Meerschap Paterswolde zoekt vrijwilligers

Groningen –  Wie wil het Meerschap helpen om ons gebied mooi te houden?  Er zijn veel verschillende werkzaamheden die verricht moeten worden. Misschien bent u de persoon die ons wil Meerschap logo 2010komen ondersteunen. Het Meerschap Paterswolde is op zoek naar enthousiaste mensen die op vrijwillige basis werkzaamheden willen verrichten. Waar denken wij aan? Mensen die incidenteel of regelmatig werkzaamheden willen helpen. Wij staan open voor suggesties. Neem gerust contact met ons op, wij willen graag met u doornemen wat de mogelijkheden zijn.

U kunt een mail sturen naar info@meerschap-paterswolde.nl

Of bellen met 050-5255381

 

Lees hier alles over het Meerschap

Bewoners verwerpen bestemmingsplan Noordoosthoek

Groningen – Het is vandaag 7 januari, de laatste dag dat op het voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse meer kan worden gereageerd.Masterplan Hampshirehotel

De reactie van omwonenden, verenigd in Noordoosthoek Groen!, is naar de gemeente gestuurd en digitaal aangeleverd met nog een paar toevoegingen van namen van mensen die na het posten van de brief nog een reactie gaven. Klik op Reactie op voorontwerp bestemmingsplan voor een pdf-versie van de reactie aan de gemeente. Ook is er een Persbericht_7-1-2015.pdf uitgegaan. Voor meer informatie kunt u een bericht sturen naar: no-groen@ziggo.nl.

De verenigde bewonerswerkgroep Noordoosthoek Groen! is er trots op dat, sinds de Noordoosthoek Groen! bijeenkomst van 15 december jongstleden, er maar liefst 115 mensen naar ons hebben gereageerd en onze ideeën hebben ondersteund. Alle reacties op het voorontwerp zullen door de gemeente worden verwerkt en dan komt er een ontwerp bestemmingsplan. Wie dan niet reageert heeft verder geen recht van spreken meer.

De acties van de Werkgroep Noordoosthoek Groen!  hebben er in elk geval toe geleid dat de voornaamste belanghebbende, te weten hoteleigenaar van Hampshire, beseft dat het geen gelopen race is, maar dat er aanzienlijk verzet is. Het eerste steeds tegengehouden overleg met hen is aanstaande.

Oproep : Kent u nog buurtgenoten die ons ook nog willen ondersteunen maar dat tot nu toe niet gedaan hebben? Laat hen dan een mail sturen naar no-groen@ziggo.nl met vermelding van naam en adres. Ook zij worden dan in de lijst  van de Werkgroep Noordoosthoek Groen! opgenomen voor de volgende stap.

Als volgende stap willen wij als Werkgroep Noordoosthoek Groen! een zienswijze indienen op het ontwerp-bestemmingsplan. Om dat te bereiken moeten we als betrokkenen eerst nadenken over goede alternatieven voor het huidige plan. Als u creatieve of leuke  ideeën of wensen heeft voor een alternatief stuur ze dan aan ons. Dan proberen wij een zo goed mogelijk alternatief, passend bij en een oplossing vormend voor onze genoemde bezwaren, te verwoorden in een zienswijze en deze vervolgens voor te leggen aan de gemeente Groningen bij de volgende ronde. Die kunt u dan weer ondersteunen met liefst evenzoveel mensen als nu.

Iedere belanghebbende kan op eigen kracht een alternatieve zienswijze indienen, maar wij staan als omwonenden sterker als er een degelijk en goed onderbouwde zienswijze is die door veel mensen wordt ondersteund. De Werkgroep Noordoosthoek Groen! zal de (bij haar bekende) belangstellende omwonenden blijven informeren om te zijner tijd ieders mening over de zienswijze te vernemen.Klik hier voor de volledige reactie van Werkgroep Noordoosthoek Groen! op het Voorontwerp bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornsemeer.

