Paterswoldsemeer en KRW

Wat betreft de KaderRichtlijn Water (KRW) maatregelen op het Paterswoldsemeer zijn de visblokken van 15x5meter voor de Zunneriepe van de baan. Meer Buren heeft op het voorstel van de commissies die daarover gingen gereageerd en dit doel bereikt.
Voor verdere informatie kunt u de site van Noorderzijlvest raadplegen.

Denk mee

Op de site van Noorderzijlvest kun je als omwonende opmerkingen maken over de plannen van Noorderzijlvest op het Paterswoldse meer. Zoek daar p Denk mee. Graag aandacht voor de juiste plek van vissenbossen bij de Zunneriepe

Buslijn 10

In het wijkblad van juni 2020 “de Zuidwester” stond een artikel over op te heffen bushaltes in onze wijk. Er zouden 3 haltes kunnen worden opgeheven, omdat “maar” 85 mensen daarvan gebruik maken. De straten zouden ongeschikt zijn voor een busroute. Dit is al eerder aan de orde geweest en toen hebben ouderen uit het Dreesflat er bezwaar tegen gemaakt. Met wie overlegd is onder de bewoners is onduidelijk.

Het dagelijks bestuur OV-bureau heeft op 24 april de ontwerp-hoofdlijnen voor de nieuwe dienstregelinggoedgekeurd. Hieruit punt 4 en 3

4. Beperken haltes rondom Martiniziekenhuis

Momenteel liggen afgezien van de bushalte Martini Ziekenhuis Hoofdingang drie bushaltes op de routes van lijn 9 en 10 binnen een straal van 250 meter van het ziekenhuis. We onderzoeken welke van deze haltes we willen behouden, gezien het feit dat drie haltes een vorm van overbediening is.

Het betreft de haltes C.G Wicgmanstraat, MartiniZKH Hoofdingang, Sweitzerlaan, Rotonde MartiniZKH.

5. Strekken busroute Hoornsemeer

Mede na overleggen met de wijk is het voorstel om in Hoornsemeer lijn 10 via de S.O.J. Palmenlaan te laten rijden i.p.v. J.M. Den Uylstraat te rijden

Wat een logica om bovengenoemde haltes in punt 4 rondom het Martiniziekenhuis  te noemen als overbodig, maar in punt 5 de bus door de Palmelaan te laten rijden waarmee de hele oostelijke kant van de wijk met veel seniorenwoningen alle in en uitstapplekken gaat missen. Zij wonen dan veel verder dan 250m van het Martiniziekenhuis. De eerste halte voor hen is dan  bij de Albert Hein, ongeveer 600m. Dat is onredelijk.

 Op de plekken waar een paars vierkantje is getekend wonen zeker ouderen in seniorenwoningen. 

Op de afbeelding staan de huidige haltes met een rood rondje aangegeven aan beide zijden van de straat voor de heen en de terugweg. Dat zijn dus 3 in-en uitstapplekken. Al deze haltes zullen verdwijnen. De Palmelaan is een drukkere straat dan via de huidige route, dus het zal niet veel sneller gaan, maar een duidelijk serviceverlies. Over een halte in de Palmelaan bij de Eisenhouwerstraat (rood vierkantje) wordt niets gemeld.

We willen graag horen of u gedupeerdee bent!

Groeten Carla Prop

.

Algemene Ledenvergadering Meer Buren

Het bestuur van de vereniging nodigt u uit tot het bijwonen van de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering (ALV).

Deze wordt gehouden op: Maandag 9 maart a.s. vanaf 20:00 uur in De Semmelstee (Semmelweisstraat 182).

Details en de conceptagenda krijgt u binnenkort toegestuurd.

Bijeenkomst Waterschap Noorderzijlvest over Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer

Op maandagavond 24 februari houdt het Waterschap Noorderzijlvest een bijeenkomst over het project Gebiedsprogramma Paterswoldsemeer.

Meer informatie over dit project is te vinden op: https://www.noorderzijlvest.nl/ons-werk/projecten/projecten-(lopend)/gebiedsprogramma-pat/

De bijeenkomst op 24 februari is vooral een werksessie over de inrichting van de moeraszones.

Het programma ziet er als volgt uit:
• Welkomstwoord door bestuurder Paul Tameling
• Korte terugblik op de eerste gebiedsavond van 3 februari jl. en korte termijn-opgave
• Toelichting op PCLake onderzoek en concretisering opgaven aantal hectare moeraszone
• Werksessie – gezamenlijk aan de slag
• Plenaire terugkoppeling en afsluiting.

Aanvang 19.30 uur tot 22.00 uur, inloop vanaf 19.00 uur.
Plaats: De Rietschans (Meerweg 221 te Haren).

U kunt zich aanmelden via: paterswoldsemeer@noorderzijlvest.nl

Noord-Oosthoek

Best Western Hotelplan

De uitvoering van het hotelplan is nu zover gevorderd dat de contouren van het nieuwe water goed zichtbaar zijn. Er zijn nog twee smalle stukke n iet weggegraven om het waterniveau nog zo laag mogelijk te houden tot de werkzaamheden af zijn. De brug wordt zo snel mogelijk begaanbaar gemaakt, maar zolang er nog zwaar materieel moet rijden is officiële doorgang onveilig. Toch wordt al volop gebruik gemaakt van de nieuwe brug.

13 maart as. Voorlichting realisatie Noordoosthoek

Groningen – Verschillende leden van onze vereniging hebben van Best Western Plus Hotel (voorheen Hampshire Hotel) bijgaande uitnodiging voor het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst ontvangen. Via deze weg willen wij dat delen met andere belangstellende leden.

