Locatie afvalcontainer ML Kingstraat

Groningen – BEKENDMAKING – De gemeente kan nieuwe plekken aanwijzen voor het ondergronds inzamelen van huisvuil. Namens het college van burgemeester en wethouders heeft de directeur van Stadsbeheer (op grond van artikel 9 lid 2 jo en artikel 10 lid 6 en 7 van de Afvalstoffenverordening gemeente Groningen 2005) een definitief locatiekeuzebesluit genomen voor een ondergrondse container bij de Goeman Borgesiuslaan 45 – 131, Top Naefflaan 41 – 96 en M.L. Kingstraat 140 – 160

De afstand tussen de perceelgrens en de afvalcontainer bedraagt bij:

 • Goeman Borgesiuslaan 45 – 131 maximaal 68 meter,
 • Top Naefflaan 41 – 96 maximaal 117 meter,
 • M.L. Kingstraat 140 – 160 maximaal 25 meter.

Belanghebbenden kunnen tot 19 december 2018 hun bezwaar aantekenen tegen dit definitief locatiekeuze besluit.

De definitieve locatiekeuzebesluiten liggen ter inzage bij het Gemeentelijk Informatie Centrum, Kreupelstraat 1 in Groningen

Bron: Stadsberichten 7 november 2018

Meer Buren vraagt betere regels van Haren

Groningen – Zaterdag 15 juli was het wéér eens zo ver. Bij Kaap Hoorn werd een van de zogenaamde ‘incidentele festiviteiten’ gehouden waar wij, als bewoners van de omliggende woonwijken, volop akoestisch van konden ‘meegenieten’.

De overlast gaat zo ver dat menig buurtbewoner op deze avonden de wijk ontvlucht. En voor de achterblijvers komt van nachtrust niet veel terecht, zelfs als je – hartje zomer – in arren moede met gesloten ramen probeert de slaap te vatten.

In de hieronder weergegeven brief aan de gemeente Haren willen wij als Bewonersvereniging Meer Buren deze uit de perken gelopen toestand met klem onder de aandacht van het verantwoordelijke College en de Raad van de gemeente Haren brengen en roepen hen u op om échte maatregelen te nemen tegen een situatie die niet als normaal geaccepteerd kan worden.

 

College van Burgemeester & Wethouders en de Raad van de gemeente Haren

“Op 27 mei vormt BeachClub Kaap Hoorn wederom het toneel voor het altijd succesvolle St. Tropez Beach House! Waan je een middag/avond volledig in mediteraanse sferen op een absolute toplocatie. Voorzien van een exclusieve aankleding, good food & drinks, gasten met stijl en natuurlijk de lekkerste housebeats van dit moment. Al vele jaren is Ibiza de absolute ‘place to be’ als het gaat om het vieren van een goed feestje. Het goede nieuws is dat je dit keer niet ver hoeft te reizen voor een heerlijke middag en avond volledig in Ibiza-style! Op zaterdag 15 juli is toplocatie BeachClub Kaap Hoorn gastheer van weer een heerlijke dag en nacht ‘fiesta’ zoals ze dat alleen op hét party-eiland kennen. Exclusieve aankleding, gasten met stijl, food & cocktails en natuurlijk de lekkerste housebeats van dit moment!”

Geachte heer, mevrouw,

Bovenstaande reclameteksten zijn overgenomen van de website van Glamour Events, de organisator van zogenaamde ‘clubfeesten’ waarvoor Beachclub Kaap Hoorn ‘het toneel vormt’

Helaas bestaat het publiek niet alleen uit de (betalende) bezoekers van de feesten. Ook de omwonenden behoren, gedwongen, tot de toehoorders. De clubfeesten worden al jarenlang, onder het mom van ‘incidentele festiviteiten’, in Kaap Hoorn georganiseerd en gaan keer op keer gepaard met buitensporige geluidsoverlast in de omliggende woonwijken. Dat het aantal decibellen binnen ‘de norm’ blijft is een schrale troost als je urenlang, tot in de nachtelijke uren, bloot staat aan ‘de lekkerste housebeats van dit moment’.

De clubfeesten zijn een structureel, integraal onderdeel van de bedrijfsvoering van Kaap Hoorn. Ze zijn allesbehalve ‘incidenteel’ en de kwalificatie ‘festiviteit’ voor besloten commerciële feesten is misplaatst en misleidend.

