Water verbindt recreatie in Groningen

Groningen – Groninger ondernemers uit de watersector dompelden zich gisteren onder in een inspiratiesessie in Stad. Hoe gebruikt Groningen water in haar voordeel?

Je voeten laten diepe kuilen achter in het mulle zand. Achteromkijkend zie je een spoor van voetstappen, jouw voet-stappen, op de bodem van de zee. „Zeebodem klinkt beter dan zandplaat”, zegt Jelle Bos, waterrecreatieondernemer in Lauwersoog. „Het is misschien een beetje flauw, maar hoe je iets brengt maakt echt uit. Het zijn de details die de beleving van je gast bepalen.”

Bos was gisteren een van de sprekers tijdens de eerste netwerkbijeenkomst voor waterrecreatie in Groningen. Een vijftigtal ondernemers, ambtenaren en geïnteresseerden kwam bij elkaar in het knusse ruim van de koftjalk Tromp aan het Hoge der A in Stad. Een inspiratiemiddag om de verschillende partijen in de watersector met elkaar in verbinding te brengen.

Marketing Groningen, het marketingapparaat van de provincie, zet in hun grote campagne ook in op het water. „Water is hét verbindende element van onze provincie”, zegt woordvoerder Michel Aaldering tijdens zijn toespraak. „Als je de vaartoerist ook op het land iets weet te bieden, kun je hem langer vasthouden.”

Lees het volledige artikel op: Dagblad van het Noorden

Noorderzijlvest zorgt voor schoner water in het meer

Groningen – Zoals ieder jaar had het Bestuur ook een gastspreker uitgenodigd voor een informatieve lezing aansluitend op de ALV van 6 maart jl. Spreker was mevrouw Carla Alma, bestuurslid van het Waterschap Noorderzijlvest met in haar portefeuille onder andere watersysteem Zuid (Onlanden, Paterswoldsemeer enz). De oorsprong van het Waterschap (ook wel Heemraad of Zijlvest  genoemd) gaat vele eeuwen terug toen Nederland met regelmaat overstroomde met dikwijls vele slachtoffers. Van oorsprong was de rol van grondbezitters (boeren, kerk) dominant maar tegenwoordig wordt het bestuur op democratische wijze gekozen (gelijktijdig met verkiezing Provinciale Staten). In de loop der tijd zijn taken veranderd, ging het eerst om inpoldering en afwatering en bescherming tegen hoog water. Tegenwoordig is dat aangevuld met waterbergingen in combinatie met natuurbeheer en versterking van ecologische waarden. Allemaal om mens en dier droge voeten te garanderen.

Mevrouw Alma had zich goed voorbereid en zij had een minder goed en -gelukkig ook- een goed bericht voor ons. Eerst maar het slechte bericht: de waterkwaliteit van het Hoornsemeer, de Hoornseplas en het Paterswoldsemeer is slecht. De afgelopen decennia is er geen oog geweest voor waterkwaliteit van het Meerschapsgebied. Er zitten teveel fosfaten in het water (oorzaak: bemesting en urine/fecaliën) en door teveel slib op de bodem krijgen waterplanten geen kans. Dit alles heeft tot gevolg dat het biologisch evenwicht is verstoord, de processen zijn tot stilstand gekomen en kunnen niet meer op natuurlijke wijze herstellen.

Nu dan het goede bericht: Gelukkig is daar sinds enkele jaren door het Waterschap Noorderzijlvest (toetsing waterkwaliteit) in samenwerking met het Meerschap Paterswolde (verantwoordelijk voor dit gebied) onderzoek naar gedaan en er ligt nu een plan om het water schoner en gezonder te maken. Om water schoner te krijgen moet je diepere plekken creëren en heb je meer plantengroei nodig. Dus meer waterplanten en zgn. moeraszones (ondiep water + planten zuivert!). Deze plannen volgen een proces met zorgvuldige belangen afwegingen want het is een intensief recreatiegebied en naast schoon water wil je gebruikers zoals zeilers niet in de weg zitten.  Met de volgende zaken wordt nu daadwerkelijk een start gemaakt:

