Groen licht voor AH Ter Borch

Tynaarlo – De grote supermarkt bij Ter Borch mag er komen, maar er zijn wel extra maatregelen nodig om te bevorderen dat mensen er fietsend of lopend heen gaan.

Wethouder René Kraaijenbrink (Leefbaar Tynaarlo) stuurt dit voorstel naar de gemeenteraad. Hij wil 580.000 euro uittrekken voor de extra verkeersmaatregelen. Dinsdag 9 april praat de raad hierover.

De supermarkt wordt gebouwd pal naast twee basisscholen. Met het extra geld wil Kraaijenbrink voorkomen dat de schoolkinderen last hebben van auto’s van supermarktklanten. 

Maar Kraaijenbrink stemde toch altijd tegen die supermarkt?

Klopt, maar in de vorige periode was hij nog raadslid. Een meerderheid van de raad was voor het supermarktplan. Daar is Kraaijenbrink nu aan gebonden. ,,De raad heeft het college een opdracht verstrekt. Die luidde: ……….

De wijk is zeer verdeeld

Het college kreeg ruim 100 zienswijzen over het plan, een recordaantal. Wijkbewoners zeggen heel blij te zullen zijn als er eindelijk een supermarkt in de buurt komt.

De tegenstanders verenigden zich in de actiegroep Stop Tynaarlo. Ze vrezen dat de grote supermarkt tot onveilige situaties leidt, vooral voor de nabijgelegen basisscholen. Ook in Eelde-Paterswolde maken ondernemers zich grote zorgen. Ze vrezen een overaanbod van detailhandel

Het artikel is verkort weergegeven, de volledige tekst leest u in Dagblad van het Noorden.

Bron: Dagblad vh Noorden

Onderste steen boven koeiensterfte Polder het Oosterland bij Haren

Tynaarlo/Haren – De onderste steen moet boven. Waarom steeg vijf jaar geleden de grondwaterstand in Polder het Oosterland bij Haren? En stierven de koeien van de familie Woldring. Harold en Sandra Woldring vechten voor het voortbestaan van hun bedrijf en hun 160 overgebleven Fries roodbonte koeien. Van het ras zijn in Nederland nog 600 koeien over.

De Woldrings zijn gedupeerd door de koeiensterfte die hen in 2014 trof. Ze verloren vijftig koeien waardoor hun veestapel kleiner was op het moment dat de fosfaatrechten werden verdeeld. Ze kregen dus minder rechten dan waarop ze recht zouden hebben gehad voor dat de koeien doodgingen.

Sterfte die, zo weten ze zeker, werd veroorzaakt door de vernatting van de polder waar de dieren graasden. Vernatting die veroorzaakte dat de koeien gras aten waar zware metalen als zink en mangaan in terecht waren gekomen. De Gezondheidsdienst voor Dieren stelde vergiftiging vast als doodsoorzaak.

Lees het volledige artikel op Dagblad van het Noorden

 

Leefbaar Tynaarlo botst met Groningen over super in Ter Borch

Vries –  Klein duimpje Tynaarlo dreigt te botsen met grote reus Groningen. Het voorstel van de lokale partij Leefbaar Tynaarlo om Ter Borch bij Eelderwolde te ontlasten door een supermarkt te bouwen bij het Van der Valk hotel aan de A7, valt slecht op het Stadhuis aan de Grote Markt. Voordeel is dat de bewoners dan geen last hebben van het autoverkeer dat die supermarkt aantrekt.

Maar Ter Borch ligt pal onder Groningen en het plan van Leefbaar Tynaarlo lijkt erg op een plan voor een weidewinkel. En alleen al dat woord is genoeg om het humeur van Groningse wethouders danig te bederven.

De Groningse politici spannen zich al sinds jaar en dag in om dit fenomeen bij de stad weg te houden. Ze willen de winkels in de binnenstad en de winkelcentra in de wijken beschermen tegen winkelcentra die met de auto vanaf de snelweg heel makkelijk te bereiken zijn.

 

Leefbaar Tynaarlo wil met het voorstel tegemoet komen aan het verzet in Ter Borch tegen het plan om de supermarkt in het entreegebied van de wijk te bouwen. De tegenstanders van dit plan stellen juist dat dit plan ten koste zal gaan van bestaande winkels aan het Overwinningsplein en in Eelde-Paterswolde. Volgens Van der Schaaf kan het Overwinningsplein de komst van de winkel in Ter Borch echter prima aan.

Uiteindelijk gaat de gemeente raad van Tynaarlo over het supermarktplan waarbij de komende maanden spannend kunnen worden. De coalitie van Leefbaar, GroenLinks, D66, CDA en ChristenUnie heeft er in het akkoord geen duidelijke afspraak over gemaakt. Het plan is geen gelopen race, staat er. De mening van de wijkbewoners is erg belangrijk, vindt de coalitie. Wordt ongetwijfeld vervolgd.