Kennelijk zijn wij als omwonenden ondergeschikt zijn aan de pecuniaire belangen van Kaap Hoorn en Glamour Events. Of vindt u het normaal dat grote groepen burgers, waaronder kleine kinderen, structurele en ernstige geluidsoverlast moeten ondergaan ten faveure van een particulier verdienmodel?

Graag vernemen wij van u welke échte maatregelen u op korte termijn gaat nemen om een einde te maken aan de geluidsterreur vanuit Kaap Hoorn (en het omliggende gebied).

Hoogachtend,

Bestuur Bewonersvereniging Meer Buren

 

Kopie conform: College van Burgemeester & Wethouders en de Raad van de gemeente Groningen

Diftar lijkt definitief van de baan

Groningen – Het lijkt onlogisch dat het ooit nog aantrekkelijk wordt diftar in te voeren in Groningen. Technieken om afval te scheiden na het ophalen ontwikkelen zich snel, zijn minstens zo milieuvriendelijk en steeds betaalbaarder.

,,Het is een verstandig besluit om het nog eens kritisch te bekijken’’, zegt hoogleraar bestuur en economie Raymond Gradus, verbonden aan de Vrije Universiteit in Amsterdam . ,,Voor mensen is er een grens om goed te kunnen scheiden, voor de techniek vrijwel niet. De ontwikkelingen gaan heel snel.’’

Nu al is het volgens de onderzoeker zowel milieuvriendelijker als goedkoper om plastic pas te scheiden bij de vuilnisbelt. Hij benadrukt geen tegenstander te zijn van diftar. ,,Voor sommige gemeenten is het een goede oplossing. Maar als je plastic al nascheidt, zie ik de meerwaarde niet.’’ Ook zit er verschil tussen stad en regio. ,,In plattelandsgemeenten werkt het beter.’’

 

Lees het volledige artikel op: Dagblad van het Noorden

Geen besluit over diftar

Groningen – De gemeente Groningen neemt voorlopig nog geen beslissing over de invoering van diftar, waarbij Stadjers meer betalen als ze veel afval hebben.

Toch staat de deur nog op een kier. Het is aan de nieuwe gemeenteraad in 2019 hier een beslissing over te nemen. Tegen die tijd is ook de gemeentelijke herindeling met Ten Boer en mogelijk Haren een feit. De laatste heeft al diftar.

Afgelopen dinsdag werd duidelijk dat er in de gemeenteraad geen meerderheid voor de invoering van diftar is. Wethouder Van Keulen (VVD) zag de bui al hangen. Het voorstel van de wethouder om diftar in te trekken kreeg een meerderheid in de raad.

Bij diftar betalen huishoudens met een grijze container naast een vast tarief ook per kilo afval. Stadjers die bijvoorbeeld in een flat wonen, betalen een vast bedrag en per keer dat ze een vuilniszak in een ondergrondse container stoppen. Het gaat in beide gevallen om restafval, dus vuilnis dat niet kan worden gescheiden.

Raadslid Jan Pieter Loopstra van coalitiepartner PvdA, die tegen invoering van diftar was, concludeerde dat het afvalbeleid inzet wordt bij de raadsverkiezingen in 2018.

Bron: Dagblad vh Noorden 29.3.2017

Wellicht is voor u ook interessant: DIFTAR-HUISHOUDEN DUURDER UIT  (Bron: Binnenlands Bestuur)

Agenda ALV Meerburen

Groningen – De (concept) agenda van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Meer Buren is bekend. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ook dit jaar voor na het formele deel weer een interessante lezing op het programma gevonden. Mevrouw Alma, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, zal ons onder andere vertellen over de visie van het waterschap en het beleid voor waterbeheer van het Paterswoldsemeer/Hoornsemeer en de omgeving.

De ALV wordt gehouden op 6 maart aanstaande en begint om 20.00 uur  bij De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). De secretaris zal de leden de vergaderstukken vooraf via e-mail toesturen.

Agenda (download agenda)

 1. Opening
 2. Huishoudelijke mededelingen
 3. Verslag ALV 2016
 4. Financieel
 5. Terugblik
 6. Stand van zaken Hampshire Plaza
 7. Mutaties in het bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

PAUZE van 20:45 tot 21:00 uur.

Lezing van het Waterschap Noorderzijlvest.

Lees meer op www.noorderzijlvest.nl en www.waternatuurlijk.nl

 

 

Inwoners wijk Ter Borch niet tevreden met meten sluipverkeer

EELDERWOLDE – De gemeente Tynaarlo gaat meten hoeveel sluipverkeer door de wijk Ter Borch rijdt. Binnenkort start een zogenaamde nulmeting.