  1. Kwaliteitsverbetering oevers nabij Hampshire
  2. Lage wal realisatie moeras zone.
  3. Vers water inlaat (thv Friescheveen,  schoon water van oude Drentse Aa.)
  4. Ecowatch: meetapparaat voor detectie blauwalg t.h.v. De Lijete

De genoemde vier maatregelen zullen langzaam maar zeker de waterkwaliteit verbeteren. Zijn we er dan? Nee, er zijn altijd nog wensen. Door het Meerschapsgebied loopt de ecologische hoofdstructuur en in de toekomst zou er onder andere nog een vispassage moeten komen bij de stuw achter de Meerschapsboerderij.

Meerschap aansprakelijk voor duikongeval

Groningen – De rechtbank in Groningen houdt het Meerschap Paterswolde aansprakelijk voor de gevolgen van een tragisch duikongeval. Dat is de uitkomst van een rechtszaak, aangespannen door de 24-jarige Marcel Bos uit Groningen.

Bos brak in mei 2012 zijn nek, na een duik in het ondiepe water van het Hoornsemeer. Hij liep een dwarslaesie op en raakte blijvend verlamd.

Onvoldoende veiligheidsmaatregelen
Volgens de rechter heeft het Meerschap onvoldoende veiligheidsmaatregelen getroffen. ‘Het is een feit van algemene bekendheid dat het duiken in ondiep water zeer ernstig letsel tot gevolg kan hebben. Bij een zwemplas ingericht als recreatiegebied zijn derhalve maatregelen noodzakelijk ter voorkoming van ernstige persoonlijke schade’, zo oordeelt de rechtbank.

‘Op de plek van het ongeluk wordt niet gewaarschuwd’
Door op de plek van het ongeluk geen duikverbod in te stellen of waarschuwingsborden te plaatsen, heeft het Meerschap volgens de rechter een situatie in het leven geroepen die gevaarlijk is.

‘De beheerder kent de gevaren en heeft niets gedaan’
De rechter acht het Meerschap voor 80 procent aansprakelijk, de overige 20 procent komt voor rekening van Marcel Bos zelf.

Schadevergoeding 
De rechtbank veroordeelt het Meerschap ook tot het betalen van de schade, zowel materieel als immaterieel.
Over de hoogte van het schadebedrag heeft de rechtbank geen uitspraak gedaan. ‘Maar het gaat toch al snel over een bedrag dat de tonnen zal overschrijden’ aldus huisadvocaat van Pals Letselschade, Arvin Kolder.

Wijze les voor andere recreatiegebieden
De uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland is ook een wijze les voor andere beheerders van recreatiegebieden, aldus Kolder. ‘De situatie op de plek van het ongeluk is inmiddels aangepast. Maar de uitspraak laat zien dat beheerders van natuur- en recratiegebieden zich altijd bewust moeten zijn van de risico’s die de bezoekers lopen. Tref daarom maatregelen, om ongelukken in de toekomst te voorkomen.’

Meerschap Paterswolde teleurgesteld
Directeur Gerrit Pots van het Meerschap Paterswolde reageert teleurgesteld op het vonnis van de rechtbank. ‘Ik heb de indruk dat we de zaken hier goed voor elkaar hebben. We willen de uitspraak eerst goed bestuderen, voordat we met een inhoudelijke reactie komen.’

Het Meerschap Paterswolde kan tegen de uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland in beroep.

Lees het volledige artikel op RTV Noord en meer op Dagblad van het Noorden

Sensor meet blauwalgen op Paterswoldsemeer

Haren – Een speciale sensor gaat de zwemwaterkwaliteit van het Paterswoldsemeer meten. Zo wordt continu in de gaten gehouden of blauwalgen ontstaan.

De paal is een opvallende verschijning bij het strandje De Lijte. Een primeur. De zogenoemde Ecowatch staat namelijk nog nergens anders, hoewel wereldwijde interesse bestaat.

