Onderste steen boven koeiensterfte Polder het Oosterland bij Haren

Tynaarlo/Haren – De onderste steen moet boven. Waarom steeg vijf jaar geleden de grondwaterstand in Polder het Oosterland bij Haren? En stierven de koeien van de familie Woldring. Harold en Sandra Woldring vechten voor het voortbestaan van hun bedrijf en hun 160 overgebleven Fries roodbonte koeien. Van het ras zijn in Nederland nog 600 koeien over.

De Woldrings zijn gedupeerd door de koeiensterfte die hen in 2014 trof. Ze verloren vijftig koeien waardoor hun veestapel kleiner was op het moment dat de fosfaatrechten werden verdeeld. Ze kregen dus minder rechten dan waarop ze recht zouden hebben gehad voor dat de koeien doodgingen.

Sterfte die, zo weten ze zeker, werd veroorzaakt door de vernatting van de polder waar de dieren graasden. Vernatting die veroorzaakte dat de koeien gras aten waar zware metalen als zink en mangaan in terecht waren gekomen. De Gezondheidsdienst voor Dieren stelde vergiftiging vast als doodsoorzaak.

Lees het volledige artikel op Dagblad van het Noorden

 

Noorderzijlvest zorgt voor schoner water in het meer

Groningen – Zoals ieder jaar had het Bestuur ook een gastspreker uitgenodigd voor een informatieve lezing aansluitend op de ALV van 6 maart jl. Spreker was mevrouw Carla Alma, bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest met in haar portefeuille onder andere watersysteem Zuid (Onlanden, Paterswoldsemeer enz). De oorsprong van het Waterschap (ook wel Heemraad of Zijlvest  genoemd) gaat vele eeuwen terug toen Nederland met regelmaat overstroomde met dikwijls vele slachtoffers. Van oorsprong was de rol van grondbezitters (boeren, kerk) dominant maar tegenwoordig wordt het bestuur op democratische wijze gekozen (gelijktijdig met verkiezing Provinciale Staten). In de loop der tijd zijn taken veranderd, ging het eerst om inpoldering en afwatering en bescherming tegen hoog water. Tegenwoordig is dat aangevuld met waterbergingen in combinatie met natuurbeheer en versterking van ecologische waarden. Allemaal om mens en dier droge voeten te garanderen.

Mevrouw Alma had zich goed voorbereid en zij had een minder goed en -gelukkig ook- een goed bericht voor ons. Eerst maar het slechte bericht: de waterkwaliteit van het Hoornsemeer, de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer is slecht. De afgelopen decennia is er geen oog geweest voor waterkwaliteit van het Meerschapsgebied. Er zitten teveel fosfaten in het water (oorzaak: bemesting en urine/fecaliën) en door teveel slib op de bodem krijgen waterplanten geen kans. Dit alles heeft tot gevolg dat het biologisch evenwicht is verstoord, de processen zijn tot stilstand gekomen en kunnen niet meer op natuurlijke wijze herstellen.

Nu dan het goede bericht: Gelukkig is daar sinds enkele jaren door het Waterschap Noorderzijlvest (toetsing waterkwaliteit) in samenwerking met het Meerschap Paterswolde (verantwoordelijk voor dit gebied) onderzoek naar gedaan en er ligt nu een plan om het water schoner en gezonder te maken. Om water schoner te krijgen moet je diepere plekken creëren en heb je meer plantengroei nodig. Dus meer waterplanten en zgn. moeraszones (ondiep water + planten zuivert!). Deze plannen volgen een proces met zorgvuldige belangen afwegingen want het is een intensief recreatiegebied en naast schoon water wil je gebruikers zoals zeilers niet in de weg zitten.  Met de volgende zaken wordt nu daadwerkelijk een start gemaakt:

 1. Kwaliteitsverbetering oevers nabij Hampshire
 2. Lage wal realisatie moeras zone.
 3. Vers water inlaat (thv Friescheveen,  schoon water van oude Drentse Aa.)
 4. Ecowatch: meetapparaat voor detectie blauwalg t.h.v. De Lijete

De genoemde vier maatregelen zullen langzaam maar zeker de waterkwaliteit verbeteren. Zijn we er dan? Nee, er zijn altijd nog wensen. Door het Meerschapsgebied loopt de ecologische hoofdstructuur en in de toekomst zou er onder andere nog een vispassage moeten komen bij de stuw achter de Meerschapsboerderij.

Agenda ALV Meerburen

Groningen – De (concept) agenda van de Algemene Ledenvergadering van de bewonersvereniging Meer Buren is bekend. Zoals gebruikelijk heeft het bestuur ook dit jaar voor na het formele deel weer een interessante lezing op het programma gevonden. Mevrouw Alma, lid van het dagelijks bestuur van Waterschap Noorderzijlvest, zal ons onder andere vertellen over de visie van het waterschap en het beleid voor waterbeheer van het Paterswoldsemeer/Hoornsemeer en de omgeving.

