Kunstmarkt Hoornse Wijken zaterdag 28 mei 2016

Groningen – Op zaterdag 28 mei 2016 zal van 13.00 uur tot 17.00 uur de Kunstmarkt Hoornse Wijken worden gehoudenKunstmarkt HoornsewijkenKunstmarkt Hoornsewijken.

Vanaf september 2012 hebben we de Kunstmarkt Hoornsemeer in de open lucht gehouden.  Het weer speelde ons echter vaak in negatieve zin parten. We hebben besloten de Kunstmarkt in 2016 op een ‘locatie met een dak’ te houden en wel in het pas geopende buurtcentrum  ‘De Semmelstee’ in Groningen-Zuid, vlakbij het Martini Ziekenhuis. Het is het buurtcentrum voor Corpus den Hoorn en de andere Hoornse wijken.

Vanwege de uitbreiding met bovengenoemde wijken hebben we de naam van de kunstmarkt veranderd van Kunstmarkt Hoornsemeer in Kunstmarkt Hoornse Wijken. Vanzelfsprekend is ook de naam van de website veranderd in www.kunstmarkthoornsewijken.nl.

Nieuwsgierig? Klik hier voor verdere  informatie en eventuele opgave.

 

Bron: De Zuidwester