Aankondiging Algemene ledenvergadering

Na een coronapauze van 2 jaar kunnen wij dit jaar weer een fysieke Algemene ledenvergadering (ALV) organiseren.

Deze staat gepland voor maandag 10 oktober en zal plaatsvinden in buurtcentrum De Semmelstee aan de Semmelweisstraat 182.

Nadere informatie over de aanvangstijd, het programma e.d. volgt.

Bestuursleden gezocht!

Bewonersvereniging Meer Buren is op zoek naar nieuwe bestuursleden.

Door de samenvoeging van de gemeente Haren met de gemeente Groningen valt het Paterswoldse Meer valt nu vrijwel geheel onder de gemeente Groningen. Hierdoor ontstaan nieuwe kansen en uitdagingen. Het is meer dan ooit zaak om, als bewonersvereniging, een vinger aan de pols te houden.

Ook omdat de penningmeester op de aanstaande algemene ledenvergadering (ALV) afscheid zal nemen, is het bestuur op zoek naar mensen die zich actief willen bezighouden met de ontwikkelingen in onze woonomgeving.

Geïnteresseerd? Dan zien wij uw reactie, via meerburen.pm@ziggo.nl, graag tegemoet!

Gasthuiseiland (Noordoosthoek Paterswoldsemeer)

Auteur: Carla Prop

Het westelijke deel van het Gasthuiseiland in de heringerichte noordoosthoek van het Paterswoldsemeer heeft veel zand aan de oppervlakte en ontwikkelt zichzelf heel aardig met een bloemrijk aanzicht. Hier komen spontaan recreanten, vooral aan de kant van de steiger in het terrein. Op het oostelijk deel is in mei, na een grondige schoonmaak van het terrein met diverse vrijwilligers, akkerbloemzaad van de Cruidt-Hoeck gestrooid. Dat moest een strijd leveren tegen het perzikkruid waarvan de bodem veel zaad bevat.

We hebben de opkomende planten later nog weer geholpen door nogmaals perzikkruid te trekken in gebied 1. Vooral de gele ganzenbloem (zie foto met het kunstwerk dat er al langer staat) en de korenbloem kwamen tevoorschijn.

Gebied 2 is selectief gemaaid om andere bloemen dan perzikkruid te sparen in de hoop dat er niet een nieuwe generatie perzikkruidzaad terecht zou komen. Ik weet niet zeker of dat gelukt is: misschien net te laat gemaaid.

Er zijn tot op heden ook diverse onbegroeide plekken grond aanwezig, waar op ±5 cm diepte een zeer vette zwarte bodem aanwezig is, waar blijkbaar geen plant doorheen komt met zijn wortels. Afwachten hoe dat op termijn gaat ontwikkelen of dat er wat aan gedaan wordt.

In het najaar zou ik graag geschikte meerjarigen inheemse planten willen zaaien en dan maar zien wat er opkomt. Mijn idee voor het Gasthuiseiland is dat er nectarplanten komen die heel geschikt zijn als voedsel voor insecten en planten die zogenaamde waardplanten zijn voor vlinders die in onze regio thuishoren. Dat zijn veelal zichtbaar bloeiende planten maar ook de brandnetel waar de rupsen van vlinders zoals  kleine vos, gehakkelde aurelia, dagpauwoog, landkaartje, atalanta en soms ook de distelvlinder zich mee voeden. De brandnetel staat al op de grens van gebied 2 en 5, dus geen probleem voor mensen. De brandnetel levert de rupsen ook nog enige bescherming tegen vraat. Voor het oranjetipje zijn look zonder look en de pinksterbloem belangrijk. En voor diverse blauwtjes zijn vlinderbloemigen, zoals klaver, rolklaver en brem belangrijk. Op nectarplanten komen ook nog andere insecten af om er van de nectar te eten. Er zijn nogal wat minder bekende maar wel in de buurt voorkomende vlindersoorten die afhankelijk zijn van diverse soorten gras die ook in het Meerschapsgebied een kans moeten hebben. Daartoe is echter op veel plekken ander, minder vaak, maaibeleid nodig dan nu. Het Gasthuisland zou een proefgebied kunnen zijn voor die afwijkende grassoorten. Ik heb al contact gezocht voor overleg hierover met het Meerschap. Wie meer wil weten over vlinders en hun waardplanten kan met de hun namen uit dit artikel op internet zoeken met na het zoekwoord, wiki.

