 5 min gemiddeld).

Via afslag A7 nieuwe route naar Ter Borch

Groningen –  Vooruitlopend op de opening van het Van der Valk hotel naast P+R Hoogkerk in Groningen gaat de nieuwe weg naar Eelderwolde alvast open.

Dat gebeurt in oktober, zegt een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo. De exacte openingsdatum is nog niet bekend. wachtruimte_transferium_hoogkerk_groningen_nl

De Borchsingel sluit aan op de bestaande Borchsingel in de woonwijk Ter Borch. Verkeer komt uiteindelijk uit bij de rotonde in Eelderwolde. Verkeer van Eelde dat richting Drachten rijdt, kan de stad Groningen via de nieuwe route omzeilen.

Het nieuwe hotel krijgt een aansluiting op de weg, net als het toekomstige Businesspark Ter Borch, dat de Drentse gemeente langs de autosnelweg A7 wil aanleggen. Daarbij wordt het zand hergebruikt dat eerder voor het inklinken van de weg is gebruikt.

Bron: Dagblad van het Noorden

1e schets supermarkt Ter Borch gepresenteerd

EELDERWOLDE – Projectontwikkelaars Ballast Nedam en Heijmans presenteerden afgelopen maandagavond in het Familiehotel in Paterswolde de eerste schetsen voor de nieuwe supermarkt die moet verrijzen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde.

“Dit is zeker niet hoe het moet worden”, zegt projectontwikkelaar Bernard Sinnema. “Dit is een eerste studie om te kijken hoe de supermarkt het beste op de locatie past.” De projectontwikkelaar wil tijdens een informatiebijeenkomst van bewoners van Ter Borch horen hoe zij denken over de supermarkt en welke vragen er in de wijk leven.
supermarkt
Bewoners verenigd in Supermarkt Ter Borch Onzinnig Plan, kortweg STOP Tynaarlo, denken daar heel anders over. Die vinden een supermarkt van 2000 vierkante meter veel te groot voor de wijk. Het liefst zien ze helemaal geen supermarkt en hebben ze liever bomen en struiken voor de deur. Ze zeggen voldoende te hebben aan de Jumbo aan het Overwinningsplein, de Albert Heijn bij Hoornse Meer in Groningen en de Albert Heijn in Paterswolde.

De supermarkt moet een winkeloppervlak krijgen van maximaal 2.000 vierkante meter en volgens de berekeningen zullen zo’n 10.000 mensen uit de omgeving er boodschappen doen. Het is nog onduidelijk welke supermarkt zich wil vestigen in Ter Borch. De grond is door de gemeente Tynaarlo onder voorbehoud verkocht, omdat het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden.

De gemeenteraad van Tynaarlo besprak dinsdagavond 13 september het bestemmingsplan voor Ter Borch. Daarbij komt ook het supermarktplan en de verkeersafwikkeling in de wijk aan de orde. Volgens wethouder Nina Hofstra loopt de gemeente Tynaarlo een miljoenenverlies als het plan voor de supermarkt niet door gaat. ,,Daar zal de rest van de gemeente dan voor moeten bloeden.”
Lees het de artikelen op: RTVDrenthe en Dagblad van het Noorden
Bron: RTVDrenthe, Dagblad van het Noorden

Inwoners wijk Ter Borch niet tevreden met meten sluipverkeer

EELDERWOLDE – De gemeente Tynaarlo gaat meten hoeveel sluipverkeer door de wijk Ter Borch rijdt. Binnenkort start een zogenaamde nulmeting.