Bewoners van de wijk in Eelderwolde zijn nog niet tevreden met alleen die toezegging. Zij vrezen dat de verkeersveiligheid in het geding komt als de wijk later dit jaar een aansluiting krijgt op rijksweg A7 bij Hoogkerk. Automobilisten die de drukte van het knooppunt Julianaplein willen omzeilen kunnen dan een route door de woonwijk kiezen. Het verkeer komt dan over de Borchsingel en onder meer langs een
basisschool.
De toenemende drukte in de wijk is veel bewoners een doorn in het oog. De komst van een crematorium en de geplande komst van een supermarkt zorgen naar verwachting voor veel extra verkeer.
Lees het volledige artikel op: RTVDrenthe
Bron: RTVDrenthe

15 Juni AB vergadering Meerschap

Groningen – Op 15 juni aanstaande vergadert het Algemeen Bestuur (AB) van het Meerschap Paterswolde op haar locatie in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46, te Haren. Twee weken voor de Meerschap logo 2010vergadering worden de agenda en bijbehorende stukken op de website van het Meerschap geplaatst. Hier vindt u ook informatie over eerdere AB vergaderingen.

Bron: Meerschap Paterswolde

Ton Schroor wijkwethouder voor de Hoornsewijken

Groningen – In de stad Groningen heeft iedere wijk straks een eigen wijkwethouder. Deze manier van werken is afgesproken in het coalitieakkoord ‘Voor de verandering’. Door wijkwethouders in te zetten wil het College het gebiedsgericht werken versterken.logo-gemeente-groningen

Wijkinitiatief – De wijkwethouders sturen de nieuwe manier van werken in de wijken aan, waarbij de kracht en het initiatief van de wijk voorop staan. De wethouders zijn aanjager van nieuwe specifieke vraagstukken en projecten in hun wijken en onderhouden er nauwe contacten: zowel met bewoners en ondernemers als met de professioneel betrokkenen bij de wijk. De nieuwe aanpak past in het streven naar een samenleving waarin iedereen meedoet en niemand aan de kant blijft staan. Om dat te bereiken wil de gemeente op een open, laagdrempelige manier samen met alle betrokkenen in de wijk activiteiten en initiatieven ondersteunen.

Op basis van de indeling van de wijkwethouders is Ton Schroor verantwoordelijk voor stadsdeel Zuid:

 • Stadsdeel Zuid: Zeeheldenbuurt, Badstratenbuurt, Laanhuizen, Grunobuurt, Rivierenbuurt, Herewegbuurt, Oosterpoort, Corpus den Hoorn, Hoornsewijken, Piccardthof, De Wijert, Helpman / Coendersborg;

De wijken – Vanaf november 2014 gaan de wijkwethouders hun wijken in. Ze willen er praten over de belangrijkste aandachtspunten in de wijk: wat speelt er nu en in de toekomst. Samen met alle betrokkenen gaan de wijkwethouders actief op zoek naar nieuwe ideeën en plannen. Alle wethouders kunnen een eigen budget inzetten, bedoeld om acute problemen op te lossen en initiatieven in de wijk te stimuleren.

Sociale team – De gemeente werkt met sociale teams in de wijken om de decentralisatie in de zorg, jeugdzorg en werk in goede banen te leiden. Het integraal gebiedsgericht werken sluit hierbij aan: gezamenlijk richten ze zich op het aanbod van collectieve voorzieningen.

Contact – Wilt u contact opnemen met uw wijkwethouder over iets dat speelt in uw wijk? Alle wethouders zijn per mail bereikbaar. U kunt ook bellen met de gemeente via 14 050 (zonder netnummer). Dit nummer is bereikbaar van 8.30 tot 17.00 uur.

Voor de Hoornsewijken: Ton Schroor – ton.schroor@groningen.nl – stadsdeel Zuid

 

Bron: gemeente Groningen

Inspraak 12 evenementenlocaties

Inspraak concept-profielen voor 12 evenementenlocatieslogo-gemeente-groningen

Groningen, 2 oktober 2014 – Burgemeester en wethouders van Groningen maken bekend dat ze deconcept-locatieprofielen hebben vastgesteld. Deze locatieprofielen geven zij vrij voor inspraak.

Wat zijn locatieprofielen?