De ALV wordt gehouden op 6 maart aanstaande en begint om 20.00 uur  bij De Semmelstee (Semmelweisstraat 182). De secretaris zal de leden de vergaderstukken vooraf via e-mail toesturen.

Agenda (download agenda)

 1. Opening
 2. Huishoudelijke mededelingen
 3. Verslag ALV 2016
 4. Financieel
 5. Terugblik
 6. Stand van zaken Hampshire Plaza
 7. Mutaties in het bestuur
 8. Rondvraag
 9. Sluiting

PAUZE van 20:45 tot 21:00 uur.

Lezing van het Waterschap Noorderzijlvest.

Lees meer op www.noorderzijlvest.nl en www.waternatuurlijk.nl

 

 

Meerschap aansprakelijk voor duikongeval

Groningen – De rechtbank in Groningen houdt het Meerschap Paterswolde aansprakelijk voor de gevolgen van een tragisch duikongeval. Dat is de uitkomst van een rechtszaak, aangespannen door de 24-jarige Marcel Bos uit Groningen.

Bos brak in mei 2012 zijn nek, na een duik in het ondiepe water van het Hoornsemeer. Hij liep een dwarslaesie op en raakte blijvend verlamd.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
Volgens de rechter heeft het Meerschap onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. ‘Het is een feit van algemene bekendheid dat het duiken in ondiep water zeer ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Bij een zwemplas ingericht als recreatiegebied zijn derhalve maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van ernstige persoonlijke schade’, zo oordeelt de rechtbank.

‘Op de plek van het ongeluk wordt niet gewaarschuwd’
Door op de plek van het ongeluk geen duikverbod in te stellen of waarschuwingsborden te plaatsen, heeft het Meerschap volgens de rechter een situatie in het leven geroepen die gevaarlijk is.

‘De beheerder kent de gevaren en heeft niets gedaan’
De rechter acht het Meerschap voor 80 procent aansprakelijk, de overige 20 procent komt voor rekening van Marcel Bos zelf.

Schadevergoeding 
De rechtbank veroordeelt het Meerschap ook tot het betalen van de schade, zowel materieel als immaterieel.
Over de hoogte van het schadebedrag heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan. ‘Maar het gaat toch al snel over een bedrag dat de tonnen zal overschrijden’ aldus huisadvocaat van Pals Letselschade, Arvin Kolder.

Wijze les voor andere recreatiegebieden
De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is ook een wijze les voor andere beheerders van recreatiegebieden, aldus Kolder. ‘De situatie op de plek van het ongeluk is inmiddels aangepast. Maar de uitspraak laat zien dat beheerders van natuur- en recratiegebieden zich altijd bewust moeten zijn van de risico’s die de bezoekers lopen. Tref daarom maatregelen, om ongelukken in de toekomst te voorkomen.’

Meerschap Paterswolde teleurgesteld
Directeur Gerrit Pots van het Meerschap Paterswolde reageert teleurgesteld op het vonnis van de rechtbank. ‘Ik heb de indruk dat we de zaken hier goed voor elkaar hebben. We willen de uitspraak eerst goed bestuderen, voordat we met een inhoudelijke reactie komen.’

Het Meerschap Paterswolde kan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in beroep.

Lees het volledige artikel op RTV Noord en meer op Dagblad van het Noorden

Fietspad Noord-Willemskanaal vanaf 17 juni gereed

Groningen – Bij werkzaamheden aan de dijk tussen de Meerwegbrug in Haren en de Van Ketwich Verschuurbrug in de stad waren ter hoogte van Haren een tweetal verzakkingen ontstaan.

Door de verzakkingen van de dijk was schade ontstaan aan het fietspad langs de oostkant van het kanaal, aan de kant van de A28. Hierdoor is het fietspad gestremd.

Het onderzoek naar de oorzaak van de verzakkingen is afgerond. Nu wordt het herstel aangepakt. De beschadigde asfaltverharding wordt verwijderd en daarna wordt een nieuwe fundering aangebracht. Vervolgens wordt een tijdelijke verharding aangebracht.

Naar verwachting kunnen fietsers vanaf 17 juni weer gebruik maken van het fietspad. In 2017 wordt het hele traject aangepakt. Daarbij komt de dijk op definitieve hoogte en wordt daarop een nieuw fietspad aangelegd.

Bron: gezinsbode

Vaarrecreant heeft baat bij dieper meer

Groningen/Haren- Het Paterswoldsemeer wordt in opdracht van het Meerschap Paterswolde de komende tijd dieper gemaakt.