Lees het volledige artikel (en meer) op Dagblad van het Noorden

Bron: Dagblad van het Noorden

 

Tynaarlo stemt nipt voor supermarkt in Ter Borgh

Vries –  Met de kleinst mogelijke meerderheid heeft de gemeenteraad van Tynaarlo maandagavond 4 december jongstleden ingestemd met het plan voor een supermarkt in Ter Borch bij Eelderwolde.

Het plan trok 12 voorstanders en 11 tegenstanders. De collegepartijen zijn verdeeld. De PvdA stemde tegen, terwijl coalitiepartners VVD, D66 en CDA voorstemden. Door de steun van de ChristenUnie haalde het plan een nipte meerderheid.

Leefbaar Tynaarlo diende samen met Gemeentebelangen en GroenLinks een motie in om een onderzoek te doen naar het draagvlak in de wijk voor het supermarktplan. Al maanden roeren zich in de wijk de tegenstanders van het supermarktplan. Zij hebben zich verenigd in de actiegroep Stop Tynaarlo. Ook Bewonersvereniging Ter Borch heeft zich tegen het plan uitgesproken.

De gemeenteraad heeft maandag formeel besloten dat de noodzakelijke wijziging van het bestemmingsplan ter inzage wordt gelegd. Als de raad hier definitief mee instemt, gaan de tegenstanders in de wijk waarschijnlijk naar de Raad van State.

Bron: Dagblad van het Noorden

Lees het volledige artikel op Dagblad van het Noorden.

Supermarkt stap dichterbij

Tynaarlo – Bewoners van Ter Borch en omgeving kunnen hun zienswijze opstellen over een supermarkt in Ter Borch. Het plan komt binnenkort vrij voor inspraak.

Dit is de uitkomst van een drukbezochte gemeenteraadsvergadering van de gemeente Tynaarlo gisteravond. Over twee weken neemt de raad definitief een beslissing over de volgende stap in de besluitvormingsprocedure.

Hoewel er nog geen definitief standpunt is ingenomen, slijpen de raadsleden vanwege de grote publieke belangstelling alvast hun verbale messen over de inhoudelijke kant van de zaak. VVD, D66, ChristenUnie en CDA willen in elk geval verder met het plan voor een supermarkt. GroenLinks, Gemeentebelangen en Leefbaar Tynaarlo zijn tegen. De PvdA is er nog niet over uit.

Een meerderheid van 70 procent van de wijkbewoners is tegen de komst van de supermarkt, 30 procent is voor. Daarnaast zijn er zorgen bij de ondernemers in Eelde-Paterswolde over de effecten voor hun bedrijf en de levendigheid van de bestaande winkelgebieden als de XL super zich in Ter Borch vestigt.

Lees het volledige artikel op Dagblad van het Noorden

Stad lijdt onder megasuper

Tynaarlo – De komst van een megasupermarkt in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde heeft ingrijpende gevolgen voor Groningen en Paterswolde. Dat stellen gezamenlijke ondernemers
verenigd in Eelde-Paterswolde Zakelijk en Commerciele Club Eelde. Zij slijpen hun messen tegen het supermarktplan in Ter Borch bij Eelderwolde. Ze doen een oproep aan College en de Raad van Tynaarlo, zo is te lezen in hun advertentie in De Vriezer Post.

Lees hier de oproep van de ondernemers aan de Raad.

Vooral voor de Albert Heijn in de Hoornsemeer en wellicht ook de Jumbo op het Overwinningsplein staat veel op het spel. Ook zijn er zorgen bij bewoners voor verkeersoverlast.

Dinsdag praat de Raad van Tynaarlo over de wijziging van het bestemmingsplan voor het entreegebied van Ter Borch. Waar ooit appartementen gepland waren zou nu de megasuper moeten verrijzen. Eelder ondernemers vinden het prima als er een wijksuper zou komen. Maar bij een megasuper vrezen zij substantieel omzetverlies en uiteindelijk verschraling van het winkelbestand in de dorpskern Eelde Paterswolde maar sluiten ook nadelige effecten voor winkels in de Hoornse Meer en het Overwinningsplein niet uit.

Lees ook het artikel op Dagblad van het Noorden

Overtuigt verkeersplan Ter Borch?

Tynaarlo – De oplossing voor de verkeerssituatie op de Borchsingel in de wijk Ter Borch bij Eelderwolde bestaat uit: een bredere weg, een middenberm en aan beide kanten fiets- en wandelpaden.

Hiermee hoopt de gemeente Tynaarlo een doorbraak te bereiken in de langdurige discussie over de komst van een grote supermarkt in de wijk. Bewoners vrezen dat die veel extra verkeer trekt. Dat zou vooral gevaarlijk zijn voor de kinderen op de nabijgelegen basisschool.