Bewoners van de wijk in Eelderwolde zijn nog niet tevreden met alleen die toezegging. Zij vrezen dat de verkeersveiligheid in het geding komt als de wijk later dit jaar een aansluiting krijgt op rijksweg A7 bij Hoogkerk. Automobilisten die de drukte van het knooppunt Julianaplein willen omzeilen kunnen dan een route door de woonwijk kiezen. Het verkeer komt dan over de Borchsingel en onder meer langs een eelderwolde-bordbasisschool.
De toenemende drukte in de wijk is veel bewoners een doorn in het oog. De komst van een crematorium en de geplande komst van een supermarkt zorgen naar verwachting voor veel extra verkeer.
Lees het volledige artikel op: RTVDrenthe
Bron: RTVDrenthe

17 september St Tropez Beach House bij Kaap Hoorn

Haren –  Op zaterdag 17 september a.s. organiseert Kaap Hoorn het St. Tropez Beach House.  De gemeente Haren heeft Kaap Hoorn hiervoor een toestemming verleend. Geheel conform de eisen
voor o.a. geluid uit de APV en uit het Evenementenbeleid van de gemeente Haren. De mogelijke geluidhinder mag op basis van de voornoemde regelgeving uiterlijk tot 01.00 uur voortduren. Daarna moet de rust terugkeren. Ondanks regelgeving en toezicht (op de avond zelf door de Omgevingsdienst Groningen) op naleving daarvan door de gemeente Haren is geluidoverlast niet uit te sluiten. Een gewaarschuwd mens telt voor twee….sttropez-beach-sept-2016

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

  • Op de avond zelf:
  • Omgevingsdienst Groningen 050 – 31 80 000 deze kan op de avond zelf gebeld bij (geluid)klachten.
  • Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
  • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.
Informatie: Adres  Kaapse Baan 1Plaats HarenTelefoon 050 5267639

Aanvang: 22:00 uur       Deur open: 20:00 uur

 Iedereen kan de geluidsmeting volgen:

Op het kaartje op de website, kunt u zien dat de geluidsmeting is geplaatst op de parkeerplaats bij Kaap Hoorn. Omdat de meter nu veel dichter bij staat is de toetsingswaarde ook een stuk hoger.

Wat we gedaan hebben is de toegestane geluidbelasting op de gevel van woningen terug gerekend naar de geluidbelasting op dit meetpunt. Dit bedraagt 74 dB(A). Deze waarde ziet u terug in de grafiek (rode horizontale lijn.

Meekijken met het geluidmonitoringsysteem, dat wij voor de controle inzetten is ook voor u weer mogelijk. Het enige wat u nodig heeft is een smartphone, tablet of PC (Laptop) met een internet verbinding. Hiermee gaat u naar de site: http://my.dbeez.nl/odgroningen/kaaphoorn

U kunt dan direct zien hoeveel geluid er op dat moment op de parkeerplaats aanwezig is.

Voor de toetsing wordt gekeken naar de dikke blauwe lijn (LAeq 5 min gemiddeld).

Noodopvang Van Swietenlaan sluit binnenkort

Groningen – De noodopvang voor vluchtelingen aan de Van Swietenlaan in Groningen sluit binnenkort. De vluchtelingenstroom is sterk afgenomen.COA centraal opvang asielzoekers

Het huurcontract met het voormalig kantoorpand naast het Martini Ziekenhuis loopt nog tot 15 oktober. ,,Wij spreken niet van sluiten, maar van leeg managen’’, zegt woordvoerder Jacqueline Engbers van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA). In de tijdelijke noodopvang, waar plek is voor 550 mensen, wonen op het moment nog 160 vluchtelingen. Zij vertrekken naar woningen of asielzoekerscentra overal in het land.

Toestroom neemt af

Volgens het COA is de toestroom van vluchtelingen veel minder groot dan die vorig jaar was. Toen werd de noodopvang in Groningen met stoom en kokend water in gereedheid gebracht. Ook werd er met man en macht gezocht naar locaties waar in de stad een permanent asielzoekerscentrum voor 1.200 vluchtelingen gerealiseerd kon worden. Gekozen werd voor twee kleinere azc’s: een aan de Energieweg tussen Vinkhuizen en Hoogkerk, een tweede aan de Ulgersmaweg op de voormalige locatie van Simmeren Schroot. Eerder al werd bekend dat de aanleg van deze laatste locatie langer op zich laat wachten. Dit vanwege extra onderzoek naar bodemverontreiniging.

