Agenda AB Meerschap 12 december a.s.

Conceptagenda:

Vergadering Algemeen Bestuur Meerschap Paterswolde vanĀ 12 december 2011

  1. Opening/vaststelling conceptagenda.
  2. Rondvraag (eventuele insprekers).
  3. Conceptverslag AB 3 oktober 2011 en DB besluitenlijst 05 september 2011.
  4. Mededelingen/Ingekomen stukken. (Brief Provincie Groningen over begroting 2012)
  5. Prognose rekening 2011.
  6. Voortgangsrapportage TRIP (no. 5).
  7. Concept Actieplan 2012.
  8. Voortgangsrapportage Actieplan 2011 (no. 4).
  9. Rondvraag.
  10. Sluiting.
Voor meer informatie en bijbehorende stukken zie website Meerschap Paterwolde