Meerschap wil af van (dualistisch) bestuur

HAREN/GRONINGEN/TYNAARLO – Het Meerschap Paterswolde doet een poging om de bestuurlijke organisatie te vereenvoudigen. Het schap werkt nu nog met een dagelijks bestuur (DB) bestaande uit wethouders en een algemeen bestuur (AB) bestaande uit raadsleden, in totaal tien personen.

Als het aan het Meerschap zelf ligt, een organisatie met zeven personeelsleden, komt de verantwoordelijkheid voor het Meerschap direct bij de colleges van burgemeester en wethouders te liggen. In de gemeenteraden kunnen raadsleden hun oordeel over de ontwikkelingen bij het schap uitspreken.

De huidige structuur met een dagelijks en een algemeen bestuur wordt als omslachtig ervaren. Bovendien moet het Meerschap de broekriem aanhalen. Op de organisatiestructuur valt 12.000 euro per jaar te bezuinigen.

Bron: Dagblad van het Noorden

17 juni Vergadering AB Meerschap Paterswolde

Haren – De vergadering van het algemeen bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde wordt gehouden op 17 juni 2013 om 16.30 uur in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Belangrijkste punten uit de conceptagenda zijn:

 • Wijzigen bestuursmodel van het Meerschap. Lees hier het voorstel.
 • Jaarrekening en Jaarverslag 2012.
 • Begroting 2014 (met bezuinigingsvoorstellen).
 • Voortgang TRIP .
 • Actieplan 2013.Voor alle vergaderstukken klikt u hier

  Bron: www.Meerschap-Paterswolde.nl, Stadsberichten d.d. 13 juni 2013

   

Donitas belooft beterschap

Hoornseplas – Aanstaande zaterdag (18 mei) houdt Donitas haar jaarlijkse beachvolleybaltoernooi op het strand van de Hoornse Plas.

Vorig jaar veroorzaakte dit toernooi erg veel lawaai. Na overleg met het Meerschap en onze vereniging heeft Donitas beterschap belooft. Donitas mailt ons het volgende:

Bijgevoegd is het dagprogramma van Donitas Beach 2013. Ook zal Bossabal tussen 11.00 en 17.00 aanwezig zijn. Dit is een nieuwe, spectaculaire sport die ontzettend aan het groeien is. Bossaball wordt gespeeld door een team van vier op luchtkussens en trampolines. Het doel is om net als bij volleybal de bal bij de tegenstander op de grond te krijgen, maar vooral om dit met mooie en spectaculaire tricks te doen. Zaterdag kan er kennis gemaakt worden met deze sport en kan het ook uitgeprobeerd worden (door zowel deelnemers als toeschouwers). ” 

Donitas nodigt bij deze alle buurtbewoners en leden van Meer Buren uit om te komen kijken!

Voor meer info zie http://beach.donitas.nl

Het dagprogramma:

9:30-10:00                          Aanmelden
09:30-11:30                        Tropische Teamfoto maken
10:00                                    Start wedstrijden
12:00-13:00                        Lunch afhalen
15:00                                    Einde poulewedstrijden
 – Pauze –
15:30                                    Start knock-outfase
16:00                                    Trekking Loterij
18:00                                    Prijsuitreiking

10-11-12 mei Kijkdag Meerschap – Paterswoldsemeer klaar voor de toekomst

Haren – De eerste projecten rondom het Meerschap Paterswolde zijn afgerond. De projecten rondom het Paterswoldsemeer, samen gebundeld onder de noemer Toeristisch Recreatieve Infrastructuur Paterswoldsemeer (TRIP) hebben tot doel het gebied nog aantrekkelijker te maken. Het gaat onder meer om de aanleg van een zeilvoorziening voor gehandicapten, betere toiletvoorzieningen, een nieuwe kiosk aan de zuidkant van de Hoornseplas en veel nieuwe parkeerplaatsen. Ook is de
speelvoorziening aan de Hoornseplas verder uitgebreid. De projecten worden mede mogelijk gemaakt met Europees geld.

Op vrijdag 10, zaterdag 11 en zondag 12 mei opent het Meerschap Paterswolde van 10:00 tot 17:00 uur de deuren van de Meerschapsboerderij om tekst en uitleg te geven.

Voor kinderen wordt speciaal een puzzeltocht georganiseerd, met onderweg tal van versnaperingen!

Meer informatie:

 

AB Vergadering Meerschap Paterswolde – 10 december a.s.

De eerstvolgende openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde vindt plaats op maandag 10 december 2012 van 17:15 uur – 18:00 uur (formele gedeelte) in de meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren.

Belangrijke onderwerpen uit de Concept-agenda AB-vergadering 10 december 2012

 

Voorafgaand aan de vergadering is er een informeel gedeelte van 16:35 uur – 17:10 uur: presentatie door Waterschap Noorderzijlvest, Waterkwaliteit van het Paterswoldse Meer en eventuele toekomstige plannen. De presentatie wordt verzorgd door mevrouw Alma (bestuurder) en de heer Dijk (o.a. planvorming). Het rapport “Watersysteemonderzoek Paterswoldsemeer” vindt u hier.

Tijdens de vergadering bestaat de mogelijkheid tot inspreken voor toehoorders (voor aanvang a.u.b. melden bij  de Secretaris).