Samen sterk – Wij willen als Werkgroep Noordoosthoek Groen! sterk blijven staan als wijkbewoners. Daarvoor is openheid en overleg een belangrijke voorwaarde.

Iedereen hartelijk dank voor de steun!

 

Werkgroep Noordoosthoek Groen!

AB Meerschap buigt zich over plannen Hampshire

Meerschap logo 2010Groningen – Op 25 september jongstleden heeft het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde in besloten kring de nieuwe inrichting van de noord-oosthoek (bij het Hampshire hotel) van het recreatiegebied onder ogen gekregen. De plannen leven al een jaar en zijn in maart dit jaar aan de buurtbewoners gepresenteerd. Meer Buren ziet uit naar de publicatie van de plannen door het Meerschap. Of met de zorgen van omwonenden ook rekening is gehouden in de plannen kunnen we dan zien. Het bestuur van Meer Buren blijft alert en zal opkomen voor de belangen van omwonenden. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Bedenkingen uitbreiding Hoornsemeer bij Hampshire hotel

GRONINGEN – Namens omwonenden van het Hoornsemeer heeft ook de Bewonersvereniging Meer Buren twijfels over de geplande uitbreiding van het water. De omwonenden vrezen voor het verdwijnen van flora en fauna en vinden de plannen te veel op het Hampshire hotel gericht.Masterplan Hampshirehotel

Het bouwproject behelst het Noordoostelijke deel van het Hoornsemeergebied rond het hotel. Het idee: een uitbreiding van het meer tot aan het hotel, dat een terras krijgt met daarlangs een boulevard, plus een restaurant op een eilandje in het meer. Ook moet er een vaarweg komen die de groene ‘landtong’, nu gelegen voor een aantal appartementencomplexen ten westen van het hotel, doormidden snijdt. Omwonenden uitten zich op 6 en 8 maart dit jaar zorgelijk tijdens twee informatiebijeenkomsten over de gezamenlijke plannen van het Hampshire Hotel, de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde. Ze vinden ze te zeer gericht op het behoud van het hotel. Bovendien is het nog maar de vraag of de beloofde natuurlijke oevers en nieuwe beplanting de te verdwijnen flora en fauna compenseert. De heer Jan Legters, als adviseur bij het project betrokken, laat aan het Dagblad van het Noorden weten dat de publieke opinie in de planvorming wordt meegenomen. Zo komt vermoedelijk een brug over de beoogde vaarweg, in plaats van een pontje. Ook verzekert de heer Legters behoud van de ecologische waarden.

Lees meer in:

Artikel Gezinsbode

Nieuwsbrief Legters & Partners

Hampshire hotel / informatiebijeenkomsten

Beach Volleyball

Groningen – Op donderdag 19 juni 2014 wordt er een Beach Volleybal toernooi bij de Hoornse Plas in Groningen gehouden voor/door medewerkers van het Martini Ziekenhuis.

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement op 19 juni, van 16:00 uur tot 22:15 uur. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag) of 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het 2e telefoonnummer is buitenwerkdagen en in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.

Bron: Meerschap Paterswolde

Beachvolleybal Toernooi

Groningen – Op vrijdag 6 juni 2014 zal er een Beachvolleybaltournooi (Augustinus) plaatsvinden bij de Hoornse Plas in Groningen.

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement op 6 juni 2014, van 8:30 uur tot 15:00 uur. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag) of 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het 2e telefoonnummer is buitenwerkdagen en in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.

Bron: Meerschap Paterswolde

Bewonersbijeenkomst Masterplan Hampshirehotel

Groningen – Het Hoornse- of Paterswoldsemeer wordt een stukje groter. Het Hampshire Hotel Hoornsemeer komt aan het water te liggen. En als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mohammed, dus wordt er een flink stuk meer bij gegraven. Dit blijkt het het Masterplan Hampshirehotel, ‘De Stad aan het water.’

