Oproep: Evaluatie Evenementen 2010

Het Meerschap heeft de Rapportage Evenementen 2010 openbaar gemaakt. Zij nodigt de leden van Meer Buren uit het Evaluatieformulier Evenementen 2010 in te vullen.  Een exemplaar vindt u hier. De uiterste datum waarop u uw persoonlijke evaluatie kunt inzenden is 24 oktober 2010.

Vanaf volgende week worden Rapportage en Evaluatieformulier op de website van het Meerschap gepubliceerd.