De concept-locatieprofielen die vanaf vandaag ter inzage liggen, bevatten een aantal vaste onderdelen. In de eerste plaats wordt een algemene beschrijving van de locatie gegeven: ligging, karakter, etc. Vervolgens worden feitelijke gegevens beschreven: oppervlak, mogelijk aantal bezoekers, soort ondergrond, ontsluiting, aanwezigheid van voorzieningen (water, elektriciteit, toiletten, parkeren, etc.). Per locatie wordt een voorkeursrichtlijn voor de inrichting van de evenementenlocatie gemaakt (opstelling podium, bereikbaarheid hulpverleningsdiensten, plaatsing fietsenstallingen, etc.). Tenslotte worden mogelijke beperkingen opgenomen gelet op de ligging en de akoestische eigenschappen van een locatie.

Dit inspraaktraject gaan we in met 12 concept-locatieprofielen: Grote Markt, Vismarkt, Waagplein, Damsterplein, Ebbingekwartier, Noorderplantsoen, Ossenmarkt, Westerkade, drafbaan Stadspark, P2, Roodehaan en Kardinge. De locatieprofielen zullen worden vastgesteld door de burgemeester.

Terinzagelegging

Vanaf 2 oktober kan van de mogelijkheid tot inspraak, conform de algemene inspraakverordening Groningen 2005, gebruik worden gemaakt. De concept- locatieprofielen liggen vanaf vandaag tot en met 30 oktober 2014 voor iedereen ter inzage en zijn kosteloos verkrijgbaar bij het Gemeentelijk Informatie Centrum (GIC), Kreupelstraat 1 te Groningen. Het GIC is geopend op maandag van 13.00-17.00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 9.00- 17.00 uur. De concept-locatieprofielen te vinden op de website groningen.nl/evenementen.

Lees alles hierover in: Stadsberichten 2 oktober 2014

Bewonersbijeenkomst Masterplan Hampshirehotel

Groningen – Het Hoornse- of Paterswoldsemeer wordt een stukje groter. Het Hampshire Hotel Hoornsemeer komt aan het water te liggen. En als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mohammed, dus wordt er een flink stuk meer bij gegraven. Dit blijkt het het Masterplan Hampshirehotel, ‘De Stad aan het water.’

In de Gezinsbode lezen we wat de heer Jan Legters van het Hampshire Hotel zegt: “Hier komen twee wensen samen: het Meerschap vindt dat er iets met dit gebied met gebeuren, omdat het nu een achterafhoekje is, en wij willen graag een toegang tot het meer. We hebben nu een terras aan deze zijde van het Hotel, maar we willen dat graag een stukje aantrekkelijker maken.” In samenwerking met de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde is een plan uitgewerkt voor verbetering van deze punt van het meer. Het meer wordt groter en krijgt natuurlijke oevers. Er komt een bevaarbare verbinding tot aan het hotel, dat een aanlegpunt voor bootjes krijgt. Een archeologisch monument – een veenterp – wordt herkenbaar gemaakt. Voor het plan moeten ook de fiets- en wandelpaden worden aangepast. En natuurlijk gaat het hotel er op vooruit. Het krijgt een terras en een ‘klein hoogwaardig restaurant’ en kan zich in folders mooi afficheren als ‘Hotel aan het Paterswoldsemeer.’

Het Masterplan Hampshirehotel “an sich” is niet nieuw voor Meer Buren. Dit plan maakt deel uit van het bekende Koepelplan (januari 2009) van het Meerschap Paterswolde.  Alle bewoners van de wijk Hoornsemeer hebben deze week hierover van de gemeente Groningen een brief met uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen. Wat wel nieuw is, is dat Meer Buren via de media moest vernemen dat dit Masterplan concrete vormen aanneemt zonder dat het Meerschap belanghebbenden hierover heeft betrokken via bijvoorbeeld de Klankbordgroep. Meer Buren is positief en betrokken waneer het gaat over verbeteringen rondom het Meerschapsgebied. Meer Buren is voorstander van het participatiemodel zoals de Klankbordgroep. Bijzonder is dat het Meerschap nu niet handelt conform haar eigen communicatiebeleid zoals vastgesteld in het AB van 9 december 2009. Via deze website houden we u op de hoogte over dit Masterplan.

Informatie – Om de wijk te informeren over de plannen worden er in het Hampshirehotel twee bewonersavonden georganiseerd:

 • Donderdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur
 • Zaterdag 8 maart van 11.00 tot 13.00 uur

Meer Buren adviseert haar leden om zich tijdens een van deze bijeenkomsten te laten informeren.

Bron/lees meer op: Gezinsbode