Bron: Meerschap Paterswolde

Nieuw: 8 oktober a.s. vergadering AB Meerschap Paterswolde

De vergadering van het Meerschap die gepland was voor 1 oktober j.l. moest worden uitgesteld in verband met het bezoek van de Commissie Cohen aan de gemeente Haren (i.v.m. gebeurtenissen van het Facebook “feestje”).

Van het Meerschap hebben we nu bericht ontvangen dat de uitgestelde vergadering van het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde nu gehouden zal worden op maandag 8 oktober om 16.30 uur in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren. De vergadering van het Algemeen Bestuur is openbaar. Insprekers kunnen zich vooraf melden bij de Secretaris.

Conceptagenda AB-vergadering  8 oktober 2012

 1. Opening/vaststelling concept agenda
 2. Rondvraag (eventuele insprekers).
 3. Conceptverslag AB 18 juni en besluitenlijst DB vergadering 16 april/14 mei/17juli.
 4. Mededelingen/Ingekomen stukken (geen)
 5. Prognose jaarrekening 2012.
 6. Voorstel Handhaving Openbare Orde en Veiligheid.
 7. Beleidsvisie 2012: Definitief exemplaar / presentatie ter tafel.
 8. Vergaderrooster 2013
 9. Rondvraag/Sluiting.

De vergaderstukken kunt u vinden op de website van het Meerschap en ze liggen ter inzage op de Meerschapsboerderij

Speelplek Hoornseplas feestelijk geopend

Groningen-Zuid, Hoornseplas – De nieuwe speelvoorziening bij de Hoornseplas is woensdag18 juli j.l. feestelijk geopend. Het splinternieuwe speeltoestel draagt de naam de Galaxy en is de grootste in zijn soort binnen Europa. Wethouder Jannie Visscher gaf het startsein.

Wilt u de reportage van OOGTV nog eens bekijken? Klik dan op de volgende link: Speelvoorziening Galaxy geopend

Op de plek van de nieuwe speeltoestellen stond eerder de palenberg, die in 2006 is gesloopt tot grote spijt van vele stadjers. Behalve nieuwe speeltoestellen heeft de omgeving van de Hoornseplas ook een nieuwe kiosk gekregen, is het strandje aan de zuidzijde vergroot en is er een nieuw fiets- en wandelpad aangelegd.

Aan het einde van de zomer wordt de wandeldam ook toegankelijk voor fietsers. De verbeteringen in het gebied moeten er voor zorgen dat het nog aantrekkelijker wordt voor stadjers om te gaan recreëren bij de Hoornseplas.

Bron: www.OOGTV.nl

ALLE VOORZIENINGEN HOORNSEPLAS KLAAR

Haren – Het Meerschap zal op woensdag 18 juli a.s. de speelvoorzieningen rondom de Hoornseplas, die zijn gerealiseerd in het kader van de Toeristische Recreatieve Infrastructuur Paterswoldsemeer (TRIP), feestelijk in gebruik nemen.

De speelvoorziening is nu helemaal klaar, maar ook is er een nieuwe kiosk met toiletvoorziening gerealiseerd, het strandje aan de zuidzijde is vergroot, het parkeerterrein aan de zuidzijde is uitgebreid en er is een nieuw fietspad aangelegd dat voor een goede verbinding zorgt met het recreatieve fietspadennet.

Het Meerschap nodigt onder andere het Bestuur alsook de leden van Meer Buren uit om deze festiviteit bij te wonen. Belangstellenden worden ontvangen door het Meerschap om 12.15 uur bij Kaap Hoorn. Vervolgens loopt men dan gezamenlijk eerst richting de nieuwe speelvoorziening voor een feestelijke opening waarna we, samen met alle kinderen, iets te consumeren gaan halen bij de nieuwe kiosk!

 • Verzamelplaats: in Kaap Hoorn
 • Ontvangst: vanaf 12.15 uur
 • Vertrek: 12.45 uur
 • Verassing: 13.30 uur

De TRIP-projecten worden mogelijk gemaakt door financiële steun van:


Plas is jeuk te boven

In de zomer van 2010 werd zwemmen een tijd lastig door de zwemmersjeuk. Het bestuur van het Meerschap Paterswolde denkt nu voldoende maatregelen te hebben genomen om zwemmersjeuk te voorkomen.

Recreanten weten de plas weer te vinden! Afgelopen jaar hebben tussen mei en september circa 153.000 bezoekers van de Hoornseplas genoten, dat is 50.000 meer dan in 2010. In de winterperiode schat het Meerschap het aantal bezoekers op 10.000. Bezoekers en omwonenden ergeren zich in toenemende mate aan loslopende honden, illegale feestjes, kampvuren en sexuele ontmoetingen in het openbaar.

Bron: Dagblad van het Noorden, 29 mei 2012

Lees hier het volledige artikel

Passeren sluis wordt duurder

HAREN – Bezitters van boten moeten voortaan meer geld uittrekken om de Nijveensterkolk richting het Paterswoldsemeer te kunnen passeren. Een sluispassage kost nu nog € 2,-. Volgend jaar wordt het tarief, dat tien (!) jaar geleden werd vastgesteld, verdubbeld. Een sluispassage kost dan € 4,-. De sluis buiten de openingstijden passeren kan ook maar dat kost € 45,-. Vorig jaar passeerden ongeveer 1.800 vaartuigen de sluis. Dat is ongeveer evenveel als in 2010. Het Meerschap verdient niet aan de sluispassages. De bediening kost op jaarbasis € 27.000.

Bron: Dagblad v/h Noorden 26-5-2012 (STAD KORT)