Vergadering AB Meerschap 8 oktober 2013

Haren –┬áDe eerstvolgende openbare vergadering van het Algemeen Bestuur van het Meerschap Paterswolde, zal plaatsvinden op dinsdag (afwijkende dag!) 8 oktober 2013, in de Meerschapsboerderij aan de Veenweg 46 te Haren. Aanvang 16.30 uur.

Er is voor het publiek (zij het beperkt) ruimte om in te spreken.

O.a. de volgende onderwerpen staan op de concept-agenda:

  • Conceptverslag AB 17 juni en besluitenlijst DB vergadering 16 april.
  • Actieplan 2013: Voortgangsrapportage no.2.
  • TRIP: Voortgangsrapportage no.11
  • Vervolg Handhaving Openbare Orde en Veiligheid APVM.
  • Vergaderrooster 2014.

De volledige (concept) agenda alsook de vergaderstukken vindt u op de website van het Meerschap

Bron: Website Meerschap Paterswolde