Geen besluit over diftar

Groningen – De gemeente Groningen neemt voorlopig nog geen beslissing over de invoering van diftar, waarbij Stadjers meer betalen als ze veel afval hebben.

Toch staat de deur nog op een kier. Het is aan de nieuwe gemeenteraad in 2019 hier een beslissing over te nemen. Tegen die tijd is ook de gemeentelijke herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren een feit. De laatste heeft al diftar.

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat er in de gemeenteraad geen meerderheid voor de invoering van diftar is. Wethouder Van Keulen (VVD) zag de bui al hangen. Het voorstel van de wethouder om diftar in te trekken kreeg een meerderheid in de raad.

Bij diftar betalen huishoudens met een grijze container naast een vast tarief ook per kilo afval. Stadjers die bijvoorbeeld in een flat wonen, betalen een vast bedrag en per keer dat ze een vuilniszak in een ondergrondse container stoppen. Het gaat in beide gevallen om restafval, dus vuilnis dat niet kan worden gescheiden.

Raadslid Jan Pieter Loopstra van coalitiepartner PvdA, die tegen invoering van diftar was, concludeerde dat het afvalbeleid inzet wordt bij de raadsverkiezingen in 2018.

Bron: Dagblad vh Noorden 29.3.2017

Wellicht is voor u ook interessant: DIFTAR-HUISHOUDEN DUURDER UIT  (Bron: Binnenlands Bestuur)