De plannen, waar de gemeenteraad zich nog over moet uitspreken, zijn maandag aan de bewoners gepresenteerd tijdens een inloopbijeenkomst in het Familiehotel in Paterswolde. Daar zijn ook de tekeningen gepresenteerd van de supermarkt.

Het is de vraag of het verkeersplan alle wijkbewoners overtuigt. De actiegroep ‘Stop Tynaarlo’ verzet zich hevig tegen de supermarkt. Die zou ook ten koste gaan van winkels in Eelde en aan het Overwinningsplein in Groningen.

De bouw van de supermarkt start op zijn vroegst eind dit jaar. Als er procedures komen bij de Raad van State wordt dat in de loop van 2018.

Bron: Dagblad vh Noorden

Via afslag A7 nieuwe route naar Ter Borch

Groningen –  Vooruitlopend op de opening van het Van der Valk hotel naast P+R Hoogkerk in Groningen gaat de nieuwe weg naar Eelderwolde alvast open.

Dat gebeurt in oktober, zegt een woordvoerder van de gemeente Tynaarlo. De exacte openingsdatum is nog niet bekend.

De Borchsingel sluit aan op de bestaande Borchsingel in de woonwijk Ter Borch. Verkeer komt uiteindelijk uit bij de rotonde in Eelderwolde. Verkeer van Eelde dat richting Drachten rijdt, kan de stad Groningen via de nieuwe route omzeilen.

Het nieuwe hotel krijgt een aansluiting op de weg, net als het toekomstige Businesspark Ter Borch, dat de Drentse gemeente langs de autosnelweg A7 wil aanleggen. Daarbij wordt het zand hergebruikt dat eerder voor het inklinken van de weg is gebruikt.

Bron: Dagblad van het Noorden

1e schets supermarkt Ter Borch gepresenteerd

EELDERWOLDE – Projectontwikkelaars Ballast Nedam en Heijmans presenteerden afgelopen maandagavond in het Familiehotel in Paterswolde de eerste schetsen voor de nieuwe supermarkt die moet verrijzen in de wijk Ter Borch in Eelderwolde.

“Dit is zeker niet hoe het moet worden”, zegt projectontwikkelaar Bernard Sinnema. “Dit is een eerste studie om te kijken hoe de supermarkt het beste op de locatie past.” De projectontwikkelaar wil tijdens een informatiebijeenkomst van bewoners van Ter Borch horen hoe zij denken over de supermarkt en welke vragen er in de wijk leven.
Bewoners verenigd in Supermarkt Ter Borch Onzinnig Plan, kortweg STOP Tynaarlo, denken daar heel anders over. Die vinden een supermarkt van 2000 vierkante meter veel te groot voor de wijk. Het liefst zien ze helemaal geen supermarkt en hebben ze liever bomen en struiken voor de deur. Ze zeggen voldoende te hebben aan de Jumbo aan het Overwinningsplein, de Albert Heijn bij Hoornse Meer in Groningen en de Albert Heijn in Paterswolde.

De supermarkt moet een winkeloppervlak krijgen van maximaal 2.000 vierkante meter en volgens de berekeningen zullen zo’n 10.000 mensen uit de omgeving er boodschappen doen. Het is nog onduidelijk welke supermarkt zich wil vestigen in Ter Borch. De grond is door de gemeente Tynaarlo onder voorbehoud verkocht, omdat het bestemmingsplan nog gewijzigd moet worden.

De gemeenteraad van Tynaarlo besprak dinsdagavond 13 september het bestemmingsplan voor Ter Borch. Daarbij komt ook het supermarktplan en de verkeersafwikkeling in de wijk aan de orde. Volgens wethouder Nina Hofstra loopt de gemeente Tynaarlo een miljoenenverlies als het plan voor de supermarkt niet door gaat. ,,Daar zal de rest van de gemeente dan voor moeten bloeden.”
Lees het de artikelen op: RTVDrenthe en Dagblad van het Noorden
Bron: RTVDrenthe, Dagblad van het Noorden

Inwoners wijk Ter Borch niet tevreden met meten sluipverkeer

EELDERWOLDE – De gemeente Tynaarlo gaat meten hoeveel sluipverkeer door de wijk Ter Borch rijdt. Binnenkort start een zogenaamde nulmeting.

Bewoners van de wijk in Eelderwolde zijn nog niet tevreden met alleen die toezegging. Zij vrezen dat de verkeersveiligheid in het geding komt als de wijk later dit jaar een aansluiting krijgt op rijksweg A7 bij Hoogkerk. Automobilisten die de drukte van het knooppunt Julianaplein willen omzeilen kunnen dan een route door de woonwijk kiezen. Het verkeer komt dan over de Borchsingel en onder meer langs een
basisschool.
De toenemende drukte in de wijk is veel bewoners een doorn in het oog. De komst van een crematorium en de geplande komst van een supermarkt zorgen naar verwachting voor veel extra verkeer.
Lees het volledige artikel op: RTVDrenthe
Bron: RTVDrenthe