Wat wij doen

Lees hier alles over waar de Bewonersvereniging Meer Buren voor staat!

Bewonersvereniging Meer Buren is in 2006 opgericht door omwonenden van het Paterswoldse- en Hoornsemeer met als voornaamste doelen:

• behoud en bevordering van de kwaliteit van onze woon- en leefomgeving;

• behartiging van de belangen van omwonenden bij planvorming en ruimtelijke ontwikkelingen;

• behartigen van de belangen van omwonenden bij de openbare orde;

• professionele vertegenwoordiging vanuit de vereniging naar de overheid.

Hoe wil Meer Buren haar doelen bereiken?

• Door invloed uit te oefenen op de (geluids)verordeningen en –vergunningen die de gemeentes Groningen en Tynaarlo en het Meerschap Paterswolde aan horecagelegenheden of voor evenementen (willen) verlenen.

• Door actie te ondernemen op het moment dat woon- of natuurwaarden in ons gebied bedreigd worden.

Wat doen we in de praktijk?

• Wij houden de vergunningaanvragen, bestemmingsplanwijzigingen en andere lokale bekendmakingen in de gaten.

• Wij waarschuwen onze leden voor komende evenementen met geluidsoverlast.

• Wij vragen om geluidsmetingen om overlast door evenementen binnen de perken te houden.

• De vereniging onderneemt actie als de vrije recreatieruimte rond het meer bedreigd wordt.

• Via onze website www.meerburen.nl en bij dringende gevallen via een nieuwsbrief informeren wij onze leden over zaken die betrekking hebben op onze doelen.

Ondersteunt u onze doelen?

U kunt lid worden van Bewonersvereniging Meer Buren door te mailen naar secretariaat@meerburen.nl.

De contributie voor het lidmaatschap is €6,– per jaar. Gezinsleden op hetzelfde adres kunnen gratis lid worden.