Gemeent al jaren eerder akkoord met Hampshire

Bewoners voeren een achterhoedegevechtlogo-gemeente-groningen

Groningen – Het College van B&W heeft zich, zo blijkt uit hun brief van 18 november, voorgenomen de noordoosthoek van het Hoornse Meer te laten verbouwen tot een horecagebied. Met als  argument dat dit de recreatiemogelijkheden  zou verbeteren en het gebied zou “opwaarderen”. Wethouder Van der Schaaf geeft zelfs hoog op van de ecologische verbetering die deze bouwplannen zouden betekenen en van de mooie “overgang” die hotel en paviljoen zouden gaan vormen met de groenstrook aan de oostkant van het meer. Een grote groep bewoners van de omringende wijk denkt daar heel anders over. Die wil het gebied groen en rustig houden. Het is prachtig zoals het is, in het groen wordt volop gerecreëerd, er is meer dan genoeg horeca rondom het Hoornse Meer.

De bewoners willen niet dat het bos, water en groen plaats moeten maken voor een consumptieve pretstrook. Het steekt hun ook dat ze tot nu toe stelselmatig buiten de discussie  worden gehouden. Een discussie die, zo blijkt uit de brief van het College, in feite een achterhoedegevecht is omdat de gemeente Groningen al jaren eerder met de plannen van Hampshire akkoord is gegaan.

De bewoners hebben middels een brief hun beklag gedaan bij de Raadscommissie Ruimte en Wonen van de gemeente Groningen. ZieBrief raadscie RW 3 dec 2014 .