Inspraakprocedure Meerschap op Beleidsvisie 2012

In de gemeenteberichten van de stad Groningen van 16 februari j.l. heeft het dagelijks bestuur (DB) van het Meerschap Paterswolde een inspraakprocedure gemeld. Het DB is nl. voornemens om een nieuwe beleidsvisie voor het Meerschap Paterswolde ter vaststelling aan haar algemeen bestuur (AB) voor te leggen. Lees verder op de website van het Meerschap of de Stadsberichten 16 februari j.l.

Doelstelling van het opstellen van de beleidsvisie 2012, is het duidelijk aangeven op welke wijze het Meerschap de komende jaren vorm wil geven aan het Meerschapsgebied. De beleidsvisie is zowel leidraad voor acties van het Meerschap als toetsingskader voor acties binnen het plangebied van andere partijen.

Voordat het algemeen bestuur een besluit over de conceptvisie neemt, willen zij graag de mening horen van de ingezetenen van Groningen, Haren en Tynaarlo en van belanghebbenden bij ons gebied.

Mondelinge zienswijzen kunnen na telefonische afspraak via telefoonnummer 050-5255381 ingebracht worden ten kantore van het Meerschap aan de Veenweg 46, 9752 XS te Haren, bij de heer K. Haverdings, secretaris, of de heer G. Schalkoort, adjunct-secretaris.

Bewoners en belanghebbenden kunnen hun eventuele schriftelijke zienswijze tot zaterdag 17 maart sturen naar: Dagelijks Bestuur Meerschap Paterswolde, Veenweg 46, 9752 XS te Haren.U kunt ook mailen naar: db@meerschap-paterswolde.nl