Bewonersbijeenkomst Masterplan Hampshirehotel

Groningen – Het Hoornse- of Paterswoldsemeer wordt een stukje groter. Het Hampshire Hotel Hoornsemeer komt aan het water te liggen. En als Mohammed niet naar de berg komt, dan moet de berg naar Mohammed, dus wordt er een flink stuk meer bij gegraven. Dit blijkt het het Masterplan Hampshirehotel, ‘De Stad aan het water.’

In de Gezinsbode lezen we wat de heer Jan Legters van het Hampshire Hotel zegt: “Hier komen twee wensen samen: het Meerschap vindt dat er iets met dit gebied met gebeuren, omdat het nu een achterafhoekje is, en wij willen graag een toegang tot het meer. We hebben nu een terras aan deze zijde van het Hotel, maar we willen dat graag een stukje aantrekkelijker maken.” In samenwerking met de gemeente Groningen en het Meerschap Paterswolde is een plan uitgewerkt voor verbetering van deze punt van het meer. Het meer wordt groter en krijgt natuurlijke oevers. Er komt een bevaarbare verbinding tot aan het hotel, dat een aanlegpunt voor bootjes krijgt. Een archeologisch monument – een veenterp – wordt herkenbaar gemaakt. Voor het plan moeten ook de fiets- en wandelpaden worden aangepast. En natuurlijk gaat het hotel er op vooruit. Het krijgt een terras en een ‘klein hoogwaardig restaurant’ en kan zich in folders mooi afficheren als ‘Hotel aan het Paterswoldsemeer.’

Het Masterplan Hampshirehotel “an sich” is niet nieuw voor Meer Buren. Dit plan maakt deel uit van het bekende Koepelplan (januari 2009) van het Meerschap Paterswolde.  Alle bewoners van de wijk Hoornsemeer hebben deze week hierover van de gemeente Groningen een brief met uitnodiging voor een bijeenkomst ontvangen. Wat wel nieuw is, is dat Meer Buren via de media moest vernemen dat dit Masterplan concrete vormen aanneemt zonder dat het Meerschap belanghebbenden hierover heeft betrokken via bijvoorbeeld de Klankbordgroep. Meer Buren is positief en betrokken waneer het gaat over verbeteringen rondom het Meerschapsgebied. Meer Buren is voorstander van het participatiemodel zoals de Klankbordgroep. Bijzonder is dat het Meerschap nu niet handelt conform haar eigen communicatiebeleid zoals vastgesteld in het AB van 9 december 2009. Via deze website houden we u op de hoogte over dit Masterplan.

Informatie – Om de wijk te informeren over de plannen worden er in het Hampshirehotel twee bewonersavonden georganiseerd:

  • Donderdag 6 maart van 20.00 tot 22.00 uur
  • Zaterdag 8 maart van 11.00 tot 13.00 uur

Meer Buren adviseert haar leden om zich tijdens een van deze bijeenkomsten te laten informeren.

Bron/lees meer op: Gezinsbode