Paterswoldsemeer wordt uitgebaggerd

Haren – Goed nieuws voor zeilers en andere watersporters: nog voor het komende vaarseizoen hoopt het Meerschap Paterswolde een deel van het Paterswoldsemeer te hebben uitgebaggerd. Dat is hard nodig omdat schepen nu soms al met de kiel de bodem raken en dreigen vast te lopen. Ook heeft het meer steeds meer te maken met overlast van blauwalg.

Voor het uitbaggeren van het hele meer zou naar schatting 2 tot 3 miljoen nodig zijn. Dat is er niet, maar nu is er zo’n 600.000 euro gevonden. De komende tijd wordt bekeken waar en hoe precies moet worden gebaggerd. Het baggeren zal in ieder geval in de komende winter en voorjaar moeten plaatsvinden.

Minder blauwalg

Het uitbaggeren zal niet alleen de diepte van het meer maar ook de waterkwaliteit ten goede komen, zodat de blauwalg minder kans krijgt. Daarnaast is de opknapbeurt voor de Meerweg in volle gang. Onderdeel daarvan is een ecologische verbindingszone tussen het Friescheveen en het Paterswoldsemeer. Daardoor zal schoon water van de Drentse Aa het meer in stromen.

Bron: Harener Weekblad