Oproep: Evaluatie Evenementen 2011

Het Meerschap heeft de Rapportage Evenementen 2011 openbaar gemaakt. Zij nodigt de leden van Meer Buren uit het Evaluatieformulier Evenementen 2011 in te vullen (dit jaar kan het ook digitaal: klik hier).  Een print/lees-exemplaar vindt u hier. De uiterste datum waarop u uw persoonlijke evaluatie kunt inzenden is 1 januari 2012.

Vanaf volgende week worden Rapportage en Evaluatieformulier op de website van het Meerschap gepubliceerd.