Van die twee azc’s gaat het COA nog steeds uit, maar tegelijkertijd wordt er in landelijk verband opnieuw gekeken naar alle nieuwe azc-locaties. Deze maand komt er definitieve duidelijkheid over.

Vrijwilligers

De gemeente wil nog niet reageren op de aankomende sluiting van de noodopvang. Vrijwilligers die zich massaal aanmeldden en inspanden om de vluchtelingen aan de Van Swietenlaan een beetje vertier te bieden, hebben al vernomen dat hun werkzaamheden in de vorm van sport, spel en aandacht erop zitten.

Direct na een drukbezochte informatiebijeenkomst in Martiniplaza over de komst van de noodopvang meldden zich vele vrijwilligers. Zij brachten de vluchtelingen zelfgebakken taart, er werden lampionnen gemaakt voor Sint Maarten en tientallen Stadjers nodigden vluchtelingen thuis uit om mee te eten.

Bron: Dagblad van het Noorden

Otterfamilie in de Onlanden breidt uit

Groningen – In natuurgebied de Onlanden, op de grens van Groningen en Drenthe, zijn otters geboren. Een tweede ottervrouwtje is zwanger. Goed nieuws voor de Drentse otterpopulatie. De Onlanden-1

Albert Broekman, die de jonkies nog niet heeft gezien, denkt dat er twee otters geboren zijn. Een ander in het natuurgebied levend ottervrouwtje is bovendien zwanger. ,,Dat is wel uniek”, zegt een blije Broekman. De otterfamilie in het natuur- en waterbergingsgebied bestaat uit vier tot zes dieren.

In Nederland leven circa 160 otters. Met name in het Noorden doen ze het goed, onder meer in de Drentsche Hoofdvaart, De Onlanden, het Fochteloërveen het Zuidlaardmeergebied en De Weerribben.

Bron: Dagblad van het Noorden

Raad van State moet zich nog uitspreken

Groningen – Nadat de Gemeenteraad van Groningen het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer heeft goedgekeurd op 24 februari 2016, zijn er drie bezwaren ingediend bij de Raad van State tegen het plan. Deze bezwaren kunnen alleen nog gaan over procedurefouten en niet over inhoudelijke aspecten van het plan. Over deze drie bezwaren heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan.

Tegelijkertijd heeft de werkgroep Noord-Oost Groen een “voorlopige voorziening” aangevraagd bij de Raad van State. Doel daarvan is te voorkomen dat begonnen wordt met niet omkeerbare werkzaamheden voordat ook de Raad van State zich over het plan heeft uitgesproken. De gemeente heeft op verzoek van de Raad van State een verweerschrift ingediend aangaande onze bezwaren. Hierin worden de bekende opmerkingen herhaald.  Er wordt consequent niet gedacht aan belang van algemeen en openbaar groen dat vermindert bij deze planingreep. Het verzoek over de voorlopige vergunning is inmiddels afgewezen. Het zou dus kunnen dat binnenkort voorbereidende werkzaamheden gaan beginnen.
Voor meer informatie zie de site van de Raad van State
Bron: werkgroep NO Hoek Groen!

Belang omwonenden op tweede plaats

Groningen – Hier de reactie van Meer Buren op de recente uitspraak van de Raad van State. Het Hoornse Meer is inderdaad de achtertuin van de omwonenden, maar dan tegen wil en dank. Het was immers de gemeente Groningen die dit bij het ontwerp van dit gebied, onder de noemer van Wonen aan het Water, zo bedacht heeft. Het bestuur van Meer Buren betreurt het dat de belangen van de omwonenden én van de natuur, in toenemende mate op de tweede plaats komen. En dat is niet zozeer een juridische kwestie maar een politieke keuze.

Het Bestuur.

Recente opmerkingen
Buienradar
Who's Online
  • 0 Members.
  • 1 Guest.
Login
Archief