Toekomst verdeelt bestuur Meerschap

Haren РDe geschiedenis herhaalt zich bij Meerschap Paterswolde. Ruim 10 jaar geleden strandde het voorstel om de bestuurlijke organisatie in te dammen. Reden was een matig functionerend Dagelijks Bestuur (DB). Het een dualistisch bestuursmodel (controle DB door Algemeen Bestuur (AB)) bleek nuttig en was een goede borging voor de kwaliteit van beleid en besluitvorming. Komende maandag op de AB vergadering (openbaar) van het Meerschap doet het DB wederom een voorstel tot opheffing van het AB.

Het voorstel hiertoe kunt u nalezen op de website van het Meerschap. De progressieve vertegenwoordigers in het AB zijn nog niet overtuigd. Maandag zal er tijdens de AB vergadering nog stevig over worden gedebatteerd. Zoals gemeld is de vergadering openbaar, u bent van harte uitgenodigd om deze bij te wonen, zoals altijd is er voor insprekers (beperkte) tijd om een mening te geven. Meldt u zich in dat geval vooraf bij de secretaris van het Meerschap Paterswolde (dhr Klaas Haverdings).

Lees ook beide volgende artikelen uit het Dablad v/h Noorden (11 en 12 juni j.l.)