Voortzetting proef speciale norm bastonen

Evaluatie evenementenstad 2011

Het College van burgemeester en wethouders kijkt aan het eind van 2011 terug hoe Groningen het als bruisende evenementenstad doet. Sinds het begin van dit jaar gelden er nieuwe spelregels voor het organiseren van een evenement, ondermeer voor eindtijden en geluid. Omdat omwonenden van een evenement vooral last kunnen hebben van bastonen, is als proef een speciale norm voor bastonen vastgesteld. Deze proef wordt in 2012 voortgezet. De conclusie aan het eind van dit evementenseizoen is dat zowel organisatoren als bewoners baat hebben bij de nieuwe spelregels.  

Minder hinder van de bas
Wat klachten betreft lijkt 2011 een vergelijkbaar beeld op te leveren met 2010. Opvallend is dat verhoudingsgewijs veel klachten worden ingediend bij evenementen in buitenwijken. Geluidnormen zijn een vast onderdeel van het Groningse evenementenbeleid waarbij de balans tussen feest en overlast voorop staat. Bij dance-events zorgen vooral de bastonen voor overlast. Daarom is er in 2011 voor het eerst gewerkt met een ander type geluidnorm waarmee organisatoren van dance-events uit de voeten kunnen en bewoners minder hinder ervaren.

Bron: persbericht 21/12/2011 Gemeente Groningen