Bestuur

Het bestuur van de Bewonersvereniging Meer Buren bestaat uit een voorzitter, een secretaris, een penningmeester en twee leden. Het bestuur bestaat uit tenminste drie en ten hoogste vijf personen. Het bestuur van Meer Buren wordt op de ALV gekozen.

Het bestuur is belast met het besturen van de Vereniging en stelt de strategie van de Vereniging vast. Het bestuur bereidt de algemene ledenvergadering voor en vertegenwoordigt de leden bij gesprekken met overheid en private partijen.

Samenstelling bestuur 2020-2021, aldus vastgesteld op de ALV d.d. 9 maart 2020

  • Voorzitter: Carla Prop
  • Secretaris: Jacqueline de Nooy
  • Penningmeester: Ed Moonen