Lid worden?

De Bewonersvereniging Meer Buren is door omwonenden op 27 juni 2006 opgericht met als voornaamste doelen:

  • behoud en bevordering van de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving;
  • belang van omwonenden ten aanzien van planvorming, R/O ontwikkelingen;
  • belang van omwonenden ten aanzien van de openbare orde;
  • professionele vertegenwoordiging vanuit de vereniging naar de overheid.

Lid worden? Voor € 6,- per jaar kunt u en/of uw gezin lid worden.

E-mail aan: aanmelden@meerburen.nl

Post: Secretariaat Meer Buren, p/a A.J. Lutulistraat 11, 9728 WT te Groningen.

Of vul de strook in die onderaan deze pagina staat en stuur het op aan het secretariaat:

——————————————————————————————————

Aanmelding lidmaatschap (graag alle leden van uw huishouden aanmelden)

Dhr./Mevr.   :   ……………………………………………..

Dhr./Mevr.   :   ……………………………………………..

Dhr./Mevr.   :   ……………………………………………..

Straat   :   …………………………………………  huis nr.: …….

Postcode   :   ……………

Woonplaats   :   ……………………………….

Telefoon nr.   :    …… – …………………

E-mail adres   :    ………………………………………

Datum ………………….          Handtekening …………………………………

Beëindiging lidmaatschap:

Opzeggen kan door een schriftelijke kennisgeving te sturen aan het secretariaat, uiterlijk vier weken voor het einde van het verenigingsjaar.