Inmiddels staan er twee paaltjes in de grond op het oostelijke deel van het eiland, waar de kunstwerken van Auke de Vries binnenkort geplaatst gaan worden (ze stonden eerst aan het begin van het paadje van het meer naar het hotel waar nu water is). Daar is zware apparatuur voor nodig, zodat zaaiwerkzaamheden daarop moeten wachten. 

V.l.n.r.: Schoonmaken, zaaien en resultaat

Betaald parkeren in Corpus de Hoorn en Hoornse Meer

Op 1 maart 2023 wordt in onder andere de wijken Corpus den Hoorn en Hoornse Meer betaald parkeren ingevoerd. Wie als bewoner niet op eigen terrein kan parkeren, betaalt dan € 50 per jaar voor een parkeervergunning, bezoekers betalen € 2,40 per uur (prijspeil 2021). Het betaald parkeren gaat gelden van maandag tot en met zaterdag, van 9:00 tot 18:00 uur. In de aangrenzende wijken Hoornse Park en Piccardthof blijft parkeren gratis. Waaronder de Veenweg valt is onduidelijk.

De gemeente breidt naar eigen zeggen het betaald parkeren in de stad uit om parkeeroverlast op te lossen en het openbare gebied te herwinnen. Dat er in Corpus de Hoorn en Hoornse Meer sprake zou zijn van parkeeroverlast baseert de gemeente op 5 (!) meldingen uit 2018.

De gemeente heeft er “expliciet” voor gekozen om niet vooraf draagvlak voor het betaald parkeren te zoeken. Men beargumenteert dit als “daadkracht”. Wel wordt beloofd dat bewoners “intensief betrokken” worden bij het opnieuw inrichten van de ‘herwonnen’ openbare ruimte.

Diverse partijen in de gemeenteraad hadden kritiek op het plan, onder meer op het niet zoeken naar draagvlak en alternatieven. VVD, PVV, CDA, 100% Groningen en de Stadspartij stemden daarom tegen. Een meerderheid van GroenLinks, D66, PvdA, Partij van de Dieren, ChristenUnie en Student & Stad stemde voor.

Het is teleurstellend dat de gemeente de dialoog met haar inwoners in de wijken heeft gemeden. En wat betekent de invoering van het betaald parkeren in Corpus de Hoorn en Hoornse Meer voor de bewoners van het Hoornse Park en de Piccardthofwijk? Zal de de veronderstelde parkeeroverlast zich niet daarheen verplaatsen? Ook is het de vraag wat er komt van de in het vooruitzicht gestelde herinrichting van de openbare ruimte. Een parkeeroverlast van 5 auto’s per jaar in 2 wijken doet niet vermoeden dat er veel heringericht zal moeten worden.

13 maart as. Voorlichting realisatie Noordoosthoek

Groningen – Verschillende leden van onze vereniging hebben van Best Western Plus Hotel (voorheen Hampshire Hotel) bijgaande uitnodiging voor het bijwonen van de voorlichtingsbijeenkomst ontvangen. Via deze weg willen wij dat delen met andere belangstellende leden.

De uitvoering van de werkzaamheden voor het realiseren van de plannen voor de Noordoosthoek van het Hoornsemeer zijn gestart. Eind vorig jaar is een begin gemaakt met het afgraven en afvoeren van de grond. Binnenkort gaan we verder met de werkzaamheden. Wij willen u graag vertellen hoe we dat aanpakken. Daarvoor nodigen wij u uit op woensdag 13 maart tussen 17.00 en 20.00 uur in het Best Western Plus Hotel Groningen Plaza aan de Laan Corpus den Hoorn 300.

Tussen 17.00 en 20.00 kunt u binnenlopen; wanneer u dat het beste uit komt. Er zijn dan tekeningen opgehangen en wij zijn er om een toelichting te geven en vragen te beantwoorden. Wij willen u dan graag wat vertellen over de volgorde en de verschillende stappen in de uitvoering van het werk. We laten u dan ook zien waar de aan- en afvoerroutes langs lopen. Met de gemeente is afgesproken dat dit niet via de woonstraten zal gebeuren. En verder laten we u ook zien waar en wanneer de nieuwe aanplant van het groen en de bomen zal worden gerealiseerd. De planning is er op gericht om de werkzaamheden zoveel mogelijk dit jaar af te ronden.