De uitvoering van de werkzaamheden voor het realiseren van de plannen voor de Noordoosthoek van het Hoornsemeer zijn gestart. Eind vorig jaar is een begin gemaakt met het afgraven en afvoeren van de grond. Binnenkort gaan we verder met de werkzaamheden. Wij willen u graag vertellen hoe we dat aanpakken. Daarvoor nodigen wij u uit op woensdag 13 maart tussen 17.00 en 20.00 uur in het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza aan de Laan Corpus den Hoorn 300.

Tussen 17.00 en 20.00 kunt u binnenlopen; wanneer u dat het beste uit komt. Er zijn dan tekeningen opgehangen en wij zijn er om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Wij willen u dan graag wat vertellen over de volgorde en de verschillende stappen in de uitvoering van het werk. We laten u dan ook zien waar de aan- en afvoerroutes langs lopen. Met de gemeente is afgesproken dat dit niet via de woonstraten zal gebeuren. En verder laten we u ook zien waar en wanneer de nieuwe aanplant van het groen en de bomen zal worden gerealiseerd. De planning is er op gericht om de werkzaamheden zoveel mogelijk dit jaar af te ronden.

Graag tot ziens op 13 maart.

Beachvolleybaltournooi Hoornseplas

Groningen – Komend weekend wordt er van vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli het Kroton Beachvolleybal bedrijventournooi gehouden bij de Hoornse Plas in Groningen.

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement. Bijzonder om te
vermelden is dat er toestemming is gegeven voor versterkt geluid op de zaterdag en de zondag (deze dag vanaf 13.00 uur). Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag).

Ervaart u overlast of wilt u direct contact met het Meerschap over de vergunning, dan belt u 050-5263583 of 06 51 326 097. U kunt ook mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl.

Bron: Meerschap Paterswolde

Vanavond St Tropez Beach House

Groningen – Het feest bij kaap Hoorn gaat niet onopgemerkt voorbij. Vanavond is het Saint Tropez Beach House feest.

Zoals wij op 15 mei jongstleden al op deze website gemeld hebben duurt het feest tot diep in de nacht. Echter vanaf 01:00 uur moet het geluidsniveau weer op de normale waarde zitten.

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

  • Op de avond zelf: Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
  • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

 

 

Stadsbouwmeester: Hoornsemeer een mooie wijk!

Groningen – Afgelopen dinsdag, op 10 maart in het Hampshire Hotel (na afloop van de A.L.V.) gaf de heer Niek Verdonk, voormalig Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, een lezing  over de stedenbouwkundige historie van onze wijk Hoornsemeer. Hier volgt een samenvatting van een zeer boeiend verhaal door een gepassioneerde stedenbIMG_1694ouwkundige.

De eerste concrete plannen van de gemeente Groningen voor een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van de Stad (nu Hoornsemeer) dateren uit 1963. Het stadsbestuur voorzag toen een groei naar circa 265.000 inwoners in het jaar 2000. Bij de verwachte economische groei veronderstelde men toen dat de auto hét vervoermiddel van de Stadjers zou worden. Men voorzag al de behoefte van een tweede ringweg rondom de Stad die over het water langs de woonwijk geprojecteerd was. Uiteindelijk zijn die plannen gewijzigd en wordt het Meerschapsgebied niet verstoord door een snelweg, maar nog steeds zijn de sporen van de plannen zichtbaar (nb. de eilanden in het Hoornsemeer zouden dienen als fundering voor de fly-over autoweg).

Met het ontwikkelen van de wijk Hoornse Meer in de jaren ’80 en ’90 kwam de Stad eindelijk aan het water te liggen. Een veelgekoesterde wens in een tijd dat er concurrentie was op de woningmarkt van het platteland. De Hoornsemeer zou expliciet ruimte moeten geven voor ook de lagere inkomens in Groningen Zuid. Het fenomeen dat Groningen-Zuid het domein was voor de meer gevulde portomonaie wilde men zo doorbreken. Groningen wilde leren van stedenbouwkundige concepten zoals Berlage, Amsterdamse School. Het moest anders dan eerste naoorlogse innovaties qua stedenbouw zoals toegepast in De Weijert Zuid en Corpus den Hoorn en beter dan Beijum of Vinkhuizen. Inspiratie vond men ook dichtbij: De Oosterparkwijk met ruimte voor groen en grote bouwblokken. Voor de Hoornsemeer werden juist architecten uitBerlijn en Frankfurt betrokken in verband met hun vooruitstrevendheid op gebied van sociale woningbouw. De stedenbouwkundige hadden ook de bewoners als uitgangspunt. De inrichting van het recreatiegebied wat tegelijkertijd in ontwikkeling was werd onder leiding van het Meerschap Paterswolde vormgegeven waarbij de recreant het uitgangspunt centraal stond. De wijk Hoornsemeer is ontwikkeld in samenwerking met woningcorperaties  (Gruno en Groningen), pensioenfondsen en projectontwikkelaars. Doel was het realiseren van een compacte stad waarbij alle verkeersroutes gericht zijn op het water. Beleidsmatig gezien was het een soort huwelijk van voor-oorlogse- met na-oorlogse stedenbouw. Na oplevering was de Hoornsemeer één van de nieuwste wijken in Nederland hetgeen ook internationaal waardering en navolging gaf.

Verdonk eindigt met de constatering dat de wijk Hoornsemeer de tijd goed heeft doorstaan (m.n. in vergelijking met Leeuwenborg of Vinkhuizen). Het is een mooie en robuuste wijk! Alle aanwezige Meer Buren leden waren het daar roerend mee eens.

Bijgaand enkele foto’s als impressie.

IMG_1696IMG_1695