Nieuw leven voor het Wall House

Groningen – Een plek van reuring. Een open huis waar kunst en de wereld elkaar ontmoeten, midden in de wijk Hoornse Meer in Groningen. Dat is het Wall House ‘nieuwe stijl’, het voormalige ‘kunstenaarshuis’ dat 15 april jl. heropende als podium voor creatief talent uit het Noorden.

,,Dit gebouw is een architectonische parel. Een plek die ons de kans biedt om buiten de muren van het museum iets te doen voor Groningen en Groningse kunstenaars. En hopelijk ook verder dan dat”, aldus de bedenkers Gea Schenk – fotograaf en Wall House-programmeur – en Andres Blühm – directeur Groninger Museum, beheerder van het Wall House.

Het komende half jaar is het Wall House – in 1973 door de Amerikaanse architect John Quentin Hejduk ontworpen als woonhuis – dan ook elk weekend op zaterdag en zondag geopend voor publiek. De exposerende kunstenaars wonen allemaal in de Hoornse Meer.

Over drie maanden wisselt het aanbod en wordt het huis het podium van acteur en theatermaker Albert Secuur en kunstenaar Kristi Neider, die hoogdrukken maakt.

Ook Gea Schenk exposeert er, met een reeks portretten van omwonenden. Deze tot Wall of Fame gedoopte fotoserie hangt in de gang van het huis en breidt het komende half jaar uit met bewoners uit het postcodegebied 9728, de omgeving van het Wall House.

Meer weten? Kijk hier

Of lees meer in Dagblad van het Noorden

Let’s GRO – The Wall House #2 Revisited

Groningen – Op 1 januari 2016 neemt het Groninger Museum het Wall House onder haar vleugels. Om dit feestelijke moment te markeren wordt 20 november 2015 tijdens Let’s Gro een lezing gegeven door Niek Verdonk, voormalig stadsbouwmeester van Groningen en goede bekende van de architect van the Wallhouse, John Hejduk.

  • Wanneer: vrijdag 20 november 2015, 19.00 uur
  • Organisatie: Let’s Gro i.s.m. Groninger Museum
  • Waar: Spiegeltent, Vismarkt

De lezing maakt duidelijk waarom dit kunsthuis, volgens onder andere The Guardian, tot de top van meest markante gebouwen ter wereld hoort. Ook komen het Dadaïsme, het Bauhaus, Klee, Mondriaan voorbij en tot slot het Cooper Union in New York waar Hejduk les gaf en het Wall House haar historische status kreeg. Tenslotte wordt gekeken naar de functie die het Wall House heeft voor de toekomst van de buurt en voor de stad Groningen.

Meer informatie:

Platform GRASGRAS architectuur Groningen

Let’s GRO

Roland Sohier temt het Wall House

GRONINGEN – De tentoonstelling Schaduw op de muur/Shadow on the Wall van Roland Sohier is tot en met 23 oktober te zien in het Wall House. Vanuit de vier monumentale Shadowman-tekeningen die hij in 2009 maakte, groeide op de muren van het Wall House een installatie. Het huis, met al zijn ongemakkelijke hoeken, rondingen, ramen en zuilen heeft op een onverwachte manier Sohier tot keuzes gedwongen. Aan enkele weken residency had de kunstenaar echter genoeg om het huis ‘te temmen’.

Bron: Gezinsbode

Atelierroute Rondje Méér 2011

Op zondag 19 juni a.s. geven 26 kunstenaars een rondje open ateliers. Het is voor de vierde keer dat dit Rondje Méér plaatsvindt. De route is ongeveer 20 km lang, een fraaie fietstocht rond het Paterswoldse Meer, met altijd een stukje wind in de rug! Er is een grote verscheidenheid aan ateliers, van verbouwde garages en een woonboot op het Hoornse Diep tot ateliers op de volkstuincomplexen Bruilweering en Piccardthof. Langs de route vinden extra activiteiten plaats, zoals een beeldentuin, live muziek of demonstraties. Ook Wallhouse #2 is deze dag vrij toegankelijk.

Vanaf half mei kunt u bij buurtcentrum De Buren aan de Schumanstraat een expositie van de deelnemende kunstenaars bekijken. De Buren is op 19 juni het centrale punt. Om 11 uur start de route daar met een activiteit voor kinderen van alle leeftijden. Ook loopt u daar de kans 500 euro te winnen die u naar eigen keuze besteden kunt bij één van de kunstenaars van Rondje Méér. Op www.kunstenaarsrondjemeer.nl staat de laatste informatie over Rondje Méér 2011. De organisatie rekent opnieuw op veel gasten! De ateliers zijn open van 11.00 tot 18.00 uur.

Bron: Noorderkrant

14 maart ALV Meer Buren in Wall House

De Algemene Ledenvergadering van Meer Buren wordt gehouden op maandag 14 maart a.s. om 20.00 uur in het Wallhouse. Aansluitend is er een lezing over het Wall House.

Onze voorzitter Wim Tichelaar en ons bestuurslid Henk Odijk, geluidspecialist, zullen aftreden. Zijn er enthousiaste leden die hun stokje willen overnemen? Zij kunnen zich vooraf melden bij het secretariaat of op de avond zelf.

De (concept)agenda:

1. opening huishoudelijke mededelingen

2. vaststellen verslag ALV 8 maart 2010

3. bestuursmededelingen

4. financiële verantwoording 2010

5. kascommissie

6. Bestuur: aftredend (voorzitter en  alg. bestuurslid), verkiezing nieuwe bestuursleden

7. Koers 2011 + klankbordgroep + TRIP

8. Rondvraag / Sluiting

Lezing: De directeur van het Wallhouse, de heer Kie Ellens, zal ons aan het eind van de vergadering iets vertellen over de huidige en toekomstige activiteiten in en rond het Wallhouse.