Raad van State moet zich nog uitspreken

Groningen – Nadat de Gemeenteraad van Groningen het bestemmingsplan Noordoosthoek Hoornse Meer heeft goedgekeurd op 24 februari 2016, zijn er drie bezwaren ingediend bij de Raad van State tegen het plan. Deze bezwaren kunnen alleen nog gaan over procedurefouten en niet over inhoudelijke aspecten van het plan. Over deze drie bezwaren heeft de Raad van State nog geen uitspraak gedaan.

Tegelijkertijd heeft de werkgroep Noord-Oost Groen een “voorlopige voorziening” aangevraagd bij de Raad van State. Doel daarvan is te voorkomen dat begonnen wordt met niet omkeerbare werkzaamheden voordat ook de Raad van State zich over het plan heeft uitgesproken. De gemeente heeft op verzoek van de Raad van State een verweerschrift ingediend aangaande onze bezwaren. Hierin worden de bekende opmerkingen herhaald.  Er wordt consequent niet gedacht aan belang van algemeen en openbaar groen dat vermindert bij deze planingreep. Het verzoek over de voorlopige vergunning is inmiddels afgewezen. Het zou dus kunnen dat binnenkort voorbereidende werkzaamheden gaan beginnen.
Voor meer informatie zie de site van de Raad van State
Bron: werkgroep NO Hoek Groen!