Graag tot ziens op 13 maart.

Beachvolleybaltournooi Hoornseplas

Groningen – Komend weekend wordt er van vrijdag 7 juli tot en met zondag 9 juli het Kroton Beachvolleybal bedrijventournooi gehouden bij de Hoornse Plas in Groningen.

Het Meerschap heeft een vergunning heeft verleend voor dit evenement. Bijzonder om te
vermelden is dat er toestemming is gegeven voor versterkt geluid op de zaterdag en de zondag (deze dag vanaf 13.00 uur). Heeft u vragen of opmerkingen dan kunt u bellen naar 050 5255381 (werkdagen, overdag).

Ervaart u overlast of wilt u direct contact met het Meerschap over de vergunning, dan belt u 050-5263583 of 06 51 326 097. U kunt ook mailen naar info@meerschap-paterswolde.nl.

Bron: Meerschap Paterswolde

Vanavond St Tropez Beach House

Groningen – Het feest bij kaap Hoorn gaat niet onopgemerkt voorbij. Vanavond is het Saint Tropez Beach House feest.

Zoals wij op 15 mei jongstleden al op deze website gemeld hebben duurt het feest tot diep in de nacht. Echter vanaf 01:00 uur moet het geluidsniveau weer op de normale waarde zitten.

Mocht u onverhoopt hinder ondervinden van deze festiviteit dan kunt u hiervan melding maken bij bevoegde instanties (zie onder).  Als u vragen heeft over geluidsoverlast, geluidszones en geluidsbelasting dan kunt u contact opnemen met:

  • Op de avond zelf: Centrale Meldkamer Politie 0900 – 8844
  • Tijdens kantooruren kunt u de gemeente Haren bellen via tel. 050-5339911 of u stuurt een e-mail naar gemeente@haren.nl.

 

 

Stadsbouwmeester: Hoornsemeer een mooie wijk!

Groningen – Afgelopen dinsdag, op 10 maart in het Hampshire Hotel (na afloop van de A.L.V.) gaf de heer Niek Verdonk, voormalig Stadsbouwmeester van de gemeente Groningen, een lezing  over de stedenbouwkundige historie van onze wijk Hoornsemeer. Hier volgt een samenvatting van een zeer boeiend verhaal door een gepassioneerde stedenbIMG_1694ouwkundige.

De eerste concrete plannen van de gemeente Groningen voor een nieuwe woonwijk aan de zuidkant van de Stad (nu Hoornsemeer) dateren uit 1963. Het stadsbestuur voorzag toen een groei naar circa 265.000 inwoners in het jaar 2000. Bij de verwachte economische groei veronderstelde men toen dat de auto hét vervoermiddel van de Stadjers zou worden. Men voorzag al de behoefte van een tweede ringweg rondom de Stad die over het water langs de woonwijk geprojecteerd was. Uiteindelijk zijn die plannen gewijzigd en wordt het Meerschapsgebied niet verstoord door een snelweg, maar nog steeds zijn de sporen van de plannen zichtbaar (nb. de eilanden in het Hoornsemeer zouden dienen als fundering voor de fly-over autoweg).

Met het ontwikkelen van de wijk Hoornse Meer in de jaren ’80 en ’90 kwam de Stad eindelijk aan het water te liggen. Een veelgekoesterde wens in een tijd dat er concurrentie was op de woningmarkt van het platteland. De Hoornsemeer zou expliciet ruimte moeten geven voor ook de lagere inkomens in Groningen Zuid. Het fenomeen dat Groningen-Zuid het domein was voor de meer gevulde portomonaie wilde men zo doorbreken. Groningen wilde leren van stedenbouwkundige concepten zoals Berlage, Amsterdamse School. Het moest anders dan eerste naoorlogse innovaties qua stedenbouw zoals toegepast in De Weijert Zuid en Corpus den Hoorn en beter dan Beijum of Vinkhuizen. Inspiratie vond men ook dichtbij: De Oosterparkwijk met ruimte voor groen en grote bouwblokken. Voor de Hoornsemeer werden juist architecten uitBerlijn en Frankfurt betrokken in verband met hun vooruitstrevendheid op gebied van sociale woningbouw. De stedenbouwkundige hadden ook de bewoners als uitgangspunt. De inrichting van het recreatiegebied wat tegelijkertijd in ontwikkeling was werd onder leiding van het Meerschap Paterswolde vormgegeven waarbij de recreant het uitgangspunt centraal stond. De wijk Hoornsemeer is ontwikkeld in samenwerking met woningcorperaties  (Gruno en Groningen), pensioenfondsen en projectontwikkelaars. Doel was het realiseren van een compacte stad waarbij alle verkeersroutes gericht zijn op het water. Beleidsmatig gezien was het een soort huwelijk van voor-oorlogse- met na-oorlogse stedenbouw. Na oplevering was de Hoornsemeer één van de nieuwste wijken in Nederland hetgeen ook internationaal waardering en navolging gaf.