In de Gezinsbode lezen we wat de heer Jan Legters van het Hampshire Hotel zegt: “Hier komen twee wensen samen: het Meerschap vindt dat er iets met dit gebied met gebeuren, omdat het nu een achterafhoekje is, en wij willen graag een toegang tot het meer. We hebben nu een terras aan deze zijde van het Hotel, maar we willen dat graag een stukje aantrekkelijker maken.” In samenwerking met de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde is een plan uitgewerkt voor verbetering van deze punt van het meer. Het meer wordt groter en krijgt natuurlijke oevers. Er komt een bevaarbare verbinding tot aan het hotel, dat een aanlegpunt voor bootjes krijgt. Een archeologisch monument – een veenterp – wordt herkenbaar gemaakt. Voor het plan moeten ook de fiets- en wandelpaden worden aangepast. En natuurlijk gaat het hotel er op vooruit. Het krijgt een terras en een ‘klein hoogwaardig restaurant’ en kan zich in folders mooi afficheren als ‘Hotel aan het Paterswoldsemeer.’

Het Masterplan Hampshirehotel “an sich” is niet nieuw voor Meer Buren. Dit plan maakt deel uit van het bekende Koepelplan (januari 2009) van het Meerschap Paterswolde.  Alle bewoners van de wijk Hoornsemeer hebben deze week hierover van de gemeente Groningen een brief met uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen. Wat wel nieuw is, is dat Meer Buren via de media moest vernemen dat dit Masterplan concrete vormen aanneemt zonder dat het Meerschap belanghebbenden hierover heeft betrokken via bijvoorbeeld de Klankbordgroep. Meer Buren is positief en betrokken waneer het gaat over verbeteringen rondom het Meerschapsgebied. Meer Buren is voorstander van het participatiemodel zoals de Klankbordgroep. Bijzonder is dat het Meerschap nu niet handelt conform haar eigen communicatiebeleid zoals vastgesteld in het AB van 9 december 2009. Via deze website houden we u op de hoogte over dit Masterplan.

Informatie – Om de wijk te informeren over de plannen worden er in het Hampshirehotel twee bewonersavonden georganiseerd:

  • Donderdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur
  • Zaterdag 8 maart van 11.00 tot 13.00 uur

Meer Buren adviseert haar leden om zich tijdens een van deze bijeenkomsten te laten informeren.

Bron/lees meer op: Gezinsbode

Vergadering AB Meerschap 8 oktober 2013

Haren – De eerstvolgende openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde, zal plaatsvinden op dinsdag (afwijkende dag!) 8 oktober 2013, in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren. Aanvang 16.30 uur.

Er is voor het publiek (zij het beperkt) ruimte om in te spreken.

O.a. de volgende onderwerpen staan op de concept-agenda:

  • Conceptverslag AB 17 juni en besluitenlijst DB vergadering 16 april.
  • Actieplan 2013: Voortgangsrapportage no.2.
  • TRIP: Voortgangsrapportage no.11
  • Vervolg Handhaving Openbare Orde en Veiligheid APVM.
  • Vergaderrooster 2014.

De volledige (concept) agenda alsook de vergaderstukken vindt u op de website van het Meerschap

Bron: Website Meerschap Paterswolde

Beach Volleybal op 6 & 7 juli – Kroton goes Brasil…..

Groningen – Het 22ste Kroton Beachtoernooi zal dit jaar plaatsvinden op 6 & 7 juli bij de Hoornse Plas. Met het thema Kroton Beach Goes Brazil waan je je twee dagen in Braziliaanse sferen onder het genot van top beachvolleybal. De Braziliaanse activiteiten die op het programma staan zullen nog even geheim blijven, maar de jaarlijkse verkiezing van de Mr. and Mrs. Beach zal is in ieder geval weer present.

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement. Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050-5263583 of mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl. Het telefoonnummer is alleen in de avonduren bereikbaar indien er voor diezelfde avond ook een vergunning met versterkt geluid is afgegeven door het Meerschap.