Bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging Meer Buren bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en één algemeen bestuurslid. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Het bestuur van Meer Buren wordt op de ALV gekozen.

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast. Het bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij gesprekken met overheid en private partijen.

Samenstelling bestuur 2022-2023, aldus vastgesteld op de ALV d.d. 10 oktober 2023

  • Voorzitter: Dick Oudman
  • Secretaris: Gerda Deelstra
  • Penningmeester: Sietske Westra