Verdonk eindigt met de constatering dat de wijk Hoornsemeer de tijd goed heeft doorstaan (m.n. in vergelijking met Leeuwenborg of Vinkhuizen). Het is een mooie en robuuste wijk! Alle aanwezige Meer Buren leden waren het daar roerend mee eens.

Bijgaand enkele foto’s als impressie.

IMG_1696IMG_1695

 

Milieuschandaal Haren – polder Oosterland vol zware metalen: koeien dood

Haren – “Dit jaar moest het goed gaan, maar nee. In no time lag er weer één van onze koeien dood in de wei.” Aan het woord is Sandra Woldring. Met haar man heeft zij een boerderij aan de Hoornsedijk. Overgenomen van Woldring senior, die er 75 jaar geleden begon met boeren op het Oosterland, de polder achter het Friescheveen. Op dat land had het echtpaar zo’n tweehonderd vleeskoeien. Had, want door verontreiniging met zware metalen lijkt er daar nu een eind te komen. Woldring: “Het land is van ons en van natuurmonumenten en wordt ecologisch beheerd. Naast dat wij eigendommen het Oosterland hebben pachten wij gronden van o.a. natuurinstanties zoals Staatsbosbeheer en Natuurmonumenten.logo-harenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland HarenPolder het Oosterland Haren

Deze gronden worden ecologisch beheerd. We kregen steeds meer te maken met zieke koeien. Het duurt dan lang voordat je er achter bent wat er aan de hand is, want je weet niet in welke richting je het moet zoeken. We zijn er al zo’n vijf jaar mee bezig. Ten slotte kwamen we er achter dat het om zware metalen gaat, zink, mangaan en selenium. Nog nooit hadden ze zoveel zware metalen aangetroffen in een genomen monster.

Riooloverstort – Wie is die vervuiler? Woldring senior meent de oorzaak wel te kennen. Een oude riooloverstort. “Als het hard had geregend kwam al het water uit Drenthe hier naartoe. Als de overstort dan in werking ging, stond er hier soms wel meer dan een meter drabbig zwart water op het land. Bij Oosterland botste het overstortwater vanuit de Eelder Schipsloot tegen het water van het Noord-Willemskanaal en kon dan geen andere kant op dan het Oosterland in te lopen. In dat water moeten zware metalen hebben gezeten, bijvoorbeeld van zinken dakgoten, maar misschien ook wel van industrie. Dat trok hier allemaal de bodem in.”

Ecologische hoofdstructuur – De  gemeente Haren wordt gewaarschuwd voor mogelijke gevolgen voor het Paterswoldsemeer als de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) wordt aangelegd met een doorgang van het water uit Oosterland naar het Paterswoldsemeer, dwars op de Meerweg.

Vervuiler betaalt? – Onduidelijk is op dit moment wie verantwoordelijk is voor de schade en de daar uitvloeiende kosten. Provincie? Waterschap? De gemeente Tynaarlo? Het waterschap, de Provincie en de gemeente Haren zijn nu ook bezig met het doen van onderzoek om uit te zoeken wat er nu eigenlijk aan de hand is en wie daar voor verantwoordelijk is.

Bron: Harener Weekblad 9 oktober 2014

Bovenstaande is een samenvatting, lees hier het complete artikel.

5 auto’s en schaftkeet in brand in Hoornsemeer

Groningen – In de Hoornsemeerwijk in de stad hebben vrijdagnacht 20 september, meerdere branden gewoed. Er zijn minimaal vijf auto’s en een schaftkeet in brand gestoken.

De vijf auto’s stonden aan de S.O.J. Palmelaan en de schaftkeet stond even verderop, op het MK Ghandiplein. Om hoeveel daders het gaat, is nog onduidelijk. De politie zoekt naar getuigen van de branden.

Bron: RTV Noord