Hiervoor tilt een kraan dagelijks 800 kuub slib uit het water. Dat gebeurt op de meest gangbare vaarroute van de oude schutsluis richting de jachthaven. Het meer wordt op deze route uitgediept tot 1.40 meter. In het verleden waren er veel klachten van vaarrecreanten die vast kwamen te zitten met hun boot. Aan het einde van het project (half mei) verwacht het Meerschap circa 25.000 kuub slib te hebben opgebracht. Het slib wordt naar de noordkant van het meer gebracht achter de halve manen-eilanden. Daar wordt het gestort om zo een rietzone te creëren die weer goed is voor de waterzuivering van het meer.

Het Hoornsemeer dat veel jonger is, is een stuk dieper. Het is de eerste keer dat het meer dieper wordt gemaakt. In het verleden wilden de deelnemende gemeenten hiervoor geen kosten maken. Financiële meevallers maakten een gedeeltelijke aanpak mogelijk. Het Paterswoldsemeer ligt in een laagveengebied. Dit meer ligt gedeeltelijk in de provincie Groningen en gedeeltelijk in Drenthe. Het meer heeft een oppervlakte van zo’n 300 ha, maar het totale natuurgebied bestrijkt zo’n 900 ha. Het meer is ontstaat door veenwinning en heeft zijn huidige vorm sinds 1830.

Bron: RTV Drenthe, Dagblad v/h Noorden (26-4-2014)

 

 

Heeft u De Onlanden al ontdekt?

Groningen – Nadat de vaste agendapunten op de jaarlijkse ALV van Meer Buren van maandag 10 maart j.l. waren behandeld gaf de heer Jacob de Bruin van Natuurmonumenten een zeer interessante lezing over het natuurgebied De Onlanden. De heer De Bruin heeft verteld over de uitdaging voor de waterbeheerder Noorderzijlvest en uiteraard de uitdaging voor Natuurmonumenten als natuurbeheerder over de bijzondere rijke ontwikkeling van de flora en fauna in dit gebied. Iedereen die geïnteresseerd is in zijn naaste omgeving, in natuurbeheer en in waterbeheer kunnen wij aanraden dit mooie gebied te voet of met de fiets te verkennen.

 

Ontdek De Onlanden:

Natuurmonumenten: volg deze link naar De Onlanden U kunt Natuurmonumenten ook steunen door lid te worden.

Naast de vereniging Natuurmonumenten is ook de Stichting ‘Natuurbelang De Onlanden van Leekstermeer, Peizer- en Eelderdiep’ actief om het gebied te ontwikkelen en te beschermen. Informatie over deze Stichting vindt u via deze link.

Als u de inspanningen van de Stichting Natuurbelang De Onlanden wilt steunen dan kan dat. U kunt namelijk door een donatie van tenminste € 10 Onlander worden. Lees hier meer.

Paterswoldsemeer wordt uitgebaggerd

Haren – Goed nieuws voor zeilers en andere watersporters: nog voor het komende vaarseizoen hoopt het Meerschap Paterswolde een deel van het Paterswoldsemeer te hebben uitgebaggerd. Dat is hard nodig omdat schepen nu soms al met de kiel de bodem raken en dreigen vast te lopen. Ook heeft het meer steeds meer te maken met overlast van blauwalg.

Voor het uitbaggeren van het hele meer zou naar schatting 2 tot 3 miljoen nodig zijn. Dat is er niet, maar nu is er zo’n 600.000 euro gevonden. De komende tijd wordt bekeken waar en hoe precies moet worden gebaggerd. Het baggeren zal in ieder geval in de komende winter en voorjaar moeten plaatsvinden.

Minder blauwalg

Het uitbaggeren zal niet alleen de diepte van het meer maar ook de waterkwaliteit ten goede komen, zodat de blauwalg minder kans krijgt. Daarnaast is de opknapbeurt voor de Meerweg in volle gang. Onderdeel daarvan is een ecologische verbindingszone tussen het Friescheveen en het Paterswoldsemeer. Daardoor zal schoon water van de Drentse Aa het meer in stromen.

Bron: Harener Weekblad

Waterpeil Groningen aanzienlijk gedaald

GRONINGEN – De waterschappen Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s hebben in de nacht van vrijdag op zaterdag meer dan 33 miljoen kubieke meter water kunnen spuien in de Waddenzee. Daardoor is het waterpeil in de provincie aanzienlijk gedaald. Bij Lauwersoog kon waterschap Noorderzijlvest in 4,5 uur 28,3 miljoen kubieke meter water spuien. Het waterpeil in het Lauwersmeer kwam daarmee zo’n 80 centimeter lager uit dan op het hoogste punt van afgelopen week. Waterschap Hunze en Aa’s verwerkte bij Delfzijl en Nieuwe Statenzijl in 6,5 uur zo’n 5 miljoen kuub water.

Lees het hele artikel op Dagblad vh Noorden.

Meer informatie op de website van waterschap Noorderzijlvest en Hunze en Aa’s

Bron: Dagblad vh Noorden