Op donderdag 7 april staat een delegatie van waterschap Noorderzijlvest, Meerschap Paterswolde en het bedrijf dat de camera ontwikkelde stil bij de plaatsing.

Lees het volledige artikel op www.dvhn.nl

Bron: Dagblad va het Noorden

Paterswoldsemeer wordt uitgebaggerd

Haren – Goed nieuws voor zeilers en andere watersporters: nog voor het komende vaarseizoen hoopt het Meerschap Paterswolde een deel van het Paterswoldsemeer te hebben uitgebaggerd. Dat is hard nodig omdat schepen nu soms al met de kiel de bodem raken en dreigen vast te lopen. Ook heeft het meer steeds meer te maken met overlast van blauwalg.

Voor het uitbaggeren van het hele meer zou naar schatting 2 tot 3 miljoen nodig zijn. Dat is er niet, maar nu is er zo’n 600.000 euro gevonden. De komende tijd wordt bekeken waar en hoe precies moet worden gebaggerd. Het baggeren zal in ieder geval in de komende winter en voorjaar moeten plaatsvinden.

Minder blauwalg

Het uitbaggeren zal niet alleen de diepte van het meer maar ook de waterkwaliteit ten goede komen, zodat de blauwalg minder kans krijgt. Daarnaast is de opknapbeurt voor de Meerweg in volle gang. Onderdeel daarvan is een ecologische verbindingszone tussen het Friescheveen en het Paterswoldsemeer. Daardoor zal schoon water van de Drentse Aa het meer in stromen.

Bron: Harener Weekblad

Over zwemwater, kwelwater en visjes….

“Weet u nog van die man, die door een snoek in zijn teen werd gebeten? De meest populaire zwemstek in Groningen is ongetwijfeld de Hoornse Plas. Of Rooie Rinus en Pé Daalemmer daar veel aan hebben bijgedragen weet ik niet, maar hun beroemde lied heeft de plas natuurlijk wel een internationale allure gegeven. Zoals we varen op vaarwater, zo zwemmen we in zwemwater. Is dat gek? “

Lees hier alles over in de “water column” uit de Stadsberichten van 14 juni 2012

 

Tot de zomer leest u in de Stadsberichten, in de even weken, de column van Jeroen Niezen, ‘Waterambassadeur voor Groningen en Noord Drenthe’. Iedere keer belicht hij een onderwerp met betrekking tot water in de stad.

Plas is jeuk te boven

In de zomer van 2010 werd zwemmen een tijd lastig door de zwemmersjeuk. Het bestuur van het Meerschap Paterswolde denkt nu voldoende maatregelen te hebben genomen om zwemmersjeuk te voorkomen.

Recreanten weten de plas weer te vinden! Afgelopen jaar hebben tussen mei en september circa 153.000 bezoekers van de Hoornseplas genoten, dat is 50.000 meer dan in 2010. In de winterperiode schat het Meerschap het aantal bezoekers op 10.000. Bezoekers en omwonenden ergeren zich in toenemende mate aan loslopende honden, illegale feestjes, kampvuren en sexuele ontmoetingen in het openbaar.

Bron: Dagblad van het Noorden, 29 mei 2012

Lees hier het volledige artikel

Blauwalg in Paterswoldsemeer

GRONINGEN/PATERSWOLDE- In de recreatieplas bij Kardinge en in De Leijte, het zwemgedeelte van het Paterswoldsemeer, zit blauwalg.

Waterschap Noorderzijlvest heeft dat dinsdag bekend gemaakt. Zwemmen in de recreatieplassen wordt afgeraden. Ook voor honden. De provincie plaatst waarschuwingsborden.


Blauwalg-bacteriën produceren stoffen die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mens en dier. De klachten lopen uiteen van huidirritatie, hoofdpijn, koorts, oorpijn en maag- en darmklachten.

Bron: RTVNoord

De actuele kwaliteit van het zwemwater vindt u op de website van het Meerschap